Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Zakup węgla – informacje

Zakup węgla – informacje
Gmina Tomice podpisała umowę z Tauron Wydobycie S.A. dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Węgiel dla mieszkańców naszej Gminy zostanie sprowadzony z Zakładu Górniczego JANINA w sortymencie: ORZECH (wymiar ziarna 25-80, klasa zbytu 23, wartość opałowa 22,0-24,0 MJ/kg) oraz GROSZEK (wymiar ziarna 5-40, klasa zbytu 23, wartość opałowa 22,0-24,0 MJ/kg). Cena tony węgla wyniesie 1.780,00 zł.
więcej

Zawiadomienie – LII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – LII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje LII sesję Rady Gminy Tomice VIII kadencji na dzień 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 14.15 w budynku Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice (sala ślubów).
więcej

Radni obradowali po raz 51

Radni obradowali po raz 51
W środę (23.11) odbyła się pięćdziesiąta pierwsza sesji Rady Gminy Tomice VIII kadencji. Po przedstawieniu przez Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego informacji o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, radni przystąpili do rozpatrzenia pięciu projektów uchwał oraz apelu.
więcej

Skład Rady Gminy uzupełniony

Skład Rady Gminy uzupełniony
W niedzielę (27.11) miało odbyć się głosowanie w okręgu wyborczym nr 15 obejmującym sołectwo Zygodowice, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomice. W związku z tym, że zarejestrowana została tylko jedna lista, mandat został obsadzony bez przeprowadzenia głosowania.
więcej

Radni zaapelowali

Radni zaapelowali
W połowie roku mieszkańcy naszego regionu usłyszeli o dwójce dzieci: Zosi i Oliwierze, chorujących na rdzeniowy zanik mięśni SMA, którzy z uwagi na wiek na kwalifikowali się do refundacji leku stosowanego w tej chorobie. Bardzo wiele osób odpowiedziało na apel rodziców i wielu miejscach zorganizowane zostały zbiórki charytatywne, kiermasze i turnieje sportowe, których cel finansowy był jeden - zbiórka pieniędzy.
więcej

Będzie bezpieczniej na ul. Wspólnej w Tomicach

Będzie bezpieczniej na ul. Wspólnej w Tomicach
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie komfortu ruchu drogowego - tymi założeniami kierowała się gmina Tomice i powiat Wadowicki realizując wspólnie inwestycję drogową na ul. Wspólnej w Tomicach. W ramach zadania inwestycyjnego trwa budowa 147 mb. chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1764K Tomice-Przybradz wraz z kanalizacją deszczową.
więcej

Historia KGW w Tomicach spisana

Historia KGW w Tomicach spisana
90 lat temu, 13 listopada 1932 roku, z inicjatywy sekretarza Kółka Rolniczego w Tomicach i delegata Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Wadowicach Józefa Śliwy, kierownicza Szkoły Powszechnej w Tomicach Wiktoria Sapińska założyła Koło Gospodyń Wiejskich, do którego przystąpiło wtedy 33 członkiń. Tegoroczny jubileusz stał się doskonałą okazją do spisania bogatej historii Koła, które przez ten czas aktywnie działało na rzecz swojego środowiska, zarówno w gminie Tomice, jak i poza jej granicami.
więcej

Od 90 lat „chce Im się chcieć”

Od 90 lat „chce Im się chcieć”
Msza św. w kościele pw. śśw. Joachima i Anny w Tomicach rozpoczęła uroczystości 90-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Tomicach. Po niej szacowne jubilatki oraz zaproszeni goście udali się do remizy tomickiej jednostki OSP, gdzie odbyła się oficjalna część jubileuszu.
więcej