Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Absolutoryjna wyjazdowa XVI sesja rady gminy Tomice

Absolutoryjna wyjazdowa XVI sesja rady gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Po raz pierwszy w tej kadencji Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szymczak zwołał wyjazdową sesję Rady Gminy Tomice. Radni spotkali się na obradach, w piątek (03.06), w szkole Podstawowej w Radoczy. Dzięki temu mieli możliwość obejrzenia postępów budowy sali gimnastycznej oraz stanu budynku starek szkoły.
W trakcie absolutoryjnej XVI sesji radni wysłuchali informację Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.

Przyjęli również sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach za rok 2015, ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Tomice za 2015 rok, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2015 oraz sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice za rok 2015.

Rada Gminy Tomice rozpatrzyła siedem projektów uchwał. Najważniejszą było udzielenie Wójtowi Gminy Tomice Witoldowi Grabowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za rok 2015. Radni dokonali tego jednogłośnie, po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tomice.
Rada zatwierdziła także sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2015 rok, zmiany do uchwały budżetowej na 2016 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023. Dodatkowo radni dokonali zmiany w Regulaminie udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, a także wyrazili zgodę na nabycie działki nr 1748/15 położonej w Radoczy wraz z udziałem 1/12 części w działce nr 1748/3 przeznaczonej pod drogę dojazdową, a następnie na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej działkę nr 1748/15 położoną w miejscowości Radocza wraz z udziałem 1/12 części w działce nr 1748/3 przeznaczonej pod drogę dojazdową.

Absolutoryjna wyjazdowa XVI sesja rady gminy TomiceAbsolutoryjna wyjazdowa XVI sesja rady gminy TomiceAbsolutoryjna wyjazdowa XVI sesja rady gminy TomiceAbsolutoryjna wyjazdowa XVI sesja rady gminy Tomice