Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Rejestr umów UG / Rejestr umów – 2019 r.

Rejestr umów – 2019 r.

L.p.

Data zawarcia
umowy


Kontrahent


Opis umowy


Daty obowiązywania


Wartość umowy
(w zł)


1.2019.01.01Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o.
34-451 Tylmanowa
ul. Rzeka 133
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019 roku2019.01.01-2019.12.31

1.048.723,00

2.2019.01.02Kręcioch WojciechPrace porządkowe przy budynku Urzędu Gminy2019.01.01-2019.06.30

8.400,00

3.2019.01.02Skarbnik Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze
32-005 Niepołomice
ul. Słomiróg 65
Doradztwa w zakresie VAT w 2019 roku2019.01.02-2019.12.31

7.380,00

4.2019.01.02Fero+Enso M.Barcik
41-902 Bytom
ul. Axentowicza 7/8
Opracowanie projektowe - koncepcja zagospodarowania terenu w Radoczy jako projektu budowlanego do pozwolenia na budowę2019.01.02-2019.01.20

3.936,00 zł

5.2019.01.02Reboot IT T.Kawończyk
34-100 Wadowice
ul. Poprzeczna 1/1
Obsługa usług transmisji wideo online sesji Rady Gminy2019.01.02-2020.12.31

7.200,00

6.2019.01.02Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Umowa serwisu i nadzoru autorskiego2019.01.02-2019.12.31

55.984,68

7.2019.01.02Ochrona Pracy Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. Fabryczna 4
Obsługa w zakresie BHP2019.01.02-2019.12.31

2.163,96

8.2019.01.02Poczta Polska
30-940 Kraków
ul. Grochowska 2
Usługi poocztowe2019.01.02-2019.12.31

0,00

9.2019.01.02Putek MirosławObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Lgocie2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

102019.01.02Hajost MateuszObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Radoczy2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

11.2019.01.02Wojnowski GrzegorzObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Tomicach2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

12.2019.01.02Janus JarosławObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Witanowicach2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

13.2019.01.02Piszczek JarosławObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Woźnikach2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

14.2019.01.02Dubel RyszardObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Zygodowicach2019.01.01-2019.12.31

2.520,00

15.2019.01.02Biliński PiotrPełnienie funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP w Tomicach2019.01.01-2019.12.31

3.240,00

16.2019.01.03PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tomicach - etap II2019.01.03-2019.03.21

108.347,93

17.2019.01.03Nadzory Porębski A.Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej w Tomicach etap II2019.01.03-2019.04.30

4.200,00

18.2019.01.03Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasole J.Kołodziejczyk
32-260 Oświęcim
ul. Garbarska 10
Wykonywanie usługi weterynaryjnej związanej z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice2019.01.03-2019.12.31

9.999,96

19.2019.01.03ESKALIBUR W.Gacur
ul. Konstytucji 3 Maja 67
34-120 Andrychów
Usuwanie z obszaru Gminy Tomice i utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego2019.01.03-2019.12.31

2.916,00

20.2019.01.07Projekter Ł.Michalak
45-4040 Opole
ul. Słowackiego 7
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy istniejącego trzykondygnacyjnego budynku w stanie surowym zlokalizowanego w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Woźnikach2019.01.07-2019.07-31

41.000,00

21.2019.01.07Projekter Ł.Michalak
45-4040 Opole
ul. Słowackiego 7
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy wraz z rozbudową budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Witanowicach2019.01.07-2019.07.31

48.000,00

22.2019.01.10PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Radoczy - ul. Dębina2019.01.10-2019.01.16

3.321,00

23.2019.01.11Atut-Bus Nogala i wspólnicy s.j.
34-120 Andrychów
ul. Legionów 17
Regularny przewóz osób i bagażu na trasie Radocza-Tomice-Radocza2019.01.11-2019.01.27

1.607.20

24.2019.01.14Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie rewitalizacji stawów biologicznych ścieków SBR w Radoczy2019.01.14-2019.11.30

48.960,50

25.2019.01.16Savesoft Ł.Polak
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 39
Umowa pełnienia funkcji IOD w UG Tomice i jednostkach organizacyjnych Gminy Tomice2019.01.16-2019.12.31

35.568,00

26.2019.01.16Switchprojekt K.Książek
34-116 Spytkowice
Bachowice, ul. Stefczyka 52
Dostawa urządzenia brzegowego UTM wraz z wdrożeniem2019.01.16-2019.02.28

12.645,03

27.2019.01.17Eko-System M.Wodniak
34-100 Wadowice
ul. dr J. Putka 9
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia - kotłownia w SP Woźniki2019.01.17-2019.05.31

11.070,00

28.2019.01.21Monitoring Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. Krasińskiego 38
Oprogramowanie komputerowe PS Monitoring2019.01.21-2019.12.31

450,00

29.2019.01.22Renoma K.Kopacz
34-100 Wadowice
os. XX-lecia Konstytucji RP 12/20
Umieszczanie materiałów promocyjnych w miesięczniku "Wiadomości Powiatowe"2019.01.02-2019.12.31

4.059,00

30.2019.01.23W.Płonka - instalacje elektryczne, odgromowe, pomiary elektryczneModernizacja instalacji elektrycznej w budynku UG2019.01.23-2019.02.15

30.123,93

31.2019.01.23UM Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
Plac Ratuszowy 1
Dotacja dla UM Bielsko-Biała na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym2019.01.23-2019.12.31

2.330,00