Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / 70.000,00 zł dla gminnych klubów sportowych

70.000,00 zł dla gminnych klubów sportowych

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zakończył się nabór wniosków w ramach rządowego programu KLUB 2023. W tegorocznej edycji programu wnioski złożyło aż 7545 klubów! Dofinansowaniem zostanie objęte 5876 z nich. Wśród nich znalazło się aż 7 klubów z terenu naszej Gminy. Dzięki zaangażowaniu zarządów poszczególnych klubów oraz skuteczności w pozyskiwaniu środków, łącznie otrzymają one wsparcie w wysokości aż 70.000,00 zł.

Objętymi dofinansowaniem zostały:

– LKS Skawa Witanowice – 10.000,00 zł,
– LKS Dąb Tomice – 10.000,00 zł,
– LKS Orzeł Radocza – 10.000,00 zł,
– LKS Wikliniarz Woźniki – 10.000,00 zł,
– UKS Jaguar Woźniki – 10.000,00 zł,
– LUKS Tygrysek Witanowice – 10.000,00 zł,
– UKS Cross Tomice – 10.000,00 zł.

Pieniądze pozyskane w ramach programu kluby będą mogły przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego. Środki pozyskane z dotacji muszą być wykorzystane najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 roku.

70.000,00 zł dla gminnych klubów sportowych

Rządowy Program „Klub 2023” ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, inwestycje w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży oraz stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

w tym roku uczestnikami Programu mogły być kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, zaś bezpośrednimi uczestnikami Programu wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia.