Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Wójt / Wójtowie gminy Tomice w latach 1990-2018

Wójtowie gminy Tomice w latach 1990-2018

I Kadencja rady gminy Tomice (lata 1990 – 1994)

27 maja 1990 r. po praz pierwszy po wojnie odbyły się wolne i demokratyczne wybory. W czasie obrad II sesji Rada Gminy powołała Wójta Gminy Tomice, którym został dotychczasowy Naczelnik Gminy Antoni Gieruszczak.

II Kadencja rady gminy Tomice (lata 1994 – 1998)

15 lipca 1994 r., w czasie II sesji Rady Gminy Tomice, na stanowisko Wójta został powołany Antoni Gieruszczak.

III Kadencja rady gminy Tomice (lata 1998 – 2002)

Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 1998 r. Rada Gminy Tomice dokonuje wyboru Wójta. Zostaje nim, kierujący lokalną administracją od 1974 r., Antoni Gieruszczak.

IV Kadencja rady gminy Tomice (lata 2002 – 2006)

27 października 2002 r. odbyły się wybory do Rady Gminy Tomice oraz Wójta Gminy Tomice. Spośród 5126 uprawnionych do głosowania do urn poszło 2376 mieszkańców. Frekwencja wyniosła więc 46,35%. Wójtem został Adam Kręcioch zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL (1298 głosów). Jego kontrkandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Franciszek Sławek – KWW „Wspólna przyszłość” (666 głosów) i Zbigniew Nowicki – Nasza Gmina (360 głosów).

Państwowa Komisja Wyborcza – oficjalne wyniki wyborów – rok 2002

V Kadencja rady gminy Tomice (lata 2006 – 2010)

W dniu 12 listopada 2006 r. odbyły się na terenie gminy wyboru Wójta Gminy Tomice oraz wybory do Rady Gminy Tomice. Spośród 5493 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy do urn poszło 1982 osoby. Frekwencja wyborcza wyniosła 36,08%. Wójtem Gminy został, jedyny zgłoszony kandydat, Adam Kręcioch z KWW Wspólnota Sołecka, który otrzymał łącznie 1748 głosów, co stanowi 90,15% poparcia.

Państwowa Komisja Wyborcza – oficjalne wyniki wyborów – rok 2006

VI Kadencja rady gminy Tomice (lata 2010 – 2014)

W dniu 21 listopada 2010 r. odbyły się na terenie gminy wyboru Wójta Gminy Tomice oraz wybory do Rady Gminy Tomice. Spośród 5828 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy do urn poszło 2603 osoby. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,50%. Wójtem Gminy został po raz trzeci Adam Kręcioch z KWW Wspólnota Sołecka, który otrzymał łącznie 2134 głosy, co stanowi 84,18% poparcia, a jego kontrkandydat Bartosz Kaliński uzyskał poparcie 15,82 % uzyskując 401 głosów.

Państwowa Komisja Wyborcza – oficjalne wyniki wyborów – rok 2010

VII Kadencja rady gminy Tomice (lata 2014 – 2018)

W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się na terenie gminy wyboru Wójta Gminy Tomice oraz wybory do Rady Gminy Tomice. Spośród 6032 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy do urn poszło 2974 osoby. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,30%. Wójtem Gminy został po raz czwarty Adam Kręcioch z KWW Wspólnota Sołecka, który otrzymał łącznie 1501 głosów, co stanowi 51,25% poparcia. Jego kontrkandydaci otrzymali odpowiedni: Skorczyńska Renata – 861 głosów (29,40%), Bałys Kamil – 298 (10,17%) i Bartosz Kaliński – 269 (9,18%). W trakcie kadencji, w dniu 23 sierpnia zmarł dotychczasowy Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch. Z dniem 21 września 2015 r. Prezes Rady Ministrów wyznaczył Pana Ryszarda Góralczyka do pełnienia funkcji Wójta Gminy Tomice do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. Jednocześnie został ustalony termin wyborów przedterminowych na dzień 15 listopada 2015 r. W tym dniu spośród 6101 uprawnionych do głosowania swój głos oddało 3055 osoby. Frekwencja wyniosła 50.07%. Z uwagi na fakt, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości (Witold Grabowski – 1258 głosów, Renata Skorczyńska – 1239 głosów, Tadeusz Kasperek – 403 głosy, Stanisław Michniak – 136 głosów), w dniu 29 listopada 2015 r. odbyła się II tura wyborów. W głosowaniu ponownym spośród 6102 uprawnionych do głosowania swój głos oddało 3108 osoby. Frekwencja wyniosła 50,93%. Nowym Wójtem Gminy Tomice został Witold Grabowski z KWW Grabowski – Razem dla Mieszkańców, który zdobył 1645 głosów, pokonując różnicą 209 głosów Renatę Marię Skorczyńską (1436 głosów).

Państwowa Komisja Wyborcza – oficjalne wyniki wyborów – rok 2014

Państwowa Komisja Wyborcza – oficjalne wyniki wyborów – rok 2015

Zmarli wójtowie gminy Tomice
Antoni Gieruszczak – 31 stycznia 2011 r.
Adam Kręcioch – 23 sierpnia 2015 r.