logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 20 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Rejestr umów UG / Rejestr umów – 2022 r.

Rejestr umów – 2022 r.

L.p.

Data zawarcia
umowy


Kontrahent


Opis umowy


Daty obowiązywania


Wartość umowy
(w zł)


1.2022.01.01Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Serwis i nadzór autorski systemów firmy Rekord2022.01.03-2022.12.31

92.456,64

2.2022.01.01Rogalewska UrszulaPełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Tomice oraz w jednostkach2022.01.01-2022.12.31

32.400,00

3.2022.01.01Gospodarstwo Rolne A.Nowicki
34-100 Tomice
ul. Floriańska 61a
Wynajem lokalu mieszkalnego2022.01.01-2022.12.31

4.005,00

4.2022.01.01Tauron NT S.A.
53-314 Wrocław
pl. Powstańców Śląskich 20
Świadczenie usług oświetlenia ulicznego w 2022 r.2022.01.01-2022.12.31

18.745,20

5.2022.01.03Skarbnik Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze
32-005 Niepołomice
ul. Słomiróg 65
Bieżące doradztwo podatkowe2022.01.03-2022.12.31

7.380,00

6.2022.01.03Kręcioch WojciechŚwiadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku wokół budynków Urzędu Gminy2022.01.01-2022.12.31

21.600,00

7.2022.01.03Technika IT S.A.
44-102 Gliwice
ul. Toszecka 2
32-005 Niepołomice
ul. Słomiróg 65
Asysta techniczna pb_USC2022.01.03-2022.12.31

3.628,50

8.2022.01.03Technika IT S.A.
44-102 Gliwice
ul. Toszecka 2
Asysta techniczna pb_EWID2022.01.03-2022.12.31

4.071,30

9.2022.01.03Kancelaria Radcy Prawnego J.Kolasa-KarskaObsługa prawna Urzędu Gminy w Tomicach w 2022 roku2022.01.01-2022.12.31

29.520,00

10.2022.01.03PZP24.PL
54-203 Wrocław
ul. legnicka 57D
Zakup platformy przetargowej2022.01.03-2022.12.31

11.2022.01.03Stowarzyszenie Futrzany Los
34-300 Żywiec
Os. 700-lecia 6/41
Współpraca w zakresie odbierania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice w 2022 roku2022.01.03-2022.12.31

17.549,12

12.2022.01.03Vicaro Sp. z o.o.
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
Usuwanie i utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - zwierząt padłych z obszaru Gminy Tomice w 2022 roku.2022.01.03-2022.12.31

3.950,00

13.2022.01.03Putek MirosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Lgota2022.01.03-2022.12.31

4.800,00

14.2022.01.03Hajost MateuszObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Radocza2022.01.03-2022.12.31

4.800,00

15.2022.01.03Zając JacekObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Tomice2022.01.03-2022.12.31

4.800,00

16.2022.01.03Janus JarosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Witanowice2022.01.03-2022.12.31

4.800,00

17.2022.01.03Piszczek PawełObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Woźniki2022.01.03-2022.12.31

4.800,00

18.2022.01.03Dubel RyszardObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego ODP Zygodowice2022.01.03-2022.12.31

2.880,00

19.2022.01.10Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.
00-203 Warszawa
ul. Bonifraterska 17
34-120 Andrychów
Zakup systemu Legalis2022.01.04-2022.12.31

2.804,40

20.2022.01.10BIN Sp. z o.o.Dostawa i montaż 2 szt. wiat przystankowych na terenie gminy Tomice2022.01.10-2022.02.19

14.660,00

21.2022.01.11Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
34-451 Tylmanowa
ul. Rzeka 133
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z z terenu Gminy Tomice w 2022 i 2023 roku.2022.01.11-2023.12.31

4.029.004,80

22.2022.01.12GK Pro Sp. z o.o.
55-050 Sobótka
ul. Poprzeczna 8
Obsługa posiedzeń Rady Gminy Tomice - rok 20222022.01.12-2022.12.31

8.103,24

23.2022.01.14SaveSoft Ł.Polak
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 39
Obsługa informatyczna UG Tomice2022.01.01-2022.12.31

27.232,20

24.2022.01.14Serwis Komputerowy IT
A.Piątkowski
34-100 Wadowice
ul. Krakowska 28
Zakup laptopa na potrzeby obsługi informatycznej Rady Gminy 2022.01.14-2022.01.21

4.500,00

25.2022.01.18Zakład Stolarski R.Warmuzek
34-100 Radocza
ul. Jana Pawła II 117
Wykonanie mebli biurowych na potrzeby UG Tomice2022.01.18-2022.01.30

6.400,00

26.2022.01.19PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Zakup i dostawa kruszywa na potrzeby gminy Tomice w 2022 r.2022.01.19-2022.12.31

69.120,00

27.2021.01.31Chachuła Grażyna
34-100 Wadowice
Os. Pod Skarpą 23/54
Świadczenie usług przewozu w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomice w transporcie drogowym w ramach linii komunikacyjnej Tomice-Lgota-Tomice2022.02.01-2022.12.31

55.680,00

28.2022.02.01UKS Orlik
34-100 Radocza
ul. Dębowa 49
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.06.30

3.100,00

29.2022.02.01Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.11.30

10.000,00

30.2022.02.01LKS Dąb
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.06.30

3.200,00

31.2022.02.01LKS Dąb
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.06.30

3.500,00

32.2022.02.01LKS Dąb
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.11.30

21.000,00

33.2022.02.01LKS Orzeł
34-100 Radocza
ul. Piastowska 39
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.06.30

2.500,00

34.2022.02.01LKS Orzeł
34-100 Radocza
ul. Piastowska 39
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.11.30

21.000,00

35.2022.02.01LKS Wikliniarz
34-103 Woźniki
ul. Główna 5
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.06.30

3.500,00

36.2022.02.01LKS Wikliniarz
34-103 Woźniki
ul. Główna 5
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.11.30

25.000,00

37.2022.02.01LKS Tygrysek
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 107
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.06.30

3.100,00

38.2022.02.01UKS Jaguar
34-103 Woźniki
ul. Wadowicka 133
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.06.30

3.100,00

39.2022.02.01LKS Skawa
34-103 Witanowice
ul. Krakowska 58
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.11.30

21.000,00

40.2022.02.01UKS Cross
34-100 Tomice
ul. Dworska 9a
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.06.30

6.100,00

41.2022.02.01Stowarzyszenie pn. Orkiestra Dęta Zygodowice
34-103 Zygodowice
ul. Główna 59
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.11.30

20.000,00

42.2022.02.01Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.02.01-2022.11.30

5.000,00

43.2022.02.01MaxDrogi
43-300 Bielsko-Biała
ul. Lenartowicza 37/1
Przeglądy roczne stanu technicznego dróg gminnych2022.02.01-2022.05.01

14.085,96

44.2022.02.03Wycinka, Pielęgnacja drzew P.Bogdanik
34-222 Zawoja 416
Wycinka drzew wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu w pasie drogowym dróg publicznych gminnych: ul. Jagiellońska i ul. Dębowa w Radoczy2022.02.03-2022.02.28

5.200,00

45.2022.02.08Koprinet Sp. z o.o.
75-062 Koszalin
ul. Wyszyńskiego 1
Zakup programu do kosztorysowania RODOS72022.02.08-2022.02.15

3.567,00

46.2022.02.09yreco Polska S.A.
05-806 Komorów
ul. Sokołowska 33
Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w 2022 r.2022.02.09-2022.12.31

12.805,69

47.2022.02.10Hajost WładysławRoznoszenie nakazów podatkowych2022.02.10-2022.03.08

1.725,000

48.2022.02.10Kwarciak JanRoznoszenie nakazów podatkowych2022.02.10-2022.03.08

1.422,00

49.2022.02.10Kubarek BogusławaRoznoszenie nakazów podatkowych2022.02.10-2022.03.08

459,00

50.2022.02.10Strózik JarosławRoznoszenie nakazów podatkowych2022.02.10-2022.03.08

4.868,90

51.2022.02.10Piszczek EwelinaRoznoszenie nakazów podatkowych2022.02.10-2022.03.08

1.266,00

52.2022.02.21PUH Arkon A.Piątek
34-100 Wadowice
ul. Legionów 20
Odbiór i transport gotówki z UG Tomice do BBS Wadowice2022.02.21-2022.12.31

4.797,00

53.2022.02.21PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej ul. Polna w Tomicach2022.02.21-2022.03.08

27.946,22

54.2022.02.25MaxDrogi
43-300 Bielsko-Biała
ul. Lenartowicza 37/1
Dostawa oprogramowania GISROAD do prowadzenia ewidencji dróg2022.02.25-2022.05.27

8.000,00

55.2022.02.25Vika Majewscy Sp. z o.o.95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Pabianicka 139H
Dostawa 4 szt. namiotów expresowych 6x3 m2022.02.25-2022.03.31

10.800,00

56.2022.02.28F.U.H.P. Specbud M.Sopicki
34-100 Ponikiew 169C
Aktualizacja kosztorysów inwestorskich - przedszkole w Woźnikach i w Witanowicach2022.02.28-2022.03.13

4.300,00

57.2022.03.01Techmaster Sp. z o.o
34-300 Żywiec
ul. Kabaty 2
Pełnienie funkcji inżyniera projektu dla projektu "e-Urząd w Gminie Tomice"2022.03.01-2023.03.31

59.655,00

58.2022.03.02SaveSoft Ł.Polak
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 39
Usługa transferu kopii baz danych do chmury - odnowienie licencji2022.03.02-2022.03.31

5.423,07

59.2022.03.08Krispol K.Cichoń
34-103 Zygodowice
ul. Główna 137
Remont sali w budynku OSP Zygodowice2022.03.08-2022.05.07

7.443,96

60.2022.03.08PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Tomice w 2022 r.2022.03.08-2022.10.31

57.293,40

61.2022.03.09OKE Operator Klastra Energii Sp. z o.o.
34-300 Żywiec
ul. Ks.Pr.St.Słonki 4
Obsługa programu Czyste Powietrze w ramach porozumienia Gminy Tomice z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie2022.03.17-2022.07.17

14.760,00

62.2022.03.21PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Bieżąca konserwacja dróg gminnych ul. Wesoła i ul. Spokojna w miejscowości Tomice, gmina Tomice2022.03.22-2022.04.05

39.320,64

63.2022.03.21F.U.H.P. Transkop Ł.Sopicki
34-100 Jaroszowice 176
Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp w ciągach dróg gminnych na terenie gminy Tomice w 2022 roku2022.03.21-2022.10.31

64.182,89

64.2022.03.22Usługi Geodezyjne Z.Gałuszka
34-120 Andrychów
ul. K.K.Baczyńskiego 21
Regulacja przebiegu drogi gminnej w Witanowicach - ul. Górna2022.03.22-2022.12.31

9.840,00

65.2022.03.24Moje442.pl S.C. M.Kurkowski, P.Kaszuba
04-649 Warszawa
ul. Gardenii 33
Dostawa 2 szt. bramek aluminiowych - FS Zygodowice2022.03.24-2022.04.23

7.176,00

66.2022.03.25PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Zakup i dostawa kruszywa na potrzeby gminy Tomice w 2022 r. - etap II2022.03.25-2022.12.31

56.650,00

67.2022.03.29Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka"
34-100 Radocza
ul. Jagiellońska 23
Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jagiellońskiej 232022.02.28-2022.03.12

19.680,00

68.2022.03.29BAKOS M.Cichoń Sp. Komandytowa
34-100 Radocza
ul. Jana Pawła II 31
Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jana Pawła II 312022.02.28-2022.12.31

12.240,00

69.2022.03.31Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o.
34-123 Chocznia
ul. Kościuszki 304
Organizacja i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tomice2022.04.01-2023.12.31

304.203,60

70.2022.04.01Gospodarstwo Rolne A.Nowicki
34-100 Tomice
ul. Floriańska 61a
Wynajem lokalu mieszkalnego2022.04.01-2022.05.31

2.670,00

71.2022.04.06Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota
34-103 Lgota
ul. podgórska 94
Umowa na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy odppiw2022.04.06-2022.06.30

9.090,00

72.2022.04.06PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Modernizacja drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Tomice2022.04.07-2022.04.21

67.497,17

73.2022.04.08F,U.H.P. Specbud M.Sopicki
34-100 Ponikiew 169c
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi na działkach nr 1200 i 1191/1 w miejscowości Lgota2022.04.09-2022.11.09

35.000,00

74.2022.04.19Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka"
34-100 Radocza
ul. Jagiellońska 23
Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jagiellońskiej 232022.03.13-2022.03.31

73.200,00

75.2022.04.19BAKOS M.Cichoń Sp. Komandytowa
34-100 Radocza
ul. Jana Pawła II 31
Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jana Pawła II 312022.03.13-2022.03.31

34.200,00

76.2022.04.20PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w gminie Tomice w 2022 roku2022.04.21-2022.09.30

245.466,18

77.2022.04.20UDB - Usługi Dla Budownictwa
34-125 Sułkowice
ul. Racławicka 128
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w gminie Tomice w 2022 roku"2022.04.21-2022.09.30

8.990,00

78.2022.04.26PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej ul. Górna nr 470406K w km 0+000,00 do 0+990,00 w miejscowości Zygodowice i Woźniki2022.04.27-2022.08.24

339.837,40

79.2022.04.26Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Mucharz
Koziniec 202
Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Witanowice2022.04.27-2022.05.26

31.757.37

80.2022.04.26Proel Sz.Żuk
34-100 Wadowice
Jaroszowice 157a
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Jagiellońskiej w miejscowości Radocza2022.04.27-2022.10.28

5.700,00

81.2022.04.27KRAKLAB Sp. z o.o.
30-149 Kraków
ul. Balicka 100
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy zbiornika wody pitnej w Woźnikach 2022.04.27-2022.07.29

36.334,20

82.2022.05.02Volvox Consulting B.Czauderrna
43-360 Bystra
ul. Szczyrkowska 8
Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa2022.05.02-2022.05.31

9.840,00

83.2022.05.04F.U.H.P. Specbud M.Sopicki
34-100 Ponikiew 169C
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze gminnej ul. Kościelna w Woźnikach - ETAP I2022.05.05-2022.12.20

15.750,00


rozliczono w 2023 r. - 12.300 - porozumienie do umowy nr. 183
84.2022.05.04KOEKSPERT K. Jankowska, P. Kopieć, K. Reikowska Kompleksowe Doradztwo Inwestycyjne S.C.
3-837 Kraków
ul. Aleksandry 21/205
Opracowanie wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla operacji pn "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Tomice"2022.05.04-2022.05.27

12.300,00

85.2022.05.04Zakład Elektroinstalacyjny A.Maślanka
32-053 Wola Radziszowska
ul. Różana 14
Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Tomice - etap I2022.05.05-2022.08.02

120.000,00

86.2022.05.04Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych mgr inż. G.Żuk
34-100 Wadowice
Jaroszowice 157A
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice - etap I2022.05.05-2022.08.02

5.200,00

87.2022.05.04Nadzory i Projekty Drogowe mgr inż. G.Żyliński
31-725 Kraków
os. Na Wzgórzach 30/15
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Remont drogi gminnej ul. Górna nr 470406K w km od 0+000,00 do 0+990,00 w miejscowości Zygodowice i Woźniki, Gmina Tomice”2022.05.05-2022.08.24

5.700,00

88.2022.05.09T.Kozaczka KD Inżynieria
32-51 Krzęcin 288/4
Opracowanie programów funkcjonalno-uzytkowych dla inwestycji pn"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Tomice"2022.05.09-2022.05.27

38.130,00

89.2022.05.16P. Czupryn Eko-Precyzja
43-450 Ustroń
ul. Sikorskiego 10
Przeprowadzenie analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Tomice2022.05.16-2022.12.31

9.840,00

90.2022.05.16PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Modernizacja drogi gminnej w Tomicach - ul. Cedrowa2022.05.17-2022.07.15

39.115,97

91.2022.05.16Proel Sz.Żuk
34-100 Wadowice
Jaroszowice 157a
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Lotników w miejscowości Zygodowice2022.05.17-2022.11.17

19.800,00

92.2022.05.16
Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych mgr inż. G.Żuk
34-100 Wadowice
Jaroszowice 157A
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Szkolnej w miejscowości Woźniki2022.05.17-2022.08.24

9.500,00

93.2022.05.16OSP Tomice
34-100 Tomice
ul. Strażacka 3
Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego2022.05.16-2022.12.31

30.000,00

94.2022.05.16OSP Tomice
34-100 Tomice
ul. Strażacka 3
Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego2022.05.16-2022.12.31

125.000,00

95.2022.05.17Kwarciak JacekDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.05.17-2022.10.31

5.000,00

96.2022.05.17Pałosz IwonaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.05.17-2022.10.31

5.000,00

97.2022.05.17Latko MariaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.05.17-2022.10.31

5.000,00

98.2022.05.17Kołek WiesławDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.05.17-2022.10.31

5.000,00

99.2022.05.17Pamuła TomaszDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.05.17-2022.10.31

5.000,00

100.2022.05.17Kwarciak StanisławDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.05.17-2022.10.31

5.000,00

101.2022.05.17Matyjasik AnetaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.05.17-2022.10.31

5.000,00

102.2022.05.17Wójcik AnetaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.05.17-2022.10.31

5.000,00

103.2022.05.17Lasek EwaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.05.17-2022.10.31

5.000,00

104.2022.05.17Bolek JustynaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.05.17-2022.10.31

5.000,00

105.2022.05.17Mozgała MarekDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.05.17-2022.10.31

5.000,00

106.2022.05.17Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka"
34-100 Radocza
ul. Jagiellońska 23
Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jagiellońskiej 232022.04.01-2022.04.30

62.930,00

107.2022.05.17BAKOS M.Cichoń Sp. Komandytowa
34-100 Radocza
ul. Jana Pawła II 31
Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jana Pawła II 312022.04.01-2022.06.30

12.927,60

108.2022.05.19Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych mgr inż. G.Żuk
34-100 Wadowice
Jaroszowice 157A
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice - etap II"2022.05.20-2022.08.17

1.800,00

109.2022.05.19Elwatt J.Sadlik
43-340 Kozy
ul. Kęcka 96a
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice - etap II2022.05.20-2022.08.17

31.821,67

110.2022.05.25PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku OSP Tomice - FS2022.05.25-2022.06.24

10.132,13

111.2022.06.01Świadek Artur
34-100 Radocza
ul. Leśna 3
Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Zygodowice2022.06.01-2022.06.30

4.212,45

112.2022.06.01PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Tomice w 2022 r. - etap II2022.06.01-2022.10.31

59.993,25

113.2022.06.03Doeko Group Sp. z o.o.
31-231 Kraków
ul. Bociana 4A/49
Wynagrodzenie za skuteczne złożenie wniosku o refinansowanie wydatków zielono-niebieska strefa2022.06.03-2022.12.31

18.450,00

114.2022.06.13Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych JACOL Sp.J G.iA.Jacaszek
40-748 Katowice
ul. Złocieni 3
Koszenie nasypu drogowego wzdłuż potoku Zygodówka.2022.06.14-2022.06.20

3.564,00

115.2022.06.14Tatar GabrielaDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.14-2022.10.31

2.000,00

116.2022.06.15Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka"
34-100 Radocza
ul. Jagiellońska 23
Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jagiellońskiej 232022.05.01-2022.05.31

58.660,00

117.2022.06.15BAKOS M.Cichoń Sp. Komandytowa
34-100 Radocza
ul. Jana Pawła II 31
Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jana Pawła II 312022.06.15-2022.06.30

2.343,60

118.2022.06.21Książek AnnaDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.21-2022.10.31

2.000,00

119.2022.06.21Bogacki MieczysławDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.21-2022.10.31

5.000,00

120.2022.06.21Wojtyła AnetaDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.21-2022.10.31

2.000,00

121.2022.06.21Dziedzic AnnaDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.21-2022.10.31

2.000,00

122.2022.06.21Malina JózefDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.21-2022.10.31

5.000,00

123.2022.06.21Glanowski DamianDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.21-2022.10.31

5.000,00

124.2022.06.21Chudy DariuszDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.21-2022.10.31

5.000,00

125.2022.06.21Hobrzyk GrzegorzDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.21-2022.10.31

2.000,00

126.2022.06.21Dubel MirosławDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.21-2022.10.31

5.000,00

127.2022.06.21Wróbel MałgorzataDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.21-2022.10.31

5.000,00

128.2022.06.21Orzechowski AdamDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.21-2022.10.31

5.000,00

129.2022.06.22Kata AnetaDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.22-2022.10.31

5.000,00

130.2022.06.22Pawłowska JustynaDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.06.22-2022.10.31

5.000,00

131.2022.06.24HLZ-MAL S.Handzlik
34-100 Radocza
ul. Jana Pawła II 240
Malowanie elewacji północnej budynku Urzędu Gminy 2022.06.24-2022.07.11

5.300,00

132.2022.06.24P.Piwowoński Electric-Control
32-052 Radziszów
ul. Grabie 67
Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania pn. Budowa dedykowanego oświetlenia ulicznego na przejściach dla pieszych na drogach krajowych w Gminie Tomice2022.06.24-2022.06.30

13.776,00

133.2022.07.05Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka"
34-100 Radocza
ul. Jagiellońska 23
Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jagiellońskiej 232022.06.01-2022.06.30

50.540,00

134.2022.07.06PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Awaryjna naprawa umocnienia skarpy przy drodze gminnej w Woźnikach - ul. Nadbrzeżna2022.07.06-2022.07.13

4.126,65

135.2022.07.06Żebro RenataDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.07.06-2022.10.31

5.000,00

136.2022.07.06Starowicz ArturDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.07.06-2022.10.31

5.000,00

137.2022.07.06Woderska IrenaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.07.06-2022.10.31

5.000,00

138.2022.07.06Stawowy BogdanDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.07.06-2022.10.31

5.000,00

139.2022.07.06Bodzioch IzabelDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.07.06-2022.10.31

5.000,00

140.2022.07.07Bałys PawełDotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2022.07.07-2022.10.31

2.000,00

141.2022.07.13Rusinek AnnaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.07.06-2022.10.31

5.000,00

142.2022.07.14EW Projekty Drogowe E.Żylińska
31-725 Kraków
ul. Na Wzgórzach 30/15
Wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją odbioru robót oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla zadania: „Remont drogi gminnej ul. Bobrówka w m. Witanowice, Gmina Tomice”2022.07.14-2022.07.31

4.600,00

143.2022.07.15Sabuda MarcinSędziowanie Turnieju Piłkarskiego2022.07.17-2022.07.17

770,00

144.2022.07.20PixelCreate S.Topolska
41-200 Sosnowiec
ul. Naftowa 65a/24
Przygotowanie audytu zużycia energii elektrycznej2022.07.20-2022.11.30

3.099,60

145.2022.07.20PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Modernizacja drogi gminnej w Radoczy - ul. Lipowa2022.07.21-2022.09.03

137.993,06

146.2022.07.25UDB - Usługi Dla Budownictwa
34-125 Sułkowice
ul. Racławicka 128
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Modernizacja drogi ul. Lipowa w miejscowości Radocza2022.07.25-2022.09.03

2.750,00

147.2022.07.25Meus LeonardDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2022.07.25-2022.10.31

5.000,00

148.2022.07.29Bikeuniverse Sp. z o.o.
32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 160A
Budowa strefy pumptracku wraz z małą architekturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Rekreacji w Woźnikach"2022.07.30-2022.10.12

215.679,27

149.2022.07.29Firma Usługowa Browab J.Kufel
34-116 Spytkowice
ul. Kanada 2
Zimowe utrzymanie dróg gminnych sezon 2022/23 w Tomicach2022.11.15-2023.05.15

123.552,00

150.2022.07.29Świadek Artur
34-100 Radocza
ul. Leśna 3
Zimowe utrzymanie dróg gminnych sezon 2022/23 w Radoczy2022.11.15-2023.05.15

94.100,00

151.2022.07.29F.U.H.P. Transkop Ł.Sopicki
34-100 Jaroszowice 176
Zimowe utrzymanie dróg gminnych sezon 2022/23 w Witanowicach i w Lgocie2022.11.15-2023.05.15

132.030,00

152.2022.07.29Kobud Ł.Piszczek
34-103 Woźniki
ul. Kolejowa 45
Zimowe utrzymanie dróg gminnych sezon 2022/23 w Woźnikach i w Zygodowicach2022.11.15-2023.05.15

101.250,00

153.2022.08.01Energia Optimum Sp. z o.o.
43-384 Jaworze
ul. Zaciszna 8/9
Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego2022.08.01-2022.12.31

3.025,80

154.2022.08.01FUHP Specbud M.Sopicki
34-100 Ponikiew 169c
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa strefy pumptracku wraz z małą architekturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Rekreacji w Woźnikach2022.08.02-2022.1012

4.920,00

155.2022.08.03F.U.H.P. Transkop Ł.Sopicki
34-100 Jaroszowice 176
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radoczy2022.08.04-2022.10.02

229.972,94

156.2022.08.03FUHP Specbud M.Sopicki
34-100 Ponikiew 169c
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Radocza2022.08.03-2022.10.02

4.920,00

157.2022.08.08Serwis Komputerowy IT A.Piątkowski
34-100 Wadowice
ul. Krakowska 28
Zakup laptopów w ramach "Grantu PPGR"2022.08.08-2022.08.29

12.500,00

158.2022.08.16LKS Tygrysek
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 107
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.08.16-2022.12.31

3.100,00

159.2022.08.16UKS Cross
34-100 Tomice
ul. Dworska 9a
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.08.16-2022.12.31

6.100,00

160.2022.08.16UKS Orlik
34-100 Radocza
ul. Dębowa 49
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.08.16-2022.12.31

3.100,00

161.2022.08.16LKS Orzeł
34-100 Radocza
ul. Piastowska 39
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.08.16-2022.12.31

2.500,00

162.2022.08.16LKS Dąb
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.08.16-2022.12.31

3.000,00

163.2022.08.16LKS Dąb
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.08.16-2022.12.31

3.000,00

164.2022.08.16LKS Dąb
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.08.16-2022.12.31

3.000,00

164.2022.08.16PUKS Karol Wadowice
34-100 Wadowice
ul. Jana Pawła II 1
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.08.16-2022.12.31

3.200,00

165.2022.08.16LKS Wikliniarz
34-103 Woźniki
ul. Główna 5
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.08.16-2022.12.31

3.500,00

166.2022.08.16UKS Jaguar
34-103 Woźniki
ul. Wadowicka 133
Dotacja dla organizacji pozarządowych2022.08.16-2022.12.31

3.100,00

167.2022.08.16Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka"
34-100 Radocza
ul. Jagiellońska 23
Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jagiellońskiej 232022.07.01-2022.0.7.31

56.000,00

168.2022.08.17Kornaś LauraPrace komisji egzaminacyjnej - stopień awansu zawodowego nauczyciela2022.08.17-2022.08.17

250,00

169.2022.08.17Łysoń JolantaPrace komisji egzaminacyjnej - stopień awansu zawodowego nauczyciela2022.08.17-2022.08.17

250,00

170.2022.08.18PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont odwodnienia drogi gminnej w Tomicach - ul. Wesoła2022.08.19-2022.09.02

20.030,55

171.2022.08.30Firma Inżynieryjno-Budowlana "Inż-Bud" W.Pieróg
34-220 Grzechynia 650
Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach2022.08.31-2023.07.04

2.599.401,00

172.2022.08.31Vatico W.Szczepanik
31-932 Kraków
os. Centru, D1/165
Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. Budowa dedykowanego oświetlenia ulicznego na przejściach dla pieszych na drogach krajowych w Gminie Tomice2022.08.31-2022.11.29

239.850,00

173.2022.09.01Daviz Transport i Przewozy autokarowe D.Brusik
34-108 Frydrychowice
ul. Górna 36
Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Tomice do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 wraz z opieką w roku szkolnym 2022/20232022.09.01-2023.06.23

84.000,24

174.2022.09.01Przewóz osób R.Brusik
34-108 Frydrychowice 251
Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Tomice do Szkoły Podstawowej w Radoczy ul. Dębowa 49 w roku szkolnym 2022/20232022.09.01-2023.05.23

25.999,92

175.2022.09.01Doradztwo energetyczne Sz.Lukaj
34-108 Frydrychowice
ul. Widokowa 13
Obsługa programu Czyste Powietrze w ramach porozumienia Gminy Tomice z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie2022.09.01-2022.12.30

17.500,00

176.2022.09.05Daviz Transport i Przewozy autokarowe D.Brusik
34-108 Frydrychowice
ul. Górna 36
Dowóz dzieci do szkół podstawowych w Witanowicach i Woźnikach wraz z opieką w roku szkolnym 2022/20232022.09.01-2023.06.23

164.397,60

177.2022.09.05Przewóz osób R.Brusik
34-108 Frydrychowice 251
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Tomice do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie wraz z opieką w roku szkolnym 2022/20232022.09.05-2023.06.23

64.000,80

178.2022.09.05TK-Znak T.Kręcioch
34-100 Wadowice
ul. Pod Skarpą 25/47
Wykonanie oznakowania poziomego drogi gminnej ul. Podlesie w Tomicach2022.09.05-2022.09.19

4.243,50

179.2022.09.06Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka"
34-100 Radocza
ul. Jagiellońska 23
Udostępnienie pokoi w budynku położonych w Radoczy przy ul. Jagiellońskiej 232022.08.01-2022.12.31

29.960,00

180.2022.09.08Centrum Badań Środowiska "Sorbchem" sp. z o.o.
41-700 Ruda Śląska
ul. Kokołek 6
Wykonanie badań analitycznych próbek popiołu2022.09.08-2022.12.30

5.104,50

181.2022.09.14Nadzory budowlane A.Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno - budowlanej przy realizacji zadania pn. Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach2022.09.14-2023.07.04

17.200,00

182.2022.09.14Projektowanie i nadzory sieci i instalacji elektrycznych W.Augustyniak
34-100 Wadowice
ul. Iwańskiego 5
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży elektrycznej przy realizacji zadania pn. Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach2022.09.14-2023.07.04

4.500,00

183.2022.09.14Korkowski Jerzy
34-100 Wadowice
os. Pod Skarpą 8/14
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej przy realizacji zadania pn. Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach2022.09.14-2023.07.04

6.100,00

184.2022.09.20PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Tomice w 2022 r. - etap III2022.09.20-2022.10.31

40.067,25

185.2022.09.21
Producent Blach Dachowych Kościelniak Spółka Jawna Zakład Rudze 44
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Garce 5
Dostawa blachy w ramach funduszu sołeckiego - Radocza2022.09.21-2022.09.30

3.004,98

186.2022.09.21Tauron NT S.A.
53-314 Wrocław
pl. Powstańców Śląskich 20
Najem urządzeń oświetlenia ulicznego2022.09.21-2029.12.31

30.608,34

187.2022.09.22Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych G.Żuk
34-100 Wadowice
Jaroszowice 157A
Wykonanie dokumentacji (przedmiar, kosztorys, opis przedmiotu zamówienia) dla zadania: „Dostawa i montaż opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Woźniki2022.09.22-2022.10.07

4.000,00

188.2022.09.23PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Modernizacja drogi "do leśniczówki w Tłuczani" w miejscowości Zygodowice2022.09.24-2022.10.14

129.174.72

189.2022.09.23UDB-Usługi Dla Budownictwa
34-124 Sułkowice
ul. Racławicka 128
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Modernizacja drogi "do leśniczówki w Tłuczani" w miejscowości Zygodowice2022.09.23-2022.10.14

3.229,37

190.2022.09.26Radwan AgnieszkaKompleksowa obsługa wniosków dotyczących dodatku węglowego i innych źródeł ciepła2022.09.26-2022.11.30

0,00

191.2022.09.26Paletko AgnieszkaKompleksowa obsługa wniosków dotyczących dodatku węglowego i innych źródeł ciepła2022.09.26-2022.11.30

0,00

192.2022.09.26PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej ul. Bobrówka w miejscowości Witanowice, gmina tomice - etap 12022.09.26-2022.11.25

93.203,67

193.2022.09.30Scal-Bis s.c. J.
Ogiegło, A.Ogiegło-Augustyniak
34-100 Tomice
ul. Krakowska 24
Druk folderu w formacie A42022.09.30-2022.10.30

6.058,40

194.2022.10.03HLZ-MAL S.Handzlik
34-100 Radocza
ul. Jana Pawła II 240
Wykonanie malowania elewacji wschodniej ściany budynku UG2022.10.03-2022.12.31

8.000,00

195.2022.10.07Technika IT S.A.
44-102 Gliwice
ul. Toszecka 2
Asysta techniczna pb_usc2023.01.01-2023.12.31

4.280,40

196.2022.10.07Technika IT S.A.
44-102 Gliwice
ul. Toszecka 2
Asysta techniczna pb_ewid2023.01.01-2023.12.31

3.778,56

197.2022.10.07Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka"
34-100 Radocza
ul. Jagiellońska 23
Zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców ukraińskich2022.09.01-2022.09.30

20.230,00

198.2022.10.13Elwatt J.Sadlik
43-340 Kozy
ul. Kęcka 96a
Dostawa i montaż opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tomice w ramach zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tomice2022.10.14-2022.11.22

294.774,12

199.2022.10.20Omega Solutions A.Czubińska
95-054 Ksawerów
ul. Pomorska 28
Zakup drukarki i czytnika kodów kreskowych2022.10.20-2022.10.31

3.549,78

200.2022.10.31Kolmar A.Kolasa
34-100 Tomice
ul. Floriańska 74
Dostawa 10 sztuk krzeseł2022.10.31-2022.11.18

3.500,00

201.2022.11.03Niwa S.Głuc s.j.
34-100 Tomice
ul. Wadowicka 38
Dostawa materiałów budowlanych do sołectwa Lgota - FS2022.11.03-2022.11.17

19.895,16

202.2022.11.07towarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka"
34-100 Radocza
ul. Jagiellońska 23
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy2022.10.01-2022.10.31

14.490,00

203.2022.11.09Alfa B.Habrajska
40-599 Katowice
ul. Żeliwna 38
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę dla budowy kanalizacji sanitarnej w m.Witanowice i Lgota2022.11.09-2022.12.31

338.250,00

204.2022.11.10Zakład Elektroinstalacyjny A.Maślanka
32-053 Wola Radziszewska
ul. Różana 14
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice - etap III (ul. Radwany Witanowice)2022.11.11-2022.12.15

66.999,87

205.2022.11.10Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych G. Żuk
34-100 Wadowice
Jaroszowice 157A
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice - etap III2022.11.11-2022.12.15

2.400,00

206.2022.11.18PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
01-248 Warszawa
ul. Jana Kazimierza 3
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Urzędu Gminy w 2023 roku2023.01.01-2023.12.31

199.987,10

207.2022.11.23Tauron Wydobycie S.A.
43-600 Jaworzno
ul. Grunwaldzka 37
Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych2022.11.23-2022.12.31

0,00

208.2022.11.24Dach-Pol K.Ćwiertnia
34-206 Krzeszów 99c
Budowa budynku przedszkola w Witanowicach2022.11.24-2024.05.31

5.702.393,73

209.2022.11.24Dach-Pol K.Ćwiertnia
34-206 Krzeszów 99c
Budowa budynku przedszkola w Woźnikach2022.11.24-2024.05.31

5.428.687,62

210.2022.11.24Projektowanie i nadzory sieci i instalacji elektrycznych W.Augustyniak
34-100 Wadowice
ul. Iwańskiego 5
Inspektor elektryczny - przedszkole w Witanowicach2022.11.24-2024.05.31

9.000,00

211.2022.11.24UDB-Usługi Dla Budownictwa
34-124 Sułkowice
ul. Racławicka 128
Inspektor konstrukcyjno-budowlany - przedszkole w Witanowicach2022.11.24-2024.05.31

71.827,48

212.2022.11.24Nadzory budowlane A.Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Inspektor sanitarny - przedszkole w Witanowicach2022.11.24-2024.05.31

17.500,00

213.2022.11.24Projektowanie i nadzory sieci i instalacji elektrycznych W.Augustyniak
34-100 Wadowice
ul. Iwańskiego 5
Inspektor elektryczny - przedszkole w Woźnikach2022.11.24-2024.05.31

11.000,00

214.2022.11.24UDB-Usługi Dla Budownictwa
34-124 Sułkowice
ul. Racławicka 128
Inspektor konstrukcyjno-budowlany - przedszkole w Woźnikach2022.11.24-2024.05.31

64.263,15

215.2022.11.24Korkowski Jerzy
34-100 Wadowice
os. Pod Skarpą 8/14
Inspektor sanitarny - przedszkole w Woźnikach2022.11.24-2024.05.31

21.300,00

216.2022.11.25Łopatecki GrzegorzObsługa informatyczna Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach2022.11.27-2022.11.27

225,85

217.2022.11.28Stowarzyszenie Rodzin Katolickich "Wspólnota Poranka"
34-100 Radocza
ul. Jagiellońska 23
Udostępnienie pokoi w budynku przy ul. Jagiellońskiej 23 w Radoczy2022.11.01-2022.12.31

18.900,00

218.2022.11.29Data Experts sp. z o.o.
02-820 Warszawa
ul. Wyczółki 71
Dostawa infrastruktury informatycznej w ramach projektu "e-Urząd w gminie Tomice"2022.11.29-2023.01.30

332.961,00

219.2022.12.01TAXATIO M.Synowiec-Robak
32-002 Węgrzce Wielkie
Wycena majątku GZK2022.12.01-2022.12.30

19.000,00

220.2022.12.06PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Awaryjne uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej.2022.12.06-2022.12.13

19.593,90

221.2022.12.06PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej ul. Wikliniarzy w Woźnikach2022.12.06-2022.12.13

16.819,02

222.2022.12.07PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Podlesie w Tomicach2022.12.07-2022.12.14

6.257,99

223.2022.12.08Bryndza AleksandraPrzeprowadzenie wywiadu środowiskowego do dodatku węglowego2022.12.08-2022.12.23

0,00

224.2022.12.08Świadek ZofiaPrzeprowadzenie wywiadu środowiskowego do dodatku węglowego2022.12.08-2022.12.23

0,00

225.2022.12.08Gabryel JoannaPrzeprowadzenie wywiadu środowiskowego do dodatku węglowego2022.12.08-2022.12.23

0,00

226.2022.12.08Kołodziejczyk RenataPrzeprowadzenie wywiadu środowiskowego do dodatku węglowego2022.12.08-2022.12.23

0,00

227.2022.12.09Amsecurity M.Augustyniak
34-103 Woźniki
ul. Wikliniarzy 42
Montaż i konfiguracja monitoringu - Centrum Rekreacji w Woźnikach2022.12.09-2022.12.19

3.824,00

228.2022.12.14PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont odwodnienia drogi gminnej ul. Podlas w Lgocie2022.12.14-2022.12.28

25.301,52

229.2022.12.16Paletko AgnieszkaKompleksowa obsługa wniosków dotyczących dodatku węglowego i innych źródeł ciepła2022.12.16-2022.12.30

0,00

230.2022.12.16Klaja AdrianKompleksowa obsługa wniosków dotyczących dodatku węglowego i innych źródeł ciepła2022.12.16-2022.12.30

0,00

231.2022.12.16Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Serwis i nadzór autorski systemów informatycznych2023.01.01-2023.12.31

107.010,00

232.2022.12.16Elwatt J.Sadlik
43-340 Kozy
ul. Kęcka 96a
Dostawa opraw i elementów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tomice2022.12.16-2022.12.30

20.760,00

233.2022.12.21Radwan AgnieszkaKompleksowa obsługa wniosków dotyczących dodatku węglowego i innych źródeł ciepła oraz dodatku elektrycznego2022.12.21-2022.12.30

0,00

234.2022.12.22Serwis Komputerowy IT A.Piątkowski
34-100 Wadowice
ul. Krakowska 28
Zakup laptopa 2022.12.22-2023.01.06

5.300,00

235.2022.12.27Szkółka Krzewów Ozdobnych E.Stus
34-120 Andrychów
Targanice, ul. Graniczna 69
Dostawa krzewów ozdobnych - fs Woźniki2022.12.27-2022.12.30

5.965,00

236.2022.12.27Walewski K.Walewski
24-100 Puławy
ul. Lubelska 55
Dostawa 6 szt. ławek z oparciem - fs Woźniki2022.12.27-2022.12.30

5.492,30

237.2022.12.28PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Awaryjna naprawa przepustu na ul. Polnej w Radoczy2022.12.28-2022.12.30

5.812,98

238.2022.12.30Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Dostawa systemów informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług realizowana w ramach projektu "e-Urząd w gminie Tomice"2022.12.30-2023.04.19

651.900,00

239.2022.12.30Zakład Elektroinstalacyjny A.Maślanka
32-053 Wola Radziszowska
ul. Różana 14
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - etap IV2022.12.01-2023.02.15

51.334,07