Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / 96 mieszkańców naszej Gminy przeszkolonych

96 mieszkańców naszej Gminy przeszkolonych

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zakończyły się bezpłatne szkolenia komputerowe związane z projektem „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice” realizowane w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Do udziału w projekcie zadeklarowało się 96 mieszkańców, którzy przeszkoleni przez wykwalifikowanych instruktorów, poszerzyli swoje kompetencje cyfrowe w ramach wybranego przez siebie modułu: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci” i „Kultura w sieci”. Każdy z modułów obejmował 4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne.

Zajęcia odbywały się, dzięki wsparciu dyrekcji, w czterech szkołach podstawowych, co z pewnością było ułatwieniem dla uczestników szkoleń. Można było sobie bowiem wybrać dogodne dla siebie miejsce. Każdy z nich pracował przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym zakupionym specjalnie na potrzeby projektu. Po jego zakończeniu placówkom oświatowym zostanie przekazanych łącznie osiem laptopów, których parametry spełniają normy ustalone przez Ministerstwo Cyfryzacji. Są więc to jedne z najlepszych komputerów przenośnych.

Każdy z uczestników szkoleń otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Na realizację projektu Gmina Tomice otrzymała dofinansowanie w wysokości 53.190,00 zł, stanowiących 100% kosztów.

96 mieszkańców naszej Gminy przeszkolonych

 

W chwili obecnej trwa jeszcze kurs dla 20 osób w ramach projektu „Małopolski e-senior” realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.