logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Rejestr umów UG / Rejestr umów – 2021 r.

Rejestr umów – 2021 r.

L.p.

Data zawarcia
umowy


Kontrahent


Opis umowy


Daty obowiązywania


Wartość umowy
(w zł)


1.2021.01.02GK Pro Sp. z o.o.
55-050 Sobótka
ul. Poprzeczna 8
Obsługa posiedzeń Rady Gminy Tomice - rok 20212021.01.01-2021.12.31

8.103,24

2.2021.01.02Technika IT S.A.
44-102 Gliwice
ul. Toszecka 2
Asysta techniczna - pb_usc2021.01.01-2021.12.31

3.554,70

3.2021.01.02Technika IT S.A.
44-102 Gliwice
ul. Toszecka 2
Asysta techniczna - pb_ewid2021.01.01-2021.12.31

4.071,30

4.2021.01.02Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Serwis i nadzór autorski systemów firmy Rekord2021.01.01-2021.12.31

78.080,40

5.2021.01.04Skarbnik - Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze
32-005 Niepołomice
ul. Słomiróg 65
Bieżące doradztwo finansowe2021.01.01-2021.12.30

7.380,00

6.2021.01.04Kręcioch WojciechŚwiadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku wokół budynków Urzędu Gminy2021.01.01-2021.06.30

9.600,00

7.2021.01.04Ochrona Pracy Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. dr. J.Putka 9
Kompleksowa obsługa Urzędu Gminy w Tomicach w zakresie stosowania przepisów BHP w 2021 roku2021.01.01-2021..31

3.217,68

8.2021.01.04Kancelaria Radcy Prawnego J.Kolasa-Karska
34-100 Wadowice
ul. M.B.Fatimskiej 3/10
Obsługa prawna Urzędu Gminy w Tomicach w 2021 roku2021.01.04-2021.12.31

36.000,00

9.2021.01.04Rogalewska UrszulaPełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Tomice oraz w jednostkach2021.01.04-2021.12.31

32.400,00

10.2021.01.04Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasole J.Kołodziejczyk
32-260 Oświęcim
ul. Garbarska 10
Usługa weterynaryjna związana z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice2021.01.04-2021.12.31

10.800,00

11.2021.01.04ESKALIBUR W.Gacur
ul. Konstytucji 3 Maja 67
34-120 Andrychów
Usuwanie martwych zwierząt i ich szczątków, a następnie przekazanie ich do zakładu utylizacji odpadów2021.01.04-2021.12.31

3.456,00

12.2021.01.04Hajost MateuszObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Radocza2021.01.04-2021.12.31

4.200,00

13.2021.01.04Janus JarosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Witanowice2021.01.04-2021.12.31

4.200,00

14.2021.01.04Dubel RyszardObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Zygodowice2021.01.04-2021.12.31

2.520,00

15.2021.01.04Biliński PiotrPełnienie funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Tomicach2021.01.04-2021.12.31

3.240,00

16.2021.01.04Putek MirosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Lgota2021.01.04-2021.12.31

4.200,00

17.2021.01.04Zając JacekObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Tomice2021.01.04-2021.12.31

4.200,00

18.2021.01.04Piszczek PawełObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP Woźniki2021.01.04-2021.12.31

4.200,00

19.2021.01.07Nadzory budowlane A.Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej Tomice Witanowice"2021.01.07-2021.05.07

18.954,00

20.2021.01.15SaveSoft Ł.Polak
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 39
Obsługa informatyczna UG Tomice2021.01.01-2021.12.31

22.140,00

21.2021.01.15Doeko Group Sp. z o.o.
31-231 Kraków
ul. Bociana 4A/49
Doradztwo, pośrednictwa - program ELENA2021.01.15-2021.12.31

6.150,00

22.2021.01.15Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
34-451 Tylmanowa
ul. Rzeka 133
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych2021.01.01-2021.12.31

1.651.907,52

23.2021.02.01LKS Wikliniarz
34-103 Woźniki
ul. Wspólna 5
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.02.01-2021.06.30

3.200,00

24.2021.02.01LKS Skawa
34-103 Witanowice
ul. Krakowska 58
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.02.01-2021.11.30

21.000,00

25.2021.02.01LKS Orzeł
34-100 Radocza
ul. Piastowska 39
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.02.01-2021.11.30

21.000,00

26.2021.02.01UKS Orlik
34-100 Radocza
ul. Dębowa 49
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.02.01-2021.06.30

2.500,00

27.2021.02.01Stowarzyszenie pn. Orkiestra Dęta Zygodowice
34-103 Zygodowice
ul. Główna 59
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.02.01-2021.11.30

17.000,00

28.2021.02.01LKS Wikliniarz
34-103 Woźniki
ul. Główna 5
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.02.01-2021.11.30

21.000,00

29.2021.02.01UKS Cross
34-100 Tomice
ul. Dworska 9a
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.02.01-2021.06.30

6.100,00

30.2021.02.01Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.02.01-2021.11.30

12.000,00

31.2021.02.01Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.02.01-2021.11.30

5.000,00

32.2021.02.01LKS Tygrysek
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 107
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.02.01-2021.06.30

2.800,00

33.2021.02.01LKS Dąb
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.02.01-2021.06.30

3.200,00

34.2021.02.01LKS Dąb
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.02.01-2021.11.30

21.000,00

35.2021.02.01UKS Jaguar
34-103 Woźniki
ul. Wadowicka 133
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.02.01-2021.06.30

2.800,00

36.2021.02.02Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o.
34-123 Chocznia
ul. Kościuszki 304
Organizacja i obsługa PSZOK2021.02.02-2021.12.31

75.057,84

37.2021.02.11Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe "Drog-Bud" F.Fryc
34-116 Spytkowice
ul. Zamkowa 3
Modernizacja drogi gminnej ul. Rzyczki nr 470264K w km od 0+000 do 1+355 w Tomicach2021.02.11-2021.12.31

573.506,87

38.2021.02.12Lyreco Polska S.A.
05-806 Komorów
ul. Sokołowska 33
Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w 2021 r.2021.02.12-2021.12.31

19.680,00

39.2021.02.15H.U. Rmed R.Gurgul
33-380 Krynica-Zdrój
Aleja Tysiąclecia 14/1 m.1
Recertyfikacja kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu gminy Tomice2021.02.15-2021.03.31

7.980,00

40.2021.02.19PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Zakup i dostawa kruszywa na potrzeby gminy Tomice w 2021 r.2021.02.19-2021.12.31

26.520,00

41.2021.02.24PIB Construktor K.Wolanin
30-149 Kraków
ul. Balicka 100/104
Opracowanie dokumentacji projektowej wiaty osadu nadmiernego na oczyszczalni SBR w Radoczy2021.02.24-2021.11.30

41.205,00

42.2021.03.01KSSP Kuryło, Sudolski, Szrek Sp. K.
50-011 Wrocław
ul. Kościuszki 29
Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie przeprowadzenia weryfikacji świadczeń otrzymywanych od podmiotów zobowiązanych z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Gminy Tomice za 2021 r.2021.03.01-2021.03.31

1.230,00

43.2021.03.02BIT T.Mikołajek
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Role 13
Sporządzenie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. p.poż i spraw budowlanych dla obiektu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Woźnikach w ramach utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego2021.03.02-2021.06.30

4.920,00

44.2021.03.02UDB-Usługi Dla Budownictwa
34-124 Sułkowice
ul. Racławicka 128
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych wykonywanych przez gminę Tomice w 2021 r.2021.03.02-2021.12.31

68.321.18

45.2021.03.03Dziedzic RobertDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

46.2021.03.03Kwarciak KatarzynaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

47.2021.03.03Rączka JerzyDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

48.2021.03.03Wróbel DanutaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

49.2021.03.03Odrzywolski TadeuszDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

50.2021.03.03Sabuda AnnaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

51.2021.03.03Wysogląd RyszardDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

52.2021.03.03Tabak JolantaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

53.2021.03.03Turoczy StanisławDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

54.2021.03.03Wójcik SławomirDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

55.2021.03.03Gruszeczka SylwiaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

56.2021.03.03Foksiński TomaszDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

57.2021.03.03Odrowąż MarekDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

58.2021.03.03Stuglik SebastianDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

59.2021.03.03Pająk RobertDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

60. 2021.03.03Baran AnnaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

61.2021.03.03Drapała ElżbietaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

62.2021.03.03Kwarciak KrzysztofDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

63.2021.03.03Tatar JanDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.03-2021.10.29

5.000,00

64.2021.03.05Serwis komputerowy IT
34-100 Wadowice
ul. Krakowska 8
Dostawa komputerów stacjonarnych i laptopa do Urzędu Gminy2021.03.05-2021.03.19

30.125,00

65.2021.03.08MaxDrogi
43-300 Bielsko-Biała
ul. Lenartowicza 37/1
Przegląd roczny i wideorejestracja dróg gminnych na terenie gminy Tomice2021.03.08-2021.06.06

13.407,00

66.2021.03.08W.Płonka Instalacje elektryczne, odgromowe, pomiary elektryczne
34-122 Wieprz
Gierałowiczki 80E
Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Placówce Wsparcia Dziennego w Szkole Podstawowej w Woźnikach2021.03.08-2021.03.29

12.000,00

67.2021.03.09Firma Remontowo-Budowlana "Grafiti" K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Remont poddasza i kotłowni w Szkole Podstawowej w Woźnikach w zakresie dostosowania do wymagań technicznych p.poż. pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej2021.03.09-2021.04.08

17.343,00

68.2021.03.09Pawłowski MariuszDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.09-2021.10.29

5.000,00

69.2021.03.10Abakus systemy teleinformatyczne sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
Ul. Działowa 8a
System e-Remiza - abonament roczny dla 6 jednostek OSP + alarmowanie równoległe Pakiet 202021.03.10-2021.04.30

900,00

70.2021.03.15Kwarciak JanRoznoszenie nakazów podatkowych za rok 20212021.03.15-2021.03.15

1.457,50

71.2021.03.15Tomczyszyn KrystynaRoznoszenie nakazów podatkowych za rok 20212021.03.15-2021.03.15

367,50

72.2021.03.15Kręcioch TomaszRoznoszenie nakazów podatkowych za rok 20212021.03.15-2021.03.15

1.100,40

73.2021.03.15Strózik JarosławRoznoszenie nakazów podatkowych za rok 20212021.03.15-2021.03.15

3.782,50

74.2021.03.15Piszczek EwelinaRoznoszenie nakazów podatkowych za rok 20212021.03.15-2021.03.15

1.057,50

75.2021.03.17T.Kozaczka KD Inżynieria
32-51 Krzęcin 288/4
Projekt sieci wodociągowej w Witanowicach - ul. Leśna2021.03.17-2021.12.20

22.900,00

76.2021.03.19Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota
34-103 Lgota
ul. Podgórska 94
Realizacja zadania publicznego w trybie art. 19a2021.06.21-2021.09.17

2.500,00

77.2021.03.19Napora JadwigaDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.03.19-2021.10.29

5.000,00

78.2021.03.19Kalińska TeresaDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.03.19-2021.10.29

5.000,00

79.2021.03.19Żydek GrzegorzDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.03.19-2021.10.29

5.000,00

80.2021.03.19Cichoń KrzysztofDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.03.19-2021.10.29

5.000,00

81.2021.03.19Warzecha HalinaDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.03.19-2021.10.29

5.000,00

82.2021.03.19Fortuna EwaDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.03.19-2021.10.29

2.000,00

83.2021.03.19Stawowy MariaDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.03.19-2021.10.29

2.000,00

84.2021.03.19Stawowy MariaDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.03.19-2021.10.29

2.000,00

85.2021.03.19Kozub RadosławDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.03.19-2021.10.29

2.000,00

86.2021.03.19Nowak JoannaDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.03.19-2021.10.29

5.000,00

87.2021.03.19Koper KrzysztofDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.03.19-2021.10.29

5.000,00

88.2021.03.19Stopa MariaDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.03.19-2021.10.29

5.000,00

89.2021.03.24Savesoft Ł.Polak
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 39
Transfer kopii baz danych2021.03.24-2021.03.24

5.423,07

90.2021.03.24Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Bieżąca konserwacja i udrożnienie rowu odwadniającego w Witanowicach - ul. Wadowicka2021.03.24-2021.04.06

19.390,95

91.2021.03.25Firma Usługowo-Handlowa Marvico M.Wiktor
34-103 Zygodowice
ul. Lotników 36
Generalny remont toalet w budynku OSP Zygodowice2021.03.25-2021.04.26

22.416,96

92.2021.03.25Garus AnnaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

93.2021.03.25Peszel AgataDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

94.2021.03.25Zawiła EwaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

95.2021.03.25Sporek JerzyDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

96.2021.03.25Koper KrzysztofDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

97.2021.03.25Zając BronisławaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

98.2021.03.25Kadzik GrażynaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

99.2021.03.25Lubos JolantaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

100.2021.03.25Grzyb GrzegorzDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

101.2021.03.25Kaczmarek HenrykDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

102.2021.03.25Hereda MonikaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

103.2021.03.25Szatan MarzenaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

104.2021.03.25Kurek BogusławDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

105.2021.03.25Spytkowska AlicjaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

106.2021.03.25Dębińska ZofiaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.03.25-2021.10.29

5.000,00

107.2021.04.07P-Instal P.Huba
34-100 Tomice
ul. Dworska 29
Zakup i dostarczenie materiałów na potrzeby wymiany przyłączy wodociągowych2021.04.07-2021.04.21

8.935,48

108.2021.04.08Doeko Group Sp. z o.o.
31-231 Kraków
ul. Bociana 4A/49
Opracowanie wniosku aplikacyjnego o refinansowanie wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań w obszarze zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Tomice2021.04.08-2021.12.31

4.920,00

109.2021.04.09Lehrfeld MariaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.04.09-2021.10.29

5.000,00

110.2021.04.13PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Bieżąca konserwacja drogi gminnej w Tomicach - ul. Kwiatowa2021.04.13-2021.12.31

12.526,39

111.2021.04.13F.U.H.P. Transkop Ł.Sopicki
34-100 Jaroszowice 176
Koszenie poboczy skarp i przeciwskarp w ciągach dróg gminnych na terenie gminy Tomice2021.04.13-2021.10.31

25.673,15

112.2021.04.13Janik ElżbietaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.04.13-2021.10.29

5.000,00

113.2021.04.13Żurek JoannaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.04.13-2021.10.29

5.000,00

114.2021.04.20Tyrała JoannaDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.04.20-2021.10.29

5.000,00

115.2021.04.20Błasiak MałgorzataDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.04.20-2021.10.29

5.000,00

116.2021.04.20Sikora RafałDofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”2021.04.20-2021.10.29

5.000,00

117.2021.04.20Kukuła MałgorzataDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.04.20-2021.10.29

5.000,00

118.2021.04.20Kwarciak ZbigniewDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.04.20-2021.10.29

5.000,00

119.2021.04.20Skrzyński LeszekDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.04.20-2021.10.29

5.000,00

120.2021.04.26Powroźnik SławomirDofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2021.04.26-2021.10.29

5.000,00

121.2021.04.27Rebplast Sp. z o.o.
34-713 Skawa 743A
Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy sieci wodociągowej w Lgocie2021.04.26-2021.12.31

4.996,20

122.2021.05.14Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Dać Szansę
34-100 Wadowice
ul. Kochanowskiego 42
Realizacja zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o dppiow2021.05.24-2021.08.20

1.000,00

123.2021.05.14Pracownia Projektów R.Wójcik
32-640 Zator
ul. Wadowicka 61b
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Zygodowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na funkcję domu seniora2021.05.14-2021.11.30

60.000,00

124.2021.05.17Nowicki AntoniWynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni 66 m22021.05.17-2021.12.31

8.756,12

125.2021.05.26Media Kolorowe P.Misior
32-031 Buków 191
Wydanie dwóch numerów informatora samorządowego w 2021 r.2021.05.26-2021.12.31

11.070,00

126.2021.05.26Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie regulacji rowu odwadniającego drogi gminnej w Lgocie - ul. Lubań2021.05.26-2021.06.09

18.412,84

127.2021.05.31PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych2021.05.31-2021.10.22

172.006,99

128.2021.06.01Targosz BarbaraPrace związane z dostosowaniem zasad księgowania organu do wymogów programu f-k Organ; konsultacje w sprawach bieżących zagadnień budżetowych2021.06.01-2021.06.15

2.000,00

129.2021.06.09Abrys Technika Sp. z o.o.
60-401 Poznań
ul. Wiślana 46
Dostawa 20 szt. koszy ulicznych oraz 5 szt. słupków do koszy2021.06.09-2021.06.30

3.665,40

130.2021.06.17Pielęgnacje drzew P.Bogdanik
34-222 Zawoja 416
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, wycince samosiejek, przycince drzew wchodzących w skrajnie drogi gminnej oraz wycięciu samosiejek wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu2021.06.17-2021.07.07

12.500,00

131.2021.06.23FUHP Specbud M.Sopicki
34-100 Ponikiew 169c
Opracowanie koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej ul. Kościelna w Woźnikach - etap 12021.06.22-2021.10.20

18.000,00

132.2021.07.01Kręcioch WojciechŚwiadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku wokół budynku UG w Tomicach2021.07.01-2021.12.31

9.600,00

133.2021.07.06Kornaś LauraPrace komisji egzaminacyjnej2021.07.06-2021.07.06

250,00

134.2021.07.06Żegliński JózefPrace komisji egzaminacyjnej2021.07.06-2021.07.06

250,00

135.2021.07.07Sabuda MarcinSędziowanie turnieju piłkarskiego o puchar Wójta2021.07.07-2021.07.07

770,00

136.2021.07.08FUHP Transkop Ł.Sopicki
34-100 Jaroszowice 176
Przebudowa drogi powiatowej nr 1766K Tomice-Piekło poprzez budowę chodnika oraz miejsc parkingowych w rejonie ZSP w Tomicach 2021.07.08-2021.08.23

234.327,88

137.2021.07.12FUHP Michał Sopicki
34-100 Ponikiew 169C
Opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania skutecznego zgłoszenia dotyczącego wykonania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę dla Gminy Tomice w 2021 roku2021.07.12-2021.09.13

9.500,00

138.2021.07.12Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Bieżąca konserwacja odwodnienia drogi do Leśniczówki w Tłuczani w Zygodowicach2021.07.12-2021.08.02

24.358,99

139.2021.07.12FPUH Prisma B.Klaczak
34-100 Wadowice
ul. Gotowizna 44
Wykonanie stałej organizacji ruchu ul. Starowiejska i ul. Radosna w Tomicach2021.07.12-2021.08.12

40.769,46

140.2021.07.19Nova-Pol P.Nowowiejski
42-260 Kamienica Polska
ul. Konopnickiej 259
Zakup 15 kompetów odzieży dla MDP w Radoczy2021.07.19-2021.08.20

3.435,00

141.2021.07.19Arpapol 8 sp. z o.o.
43-330 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 103
Zakup elementów toru przeszkód MDP CTIF dla MDP w Radoczy2021.07.19-2021.08.20

6.174,99

142.2021.07.20Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe "Drog-Bud" F.Fryc
34-116 Spytkowice
ul. Zamkowa 3
Remont drogi gminnej ul. Podlesie nr 470365K w km od 0+010 do 0-394,5 w Tomicach2021.07.20-2021.08.20

289.009,48

143.2021.07.23PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont poboczy drogi gminnej w Witanowicach - ul. Radwany2021.07.23-2021.08.23

190.081,54

144.2021.07.23PUSH Pro-Aqua A.M.M. Jaskóła sp.j.
28-200 Staszów
ul. Żeromskiego 18
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomice (Radocza i Tomice)2021.07.23-2021.10.25

398.318,86

145.2021.07.23Centrum Badań Środowiska "Sorbchem" sp. z o.o.
41-700 Ruda Śląska
ul. Kokołek 6
Wykonanie badań analitycznych próbek popiołu pobranych z położonych na obszarze Gminy Tomice palenisk pieców do spalania paliw stałych, celem stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów2021.07.23-2021.12.31

5.344,35

146.2021.07.28PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Modernizacja drogi rolniczej w Tomicach - ul. Długa2021.07.28-2021.08.30

135.659,01

147.2021.07.29Tk-Znak T.Kręcioch
34-100 Wadowice
ul. Pod Skarpą 25/47
Wykonanie oznakowania poziomego w Tomicach - ul. Rzyczki2021.07.29-2021.08.30

6.592,80

148.2021.08.02UKS Jaguar
34-103 Woźniki
ul. Wadowicka 133
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.08.02-2021.12.31

3.500,00

149.2021.08.02LKS Tygrysek
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 107
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.08.02-2021.12.31

3.500,00

150.2021.08.02LKS Wikliniarz
34-103 Woźniki
ul. Główna 5
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.08.02-2021.12.31

3.500,00

151.2021.08.02UKS Orlik
34-100 Radocza
ul. Dębowa 49
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.08.02-2021.12.31

2.500,00

152.2021.08.02UKS Cross
34-100 Tomice
ul. Dworska 9a
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.08.02-2021.12.31

5.100,00

153.2021.08.02LKS Dąb
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Dotacja dla organizacji pozarządowych2021.08.02-2021.12.31

3.500,00

154.2021.08.09Kancelaria Adwokacka K.Skadłubowicz
30-150 Kraków
ul. Armii Krajowej 18
Usługi obsługi prawnej postępowań przetargowych gminy Tomice2021.08.09-2021.12.31

10.332,00

155.2021.08.17Firma Remontowo-Budowlana R.Rokosz RAGAR
31-610 Kraków
os. 1000-lecia 35/16
Załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Tomice2021.08.17-2021.11.30

27.115,50

156.2021.08.18Dach-Pol K.Ćwiertnia
34-206 Krzeszów 99c
Remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy2021.08.18-2021.10.22

69.004,84

157.2021.08.18Korkowski JerzyPełnienie funkcji inspektora nadzoru "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomice"2021.08.18-2021.10.25

5.150,00

158.2021.08.30Larix sp. jawna J.Piela
43-300 Bielsko-Biała
ul. Orzeszkowa 40
Dostawa traktowa ogrodowego - FS Lgota2021.08.30-2021.21.31

13.422,00

159.2021.08.30OSP Tomice
34-100 Tomice
ul. Strażacka 3
Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego2021.08.30-2021.12.31

30.000,00

160.2021.08.31Kozłowska HalinaCzynności opiekuna na basenie2021.09.01-2021.11.30

13.422,00

161.2021.08.31Hereda MonikaCzynności opiekuna na basenie2021.09.01-2021.11.30

1.200,00

162.2021.08.31Wieczorek AlicjaCzynności opiekuna na basenie2021.09.01-2021.11.30

1.200,00

163.2021.08.31Maciejczyk-Henzel ElżbietaCzynności opiekuna na basenie2021.09.01-2021.11.30

1.200,00

164.2021.08.31Płecka LidiaCzynności opiekuna na basenie2021.09.01-2021.11.30

1.200,00

165.2021.08.31Galas KrzysztofCzynności opiekuna na basenie2021.09.01-2021.11.30

1.200,00

166.2021.08.31Iciek RenataCzynności opiekuna na basenie2021.09.01-2021.11.30

1.200,00

167.2021.08.31Daviz Transport i Przewozy autokarowe D.Brusik
34-108 Frydrychowice
ul. Górna 36
Przewóz osób na basen w ramach programu Umiem pływać2021.09.01-2021.11.30

8.560,00

168.2021.08.31Kryta pływalnia Delfin
34-100 Wadowice
ul. Bałysa 1
Wstępy na basen w ramach programu Umiem pływać2021.09.01-2021.11.30

30.520,00

169.2021.09.02OSP Tomice
34-100 Tomice
ul. Strażacka 3
Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego2021.08.30-2021.12.30

125.000,00

170.2021.09.29PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi: ul. Modra i ul. Graniczna w Radoczy, ul. Szkolna w Witanowicach, ul. Spokojna w Woźnikach2021.09.29-2021.10.29

143.720,46

171.2021.10.01Usługi GEodezyjne i Kartograficzne M.Filek
34-100 Wadowice
ul. Sadowa 21B
Geodezyjne wydzielenie przedłużenia ul. Leśnej w Witanowicach2021.10.01-2021.11.30

4.700,00

172.2021.10.11PKS Pszczyna sp. z o.o.
43-200 Pszczyna
ul. Wodzisławska 2
Świadczenie regularnego przewozu osób Tomice-Radocza-Tomice2021.10.11-2022.09.30

117.244,80

2
173.2021.10.11Drutex D.Zieliński
34-323 Kocoń
ul. Zielona 3
Remont umocnień siatkowo-kamiennych na potoku Zygodówka2021.10.11-2021.11.11

49.883,17

174.2021.10.13Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych G.Żuk
34-100 Wadowice
Jaroszowice 157A
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Szkolnej w Woźnikach2021.10.13-2021.12.27

9.500,00

175.2021.10.19Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Naprawa szkód powodziowych na terenie gminy Tomice2021.10.19-2021.12.03

92.917,52

176.2021.10.29Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o
41-709 Ruda Śląska
ul. Pokoju 13
Naprawa pompy2021.10.29-2022.12.31

9.780,21

177.2021.10.29Instytut Rozwoju Miast
30-015 Kraków
ul. Cieszyńska 2
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Tomice wraz ze sporządzeniem prognoz skutków wpływu ustaleń planów na środowisko przyrodnicze i prognoz skutków finansowych2021.10.29-2022.12.29

147.600,00

178.2021.11.03OKE Operator Klastra Energii sp. z o.o.
34-300 Żywiec
ul. Ks. Pr. St. Stonki 4
Obsługa programu "Czyste Powietrze" w ramach porozumienia Gminy Tomice z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie2021.11.03-2021.12.31

16.000,00

179.2021.11.05TDJ J.Tabak
34-103 Woźniki
ul. Kolejowa 43
Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku OSP Witanowice wraz z wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych przez okres gwarancji2021.11.05-2021.11.26

19.434,00

180.2021.11.05TK-Znak T.Kręcioch
34-100 Wadowice
ul. Pod Skarpą 25/47
Remont barier energochłonnych przy ul. Kościelnej w Woźnikach2021.11.05-2021.12.06

43.357,25

181.2021.11.08Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Awaryjna naprawa przepustu pod drogą gminną ul. Osiedlowa w Witanowicach2021.11.08-2021.11.30

4.305,00/p>

182.2021.11.08Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Awaryjna naprawa przepustu pod drogą gminną ul. Jagiellońska w Radoczy2021.11.08-2021.11.30

4.690,00

183.2021.11.10OSP Witanowice
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 114
Dotacja na remont garaży na samochód bojowy2021.11.10-2021.12.31

30.000,00

184.2021.11.12Firma Usługowa Browab J.Kufel
34-116 Spytkowice
ul. Kanada 2
Zimowe utrzymanie dróg gminnych sezon 2021/22 w Tomicach2021.11.15-2022.04.15

74.060,00

185.2021.11.16PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Modernizacja drogi gminnej ul. Podstawie w Tomicach2021.11.16-2021.12.16

248.587,13

186.2021.11.16F.U.H.P. Transkop Ł.Sopicki
34-100 Jaroszowice 176
Budowa strefy streetworkout oraz siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Rekreacji w Woźnikach2021.11.17-2021.12.31

138.277,53

187.2021.11.22Kobud Ł.Piszczek
34-103 Woźniki
ul. Kolejowa 45
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Tomice w sołectwach Radocza, Witanowice, Lgota, Woźniki i Zygodowice w sezonie zimowym 2021/2022 - ZAKRES 3: Woźniki i Zygodowice2021.11.22-2022.05.15

89.856,00

188.2021.11.22Świdek Artur
34-100 Radocza
ul. Leśna 3
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Tomice w sołectwach Radocza, Witanowice, Lgota, Woźniki i Zygodowice w sezonie zimowym 2021/2022 - ZAKRES 1: Radocza2021.11.22-2022.05.15

60.700,00

189.2021.11.22DI-BOX J.Gorzkiewicz Zakład Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki Przemysłwoej
54-514 Wrocław
ul. Szczecińska 11A
Dostawa i modernizacja i uruchomienie zestawu ultradźwiękowego przepływomierza ścieków na oczyszczalni w Radoczy2021.11.22-2021.12.30

16.870,68

190.2021.11.23Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe "Drog-Bud" F.Fryc
34-116 Spytkowice
ul. Zamkowa 3
Remont drogi gminnej ul. Podlesie nr 470365K w km od 394,50 do 0+992 w miejscowości Tomice2021.11.23-2021.12.23

389.271,00

191.2021.11.24F.U.H.P. Transkop Ł.Sopicki
34-100 Jaroszowice 176
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Tomice w sołectwach Witanowice i Lgota w sezonie zimowym 2021/20222021.11.24-2022.05.15

86.400,00

192.2021.11.25Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o
41-709 Ruda Śląska
ul. Pokoju 13
Naprawa pompy2021.11.25-2021.12.31

10.899,90

193.2021.11.26Agnieszka SienkiewiczPrzeprowadzenie warsztatów ekologicznych pn."Doniczki z recyklingu"2021.11.27-2021.11.27

135,00

194.2021.12.01Scal-Bis s.c. J.Ogiegło, A.Ogiegło-Augustyniak
34-100 Tomice
ul. Krakowska 24
Druk pozycji wydawniczej o SP Radocza2021.12.01-2021.12.31

3.423,00

195.2021.12.09Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol sp. z o.o.
34-451 Tylmanowa
ul. Rzeka 133
Zakup worków do segregacji odpadów2021.12.09-2021.12.18

12.915,00

196.2021.12.20Trans-Put M.Putek
34-103 Lgota
ul. Podgórska 145
Awaryjna naprawa przepustu pod drogą gminną ul. Leśna w Lgocie2021.12.20-2021.12.30

4.623,94

197.2021.12.20Trans-Put M.Putek
34-103 Lgota
ul. Podgórska 145
Remont odwodnienia dróg - ul. Podlas i ul. Św. Anny w Lgocie2021.12.20-2021.12.31

4.378,80

198.2021.12.20Trans-Put M.Putek
34-103 Lgota
ul. Podgórska 145
Remont odwodnienia drogi - ul. Krzemionki w Lgocie2021.12.20-2021.12.31

3.075,00

199.2021.12.20Trans-Put M.Putek
34-103 Lgota
ul. Podgórska 145
Zakup i dostawa kruszywa na drogę gminną w Witanowicach2021.12.20-2021.12.31

3.308.70

200.2021.12.22PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Zakup i dostawa kruszywa na potrzeby gminy Tomice w 2021 r.2021.12.23-2021.12.30

24.480,00

201.2021.12.22PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wycinka drzew wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu w miejscowości Radocza2021.12.23-2021.12.30

16.200,00

202.2021.12.27Ekocube sp. z o.o.
90-527 Łódź
ul. Wólczańska 128/134
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radoczy2021.12.27-2022.12.28

273.429,00