Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Współpraca z UR / Wizyty studentów uniwersytetu rolniczego w gminie Tomice

Wizyty studentów uniwersytetu rolniczego w gminie Tomice

Wizyta studentów uniwersytetu rolniczego w gminie Tomice – Nr 2

25 maja 2012 roku mieszkańcy Gminy Tomice z pewnością mogli zaobserwować grupki studentów przemierzających teren sześciu sołectw ubranych w odblaskowe kamizelki, którzy co chwila wstukiwali dane do swych przenośnych urządzeń GPS. Byli to studenci III roku Geodezji i Kartografii Uniwersytetu Rolniczego, którzy przybyli do Tomic z dr Tomaszem Salatą. Ta kolejna już wizyta to efekt współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, która ma pomóc w budowie gminnego systemu informacji przestrzennej.

Po krótkiej wizycie w Urzędzie Gminy i przywitaniu przybyłych przez Zastępcę Wójta Ryszarda Góralczyka, poszczególne grupy studentów udały się w teren, gdzie miały do realizacji trzy tematy:
– stan budowli i budynków tj. ich stan techniczny, typ budynku, pokrycie eternitem, liczba kondygnacji, ognioodporność i spełniana funkcja społeczna,
– inwentaryzacja dróg gminnych tj. miejsce położenia zjazdu drogowego, jego szerokość, rodzaj nawierzchni na zjeździe i obecność przepustu wodnego,
inwentaryzacja armatury wodnej tj. usytuowanie i stan techniczny hydrantów wodnych.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane m.in. do sporządzenia gminnej ewidencji zabytków, aktualizacji ewidencji dróg gminnych i na potrzeby gospodarki przestrzennej. Z pewnością efekt tych prac zostanie też udostępniony mieszkańcom na naszej stronie internetowej.

Wizyta studentów uniwersytetu rolniczego w gminie Tomice – Nr 1

W ramach współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, grupa 48 studentów z kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji pod opieką dr inż. Tomasza Salaty – pracownika Katedry Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych przeprowadziła w dniu 12 października na terenie gminy Tomice pomiary terenowe związane z budowanym dla gminy systemem informacji przestrzennej. Przed wyjazdem w teren studenci spotkali się z przedstawicielami gminy, wójtem i sekretarzem.

Studenci zbierali dane i wykonywali pomiary dotyczące zabytków nieruchomych, stanu budynków i budowli oraz stanu infrastruktury drogowej. W pomiarach wykorzystywali nowoczesne urządzenia GPS. Zebrane informacje zostaną wykorzystane m.in. do sporządzenia gminnej ewidencji zabytków, aktualizacji ewidencji dróg gminnych i na potrzeby gospodarki przestrzennej. Dzięki pomiarom powstanie również cyfrowa mapa zabytków gminnych.

Studenci zaplanowali w październiku jeszcze jedną wizytę na terenie gminy w celu kontynuowania zbierania danych. Efekty pomiarów zostaną zaprezentowane przedstawicielom gminy na spotkaniu w Krakowie, połączonemu ze szkoleniem dotyczącym obsługi systemu informacji przestrzennej.