Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice

Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice
Wzorem lat ubiegłych, od wczoraj (06.12) do 15.12.2021 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, na terenie Gminy Tomice prowadzane są pomiary stężeń zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10. Pomiary realizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn: "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej realizowanego przez Gminę Tomice.
więcej

Porozumienie ważne dla Małopolan zostało zawarte

Porozumienie ważne dla Małopolan zostało zawarte
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 24 listopada br. podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, wszystkimi powiatowymi urzędami pracy z regionu małopolskiego oraz Małopolskim Oddziałem PFRON zawarte zostało w obecności Poseł Urszuli Ruseckiej - Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Józefa Gawrona.
więcej

69 ton azbestu wywieziono z gminy Tomice

69 ton azbestu wywieziono z gminy Tomice
Zakończyła się tegoroczna zbiórka wyrobów zawierających azbest. Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR” z Krakowa z terenu 36 nieruchomości zebrała i przewiozła na składowisko azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. kolejne 69 ton (Mg) materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest – kod odpadu 170605. Koszt transportu i unieszkodliwienia został pokryty z budżetu Gminy Tomice i wyniósł 27.115,50 zł. Zgodnie z danymi, dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia, zebrano już łącznie ponad 880 ton azbestu zlokalizowanego w naszej Gminie.
więcej

Duże wsparcie finansowe na e-administrację

Duże wsparcie finansowe na e-administrację
W 2019 r. gmina Tomice złożyła wniosek w ramach konkursu dla 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wniosek został oceniony pozytywnie, jednakże z uwagi na całkowitą kwotę przeznaczoną w konkursie na dofinansowanie złożonych wniosków, znalazł się on na liście rezerwowej.
więcej

Gmina otrzyma środki na projekt „Cyfrowa Gmina”

Gmina otrzyma środki na projekt „Cyfrowa Gmina”
18 października Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs dla gmin pn. "Cyfrowa Gmina". Głównym założeniem projektu było przygotowanie gmin do zaspokojenia kluczowych potrzeb mieszkańców poprzez sprawne wykorzystanie technologii cyfrowych przez samorządy. Gmina Tomice została przypisana do pierwszego etapu konkursu. Złożenie formularza aplikacyjnego o grant, a następnie jego zatwierdzenie przez biuro projektu "Cyfrowa Gmina" pozwoliło na pozyskanie 246.690,00 zł, czyli maksymalnej wartości środków przypisanych naszej gminie.
więcej

Są środki na remont ul. Podlesie w Tomicach

Są środki na remont ul. Podlesie w Tomicach
We wtorek (16.11) Ministerstwo Infrastruktury przekazało informację o zatwierdzeniu zmienionych list zadań gminnych oraz zadań powiatowych przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w naborze nr 4 w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do grona gmin, które otrzymały dofinansowanie, została włączona także gmina Tomice.
więcej