Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Wójt gminy Witold Grabowski z wotum zaufania i absolutorium

Na piątek (.21.06) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Pawła Adamika dziewiąta sesja Rady Gminy Tomice. Jej obrady miały wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Tomice za rok 2018, przedłożonym przez Wójta Gminy Witolda Grabowskiego.
więcej

Zakończenie „roku kulturalnego” w OKGT Tomice

We wtorkowe popołudnie (18.06) dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice spotkały się po raz ostatni w roku szkolnym – wyjątkowo, bo wspólnie, nie na cotygodniowym szlifowaniu umiejętności, a aktywnym podsumowaniu działań, które oklaskiwali rodzice, obserwujący przygotowane przez instruktorów występy grup.
więcej

Stypendyści nagrodzieni

W ostatni dzień roku szkolnego (19.06) w czterech placówkach oświatowych odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Tomice, przyznawanych wybitnym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice. Po II semestrze roku szkolnego 2018/2019 stypendium otrzymało 94 uczniów. Łączna kwota wypłaconych nagród to 30.250,00 zł. W SP Radocza nagrodzono 12 uczniów, z SP Woźniki – 26, w ZSP Witanowice – 16, a w ZSP Tomice – 40. Najwyższą średnią roczną uzyskał stypendysta w SP Woźniki – 5,92.
więcej

Kolejna promesa dla naszej gminy

We wtorek (18.06) Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki SWM Filipa Kaczyńskiego promesę na dofinansowanie kolejnej już inwestycji. Tym razem nasz Gmina otrzymała środki w wysokości 163.000,00 zł na remont boiska sportowego przy ZSP w Tomicach w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS".
więcej

85 lat temu powstało Koło Gospodyń Wiejskich w Witanowicach

Msza Św., odprawiona przez ks. kanonika Józefa Wróbla w sobotnie popołudnie (15.06) w kościele pw. św. Mikołaja, rozpoczęła uroczystości 85-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Witanowicach. Po niej szacowne jubilatki oraz zaproszeni goście udali się do remizy witanowickiej jednostki OSP, gdzie odbyła się oficjalna część jubileuszu.
więcej

Zawiadomienie – IX sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 14.15 IX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.
więcej

„Akademia Przedszkolaka” zakończona

W czwartek (13.06) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyły się czwarte i zarazem ostatnie zajęcia Akademii Przedszkolaka. Na zajęcia uczęszczały dzieci z oddziałów przedszkolnych ZSP Tomice. Wszystkie spotkania były zróżnicowane. Przedszkolaki mogły się wyżyć artystycznie tworząc bukiety z cukierków, świeczniki, wielkanocne pierniki i pisanki. Nieobca jest im tez umiejętność stworzenia „łapacza snów” czy bajkowego plecaczka i zakładki do książki.
więcej

Małe robótki – duże sukcesy

W świetlicy szkolnej dla klas I – III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach dużą popularnością cieszy się rękodzieło. Dzieci tworzą piękne prace, które zdobywają uznanie w ogólnopolskich konkursach.
więcej