logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Zasłużony dla gminy Tomice / Rok 2010 – Orkiestra dęta w Zygodowicach

Rok 2010 – Orkiestra dęta w Zygodowicach

Rok 2010 - Orkiestra dęta w ZygodowicachOrkiestra Dęta w Zygodowicach – powstała z inicjatywy Henryka Świadka 18 listopada 1945 r. Pierwszym jej kapelmistrzem zostaje Bronisław Podugorni z Tłuczani. Od samego początku istnienia „ludowa kapela” uświetnia uroczystości religijne i patriotyczne w Woźnikach i Zygodowicach. Rok 1958 przynosi kilkuletni bardzo trudny okres w żuciu orkiestry, gdy władze ludowe aresztują Henryka Świadka, zygodowickich działaczy ludowych i rekwiruje instrumenty. I tylko niezwykły upór muzyków powoduje, że zespół odradza się i przez kolejne lata obecny jest na najważniejszych wydarzeniach gminnych.
W 1979 r. zespół zostaje przyjęty do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz rozpoczyna współpracę z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice. Pod koniec lat osiemdziesiątych muzycy bardzo aktywnie biorą udział w budowie domu strażaka w Zygodowicach, w którym Orkiestra otrzymuje jedną salę do prób.
Lata 1991-1994 to czas prestiżowych występów w trakcie międzynarodowych uroczystości, w tym m.in. podczas odsłonięcia Obelisku Lotników Amerykańskich w Zygodowicach z udziałem przedstawicieli władz Stanów Zjednoczonych. W celu podniesienia poziomu muzycznego orkiestra rozpoczyna też współpracę w kapelmistrzami wojskowi – mjr Aleksandrem Dębskim i mjr Szymonem Piątkem. Ta współpraca owocuje przyznaniem przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Dętych w 1995 r. Złotej Odznaki Honorowej.
Ostatnie piętnastolecie istnienia orkiestry to nieustanny wzrost liczby członków oraz występów artystycznych, m.in. w 1997 r. w czasie uroczystości przeniesienia Krzyża upamiętniającego pacyfikację przysiółka Podlas do Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, w 2000 r. w przeglądzie orkiestr dętych w Nowym Sączu, w 2003 r. we wspólnym występie z orkiestrami strażackimi w Wadowicach. Ukoronowaniem pracy był wyjazd do Rzymu i koncert dla Ojca Świętego w Castel Gandolfo i na Placu Świętego Piotra. Niezwykle istotne znaczenie dla stałego podnoszenia kunsztu muzycznego Orkiestry była praca kapelmistrzów, m.in. Mariana Kowalczyka i Stanisława Mruczka, który nieprzerwanie od 1989 r. kieruje zespołem.
W roku 2010 planowane są uroczystości 65-lecia założenia Orkiestry Dętej w Zygodowicach.