logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Rejestr umów UG / Rejestr umów – 2019 r.

Rejestr umów – 2019 r.

L.p.

Data zawarcia
umowy


Kontrahent


Opis umowy


Daty obowiązywania


Wartość umowy
(w zł)


1.2019.01.01Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o.
34-451 Tylmanowa
ul. Rzeka 133
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019 roku2019.01.01-2019.12.31

1.048.723,00

2.2019.01.02Kręcioch WojciechPrace porządkowe przy budynku Urzędu Gminy2019.01.01-2019.06.30

8.400,00

3.2019.01.02Skarbnik Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze
32-005 Niepołomice
ul. Słomiróg 65
Doradztwa w zakresie VAT w 2019 roku2019.01.02-2019.12.31

7.380,00

4.2019.01.02Fero+Enso M.Barcik
41-902 Bytom
ul. Axentowicza 7/8
Opracowanie projektowe - koncepcja zagospodarowania terenu w Radoczy jako projektu budowlanego do pozwolenia na budowę2019.01.02-2019.01.20

3.936,00 zł

5.2019.01.02Reboot IT T.Kawończyk
34-100 Wadowice
ul. Poprzeczna 1/1
Obsługa usług transmisji wideo online sesji Rady Gminy2019.01.02-2020.12.31

7.200,00

6.2019.01.02Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Umowa serwisu i nadzoru autorskiego2019.01.02-2019.12.31

55.984,68

7.2019.01.02Ochrona Pracy Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. Fabryczna 4
Obsługa w zakresie BHP2019.01.02-2019.12.31

2.163,96

8.2019.01.02Poczta Polska
30-940 Kraków
ul. Grochowska 2
Usługi poocztowe2019.01.02-2019.12.31

0,00

9.2019.01.02Putek MirosławObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Lgocie2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

102019.01.02Hajost MateuszObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Radoczy2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

11.2019.01.02Wojnowski GrzegorzObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Tomicach2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

12.2019.01.02Janus JarosławObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Witanowicach2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

13.2019.01.02Piszczek JarosławObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Woźnikach2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

14.2019.01.02Dubel RyszardObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Zygodowicach2019.01.01-2019.12.31

2.520,00

15.2019.01.02Biliński PiotrPełnienie funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP w Tomicach2019.01.01-2019.12.31

3.240,00

16.2019.01.03PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tomicach - etap II2019.01.03-2019.03.21

108.347,93

17.2019.01.03Nadzory Porębski A.Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej w Tomicach etap II2019.01.03-2019.04.30

4.200,00

18.2019.01.03Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasole J.Kołodziejczyk
32-260 Oświęcim
ul. Garbarska 10
Wykonywanie usługi weterynaryjnej związanej z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice2019.01.03-2019.12.31

9.999,96

19.2019.01.03ESKALIBUR W.Gacur
ul. Konstytucji 3 Maja 67
34-120 Andrychów
Usuwanie z obszaru Gminy Tomice i utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego2019.01.03-2019.12.31

2.916,00

20.2019.01.07Projekter Ł.Michalak
45-4040 Opole
ul. Słowackiego 7
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy istniejącego trzykondygnacyjnego budynku w stanie surowym zlokalizowanego w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Woźnikach2019.01.07-2019.07-31

41.000,00

21.2019.01.07Projekter Ł.Michalak
45-4040 Opole
ul. Słowackiego 7
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy wraz z rozbudową budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Witanowicach2019.01.07-2019.07.31

48.000,00

22.2019.01.10PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Radoczy - ul. Dębina2019.01.10-2019.01.16

3.321,00

23.2019.01.11Atut-Bus Nogala i wspólnicy s.j.
34-120 Andrychów
ul. Legionów 17
Regularny przewóz osób i bagażu na trasie Radocza-Tomice-Radocza2019.01.11-2019.01.27

1.607.20

24.2019.01.14Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie rewitalizacji stawów biologicznych ścieków SBR w Radoczy2019.01.14-2019.11.30

48.960,50

25.2019.01.16Savesoft Ł.Polak
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 39
Umowa pełnienia funkcji IOD w UG Tomice i jednostkach organizacyjnych Gminy Tomice2019.01.16-2019.12.31

35.568,00

26.2019.01.16Switchprojekt K.Książek
34-116 Spytkowice
Bachowice, ul. Stefczyka 52
Dostawa urządzenia brzegowego UTM wraz z wdrożeniem2019.01.16-2019.02.28

12.645,03

27.2019.01.17Eko-System M.Wodniak
34-100 Wadowice
ul. dr J. Putka 9
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia - kotłownia w SP Woźniki2019.01.17-2019.05.31

11.070,00

28.2019.01.21Monitoring Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. Krasińskiego 38
Oprogramowanie komputerowe PS Monitoring2019.01.21-2019.12.31

450,00

29.2019.01.22Renoma K.Kopacz
34-100 Wadowice
os. XX-lecia Konstytucji RP 12/20
Umieszczanie materiałów promocyjnych w miesięczniku "Wiadomości Powiatowe"2019.01.02-2019.12.31

4.059,00

30.2019.01.23W.Płonka - instalacje elektryczne, odgromowe, pomiary elektryczneModernizacja instalacji elektrycznej w budynku UG2019.01.23-2019.02.15

30.123,93

31.2019.01.23UM Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
Plac Ratuszowy 1
Dotacja dla UM Bielsko-Biała na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym2019.01.23-2019.12.31

2.330,00

32.2019.01.31KD Inżynieria T. Kozaczka
32-051 Krzęcin 288/4
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Tomicach - ul. Cicha i ul. Podgórska2019.01.31-2019.11.30

15.928,50

33.2019.02.01Kwarciak JanRoznoszenie nakazów podatkowych za 2019 r.2019.02.01-2019.02.28

0,00

34.2019.02.01Rzepa JerzyRoznoszenie nakazów podatkowych za 2019 r.2019.02.01-2019.02.28

0,00

35.2019.02.01Strózik JarosławRoznoszenie nakazów podatkowych za 2019 r.2019.02.01-2019.02.28

0,00

36.2019.02.01Kręcioch TomaszRoznoszenie nakazów podatkowych za 2019 r.2019.02.01-2019.02.28

0,00

37.2019.02.01Bałys JoannaRoznoszenie nakazów podatkowych za 2019 r.2019.02.01-2019.02.28

0,00

38.2019.02.01Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie rowu odwadniającego w Tomicach - ul. Kościelna2019.02.01-2019.02.28

14.747,70

39.2019.02.04Kozłowska HalinaWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - SP Radocza2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

40.2019.02.04Iciek RenataWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - ZSP Witanowice2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

41.2019.02.04Galas KrzysztofWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - ZSP Witanowice2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

42.2019.02.04Płecka LidiaWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - SP Woźniki2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

43.2019.02.04Pawłowska JoannaWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - SP Woźniki2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

44.2019.02.04Janik BożenaWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - ZSP Tomice2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

45.2019.02.04Wieczorek AlicjaWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - ZSP Tomice2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

46.2019.02.04Fero+Enso M.Barcik
41-902 Bytom
ul. Axentowicza 7/8
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa strefy rekreacyjnej w Witanowicach"2019.02.04-2019.04.08

5.658,00

47.2019.02.04Fero+Enso M.Barcik
41-902 Bytom
ul. Axentowicza 7/8
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w Tomicach"2019.02.04-2019.04.08

1.476,00

48.2019.02.04Kryta pływalnia "Delfin"
34-100 Wadowice
ul. Bałysa 1
Korzystanie z krytej pływalni Delfin w Wadowicach w ramach projektu Umiem pływam2019.02.04-2019.05.31

24.080,00

49.2019.02.04Majola Przewóz osób K.Kajfasz
34-103 Witanowice
ul. Podgórze 8
Transport uczniów na basen w ramach "Umiem pływam"2019.02.04-2019.05.31

3.200,00

50.2019.02.04Retro-Car K.Piwowarczyk
34-100 Wadowice
ul. Pod Skarpą 1/6
Transport uczniów na basen w ramach "Umiem pływam"2019.02.04-2019.05.31

1.620,00

51.2019.02.04Retro-Car K.Piwowarczyk
34-100 Wadowice
ul. Pod Skarpą 1/6
Transport uczniów na basen w ramach "Umiem pływam"2019.02.04-2019.05.31

2.700,00

52.2019.02.04Usługi transportowe i przewozowe D.Mikołajczyk
ul. Wikliniarzy 105
34-103 Woźniki
Transport uczniów na basen w ramach "Umiem pływam"2019.02.04-2019.05.31

3.000,00

53.2019.02.20Klub Walk Chikara
34-105 Wysoka 58
Zlecenie działań promocyjnych Gminy Tomice (umowa rozwiązana)2019.02.20-2019.03.23

1.000,00

54.2019.02.28PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Tomicach - ul. Strażacka2019.02.28-2019.03.07

4.500,00

55.2019.03.06PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Tomicach - ul. Cicha2019.03.06-2019.03.20

5.000,00

56.2019.03.11F.P.U.H Prisma B.Klaczak
34-100 Wadowice
ul. Gotowizna 44
Uzupełnienie ulicowskazów na terenie gminy Tomice2019.03.11-2019.04.11

3.025,80

57.2019.03.12Komwad Sp z. o.o.
34-100 Wadowice
ul. Nadbrzeżna 58
Wywóz i przyjęcie na wysypisko opadów 3 szt. kontenerów KP-72019.03.12-2019.04.30

3.628,80

58.2019.03.14PHU K.Borek
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 95
Zakup i dostawa materiałów do oświetlenia ulicznego - boisko sportowe w Witanowicach2019.03.14-2019.03.31

4.251,81

59.2019.03.14PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Zakup i dowóz kamienia na drogę gminną w Zygodowicach - ul. Gościniec2019.03.14-2019.03.31

3.499,35

60.2019.03.14Usługi Ratowniczo-Szkoleniowe Medical-Team I.Madeja, K.Śniatecki s.c.
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 89
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z gminy Tomice2019.03.14-2019.03.31

5.500,00

61.2019.03.19PHUP Almax
34-100 Wadowice
ul. Krakowska 21
Dostawa traktowa ogrodowego samojezdnego wraz z osprzętem2019.03.19-2019.03.30

14.700,00

62.2019.03.21F.U.H.P. Transkop Ł.Sopicki
34-100 Jaroszowice 176
Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza2019.03.21-2019.05.31

531.360,00

63.2018.03.21Firma Handlowo-Usługowa D.Stańco
34-100 Wadowice
ul. Zatorska 21
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza2019.03.21-2019.05.31

4.900,00

64.2019.03.22Usługi Remontowo-Budowlane J.Płonka
34-122 Gierałtowice
ul. Zbójecka 42
Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy2019.03.22-2019.04.30

15.268,81

65.2019.03.22Technica Group Sp. z o.o.
43-430 Skoczów
Ochaby Małe ul. Miłosna 2
Dostawa elementów wyposażenia kuchennego (fundusz sołecki)2019.03.22-2019.04.30

34.323,76

66.2019.03.22Instalacje Elektryczne, Odgromowe, Pomiary Elektryczne W.Płonka
34-122 Wieprz
Gierałtowiczki 80E
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy - etap II2019.03.22-2019.04.30

57.600,00

67.2019.04.02Usługi Transportowe i Przewozowe D.Mikołajczyk
34-103 Woźniki
ul. Wikliniarzy 105
Przewóz osób: Woźniki-Kecskekemet-Woźniki2019.04.02-2019.04.30

4.800,00

68.2019.04.15PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Cząstkowy remont dróg gminnych na terenie gminy Tomice2019.04.15-2019.05.31

129.726,18

69.2019.04.25Veox M.Miklaszewski
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Książenice, ul. Sadowa 17
Dostawa 20 szt. koszy ulicznych2019.04.25-2019.05.17

3.622,35

70.2019.05.07Polska Press Sp. z o.o.
31-548 Kraków
Al. Pokoju 3
Reklama prasowa - album promocyjny2019.05.07-2019.06.29

3.690,00

71.2019.05.07Instytut Zrównoważonej Energii "Miękinia" Sp. z o.o.
32-065 Krzeszowice
Miękinia 380
Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu akcji edukacyjno-informacyjnej wraz z doradztwem ekspertów w zakresie ochrony powietrza przy wykorzystaniu urządzeń odnawialnych źródeł energii2019.05.07-2019.06.02

3.690,00

72.2019.05.07A.Świadek
34-100 Radocza
ul. Leśna 3
Koszenie poboczy, skarg i przeciwskarp w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Tomice2019.05.07-2019.06.30

0,00

73.2019.05.09PPHU Aria J.Madera
36-024 Hyżne 693A
Budowa kablowej instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej w Witanowicach - boisko2019.05.09-2019.06.30

41.531,82

74.2019.05.17Agnieszka SienkiewiczProwadzenie imprezy Majowe Bałysowanie2019.05.17-2019.05.18

480,00

75.2019.05.17Krzysztof KwartnikNagłośnienie imprezy Majowe Bałysowanie2019.05.17-2019.05.18

480,00

76.2019.05.17Technica Group Sp. z o.o. sp. k.
43-430 Skoczów
Ochaby Małe ul. Miłosna 2
Dostawa elementów wyposażenia kuchni w Tomicach (fundusz sołecki)2019.05.17-2019.06.10

2.699,81

77.2019.05.17Olex Ł.Błasiak
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 14/45
Dostawa elementów do wykonania monitoringu budynku OSP Radocza (fundusz sołecki)2019.05.17-2019.06.10

4.000,00

78.2019.05.17Instalatorstwo elektryczne S.Żurek
34-103 Witanowice
Babica 134B
Budowa napowietrznej sieci elektronenergetycznej w Radoczy - ul. Kościelna 2019.05.17-2019.07.15

29.134,17

79.2019.05.17PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
remont odwodnienia drogi gminnej w Lgocie - ul. Podlas2019.05.17-2019.06.05

20.787,00

80.2019.05.20Kancelaria Radcy Prawnego J.Kolasa-Karska
34-100 Wadowice
ul. M.B.Fatimskiej 3/10
Obsługa prawna Urzędu Gminy na czas oznaczony2019.05.20-2019.12.31

14.774,16

81.2019.05.20Firma Remontowo-Budowlana Inwest-Bud K.Basiura
34-210 Zembrzyce
Marcówka 81
Roboty budowlane w budynku OSP w Woźnikach2019.05.20-2019.06.05

13.000,00

82.2019.05.24Folga MałgorzataPełnienie dyżuru podczas wyborów2019.05.26-2019.05.26

150,00

83.2019.05.24Tomczyszyn GrzegorzPełnienie dyżuru podczas wyborów2019.05.26-2019.05.26

150,00

84.2019.05.24Żegliński JózefObsługa informatyczna wyborów2019.05.26-2019.05.26

350,00

85.2019.05.24Zieliński AndrzejObsługa informatyczna wyborów2019.05.26-2019.05.26

350,00

86.2019.05.24Wójtowicz AgnieszkaObsługa informatyczna wyborów2019.05.26-2019.05.26

350,00

87.2019.05.24Krakowska EwelinaObsługa informatyczna wyborów2019.05.26-2019.05.26

350,00

88.2019.05.27Szczur TeresaPrace związane z praniem firanek2019.05.27-2019.05.28

140,00

89.2019.05.27Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie odmulenia rowów i korytek w Woźnikach - ul. Szkolna; naprawa ubezpieczenia rowu w Witanowicach - ul. Brzozowa.2019.05.27-2019.06.05

9.192,77

90.2019.05.30Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Remont pobocza i korytek w Witanowicach - ul. Sąsiedzka2019.05.20-2019.06.07

4.298,85

91.2019.06.03Instytut Rozwoju Miast
30-015 Kraków
ul. Cieszyńska 2
Opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę2019.06.03-2019.07.31

12.300,00

92.2019.06.03Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie odwodnienia - kanalizacji deszczowe w Witanowicach - ul. Szkolna2019.06.03-2019.06.17

9.225,00

93.2019.06.06Pytel BarbaraDotacja na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.06.06-2019.10.31

5.000,00

94.2019.06.06Wójtowicz StanisławDotacja na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.06.06-2019.10.31

5.000,00

95.2019.06.06Widlarz AlicjaDotacja na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.06.06-2019.10.31

5.000,00

96.2019.06.06Kwarciak MarekDotacja na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.06.06-2019.10.31

5.000,00

97.2019.06.06Spisak MarekDotacja na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.06.06-2019.10.31

5.000,00

98.2019.06.06Adamczyk ZdzisławaDotacja na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.06.06-2019.10.31

5.000,00

99.2019.06.10eSKa J.Szydłowski J.Kłaput s.j.
34-103 Lgota
ul. Podgórska 11
Dostawa obuwia dla KGW Witanowice - fundusz sołecki2019.06.10-2019.07.10

3.271,80

100.2019.06.10PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Uzupełnienie poboczy kamieniem łamanym w Tomicach - ul. Strażacka i ul. Dworska; uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi w Tomicach - ul. Nad Potokiem2019.06.10-2019.06.17

4.100,00

101.2019.06.19Atut-Bus Nogala i Wspólnicy s.j.
34-120 Andrychów
ul. Legionów 17
Przewóz osób na trasie Tomice - Radocza w okresie 21.06-30.082019.06.19-2019.08.30

8.036,00

102.2019.06.24Elwat J.Stelmaszuk
34-100 Wadowice
os. Piastowskie 60
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK 282019.06.24-2019.11.20

29.028,00

103.2019.06.25Techmaster Sp. z o.o.
34-300 Żywiec
ul. Kabaty 2
Opracowanie dokumentacji techniczej, dokumentacji aplikacyjnej i wypełnienie wniosku o dofinansowanie w systemie e-RPO2019.06.25-2019.12.31

27.060,00

104.2019.06.25Usługi Geodezyjne Z.GałuszkaWykonanie geodezji powykowawczej - kanalizacja Tomice etap II2019.06.25-2019.07.31

4.000,00

105.2019.06.25P4 Sp. z o.o.
02-677 Warszawa
ul. Taśmowa 7
Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych2019.06.26-2021.06.26

0,00

106.2019.06.28Granpłyt J.Szpak
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Makowska 46
Remont Pomnika Ofiar Pacyfikacji w Lgocie usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Podgórskie i ul. Podlas2019.06.28-2019.08.31

9.000,00

107.2019.07.01Kręcioch WojciechPrace porządkowe przy budynku Urzędu Gminy2019.07.01-2019.12.31

8.400,00

108.2019.07.01Techmaster Sp. z o.o.
34-300 Żywiec
ul. Kabaty 2
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu "Wsparcie szkół w Woźnikach i w Witanowicach"2019.08.09-2019.12.31

11.685,00

109.2019.07.03PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont parkingu przy drodze gminnej w Radoczy - ul. Dębowa2019.07.03-2019.07.15

5.800,00

110.2019.07.05PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Modernizacja drogi rolniczej o dł. 333 mb w Tomicach - ul. Podlesie2019.07.05-2019.08.31

136.855,09

111.2019.07.08Żukowski Mateusz
32-051 Jaśkowice
ul. Jagodowa 17
Organizacja szkolenia ratowniczego Mały Wielki Bohater dla członków MDP2019.07.08-2019.12.24

5.000,00

112.2019.07.10PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Cząstkowy remont dróg gminnych w gminie Tomice2019.07.10-2019.07.31

37.970,10

113.2019.07.11Kornaś LauraPrace w komisji egzaminacyjnej - stopień awansu zawodowego nauczyciela2019.07.11-2019.07.11

150,00

114.2019.07.11Łysoń JolantaPrace w komisji egzaminacyjnej - stopień awansu zawodowego nauczyciela2019.07.11-2019.07.11

150,00

115.2019.07.11MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne S.Migdałek, P. Kozłowski S.C.Remont kotłowni gazowej w budynku szkoły podstawowej w Woźnikach2019.07.11-2019.08.31

225.978,66

116.2019.07.11Eko-System M.Wodniak
34-100 Wadowice
ul. dr J. Putka 5
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania: Remont kotłowni gazowej w budynku szkoły podstawowej w Woźnikach2019.07.11-2019.09.30

3.628,50

117.2019.07.11F.U.H.P. Transkop Ł.Sopicki
34-100 Jaroszowice 176
Remont odwodnienia drogi gminnej w Radoczy -ul. Dębowa2019.07.11-2019.07.31

21.450,00

118.2019.07.12Galas DanielSędziowanie turnieju piłki nożnej2019.07.12-2019.07.15

600,00

119.2019.07.22Firma Remontowo-Budowlana R.Rokosz RAGAR
31-610 Kraków
os. 1000 lecia 35/16
Usuwanie azbestu zawierających azbest z terenu gminy Tomice w 2019 r.2019.07.22-2019.10.31

20.000,00

120.2019.07.29Powiat Wadowicki
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Dotacja dla Powiatu Wadowickiego na zakup ambulansu2019.07.29-2019.12.31

16.000,00

121.2019.08.02Instalatorstwo Elektryczne S.Żurek
34-103 Witanowice
Babica 134B
Budowa oświetlenia drogowego w Lgocie - ul. Podlas i ul. Lubań i w Zygodowicach - ul. Osiczyna2019.08.02-2019.11.08

101.617,59

122.2019.08.02Instalatorstwo Elektryczne S.Żurek
34-103 Witanowice
Babica 134B
Budowa oświetlenia drogowego w Witanowicach - ul. Radwany, w Radoczy - ul. Widów i ul. Widokowa oraz w Woźnikach - ul. Przygórze2019.08.02-2019.11.08

134.409,71

123.2019.08.02Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie odwodnienia w Tomicach - ul. Różana2019.08.02-2019.08.15

14.000,00

124.2019.08.05AMA Roof System
34-100 Tomice
ul. Floriańska 3
Dostawa z montażem klimatyzacji do budynku OSP Zygodowice - fundusz sołecki2019.08.05-2019.09.30

15.204,00

125.2019.08.06PRDM Wadowice Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. Kochanowskiego 1
Modernizacja drogi gminnej w Witanowicach - ul. Graniczna2019.08.06-2019.08.31

117.813,26

126.2019.08.06PRDM Wadowice Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. Kochanowskiego 1
Modernizacja drogi gminnej w Lgocie - ul. Krzemionka2019.08.06-2019.08.31

137.975,26

127.2019.08.07PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Modernizacja drogi gminnej w Zygodowicach - ul. Dworska2019.08.07-2019.09.20

173.915,81/p>

128.2019.08.07PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Modernizacja drogi gminnej w Radoczy - ul. Słoneczna2019.08.07-2019.09.20

59.685,84

129.2019.08.07PRDM Wadowice Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. Kochanowskiego 1
Modernizacja drogi gminnej w Tomicach - ul. Jaworowa2019.08.07-2019.08.31

51.753,92

1302019.08.12UDB - Usługi Dla Budownictwa
34-125 Sułkowice
ul. Racławicka 128
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na 5 odcinkach dróg gminnych2019.08.12-2019.09.20

7.900,00

131.2019.08.16F.U.H.P. Transkop Ł.Sopicki
34-100 Jaroszowice 176
Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach2019.08.16-2019.10.10

252.872,97

132.2019.08.16Nadzory budowlane A.Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania "Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach"2019.08.16-2019.10.31

5.500,00

133.2019.08.28Beskid Bus J.Wątroba
34-206 Krzeszów 109 a
Przewóz uczniów w gminie Tomice w I semestrze roku szkolnego 2019/20202019.08.29-2020.01.24

46.500,00

134.2019.08.30Góralczyk RyszardPrace związane z obsługą urzędnika wyborczego2019.08.30-2019.09.01

440,00

135.2019.08.30Domagała KatarzynaPrace związane z obsługa wyborów2019.08.30-20199.09.02

150,00

136.2019.08.30Łopatecki GrzegorzObsługa informatyczna GKW2019.09.01-2019.09.01

236,00

137.2019.08.30Tomczyszyn GrzegorzPrace związane z pełnieniem dyżuru podczas wyborów2019.09.01-2019.09.01

150,00

138.2019.08.30Folga MałgorzataPrace związane z pełnieniem dyżuru podczas wyborów2019.09.01-2019.09.01

150,00

139.2019.08.30Folga MałgorzataPrace związane ze sporządzeniem spisu wyborców2019.08.30-2019.09.01

105,00

140.2019.08.30Krakowska EwelinaObsługa informatyczna OKW Woźniki2019.09.01-2019.09.01

170,00

141.2019.09.02Zakład Stolarski R.Warmuzek
34-100 Radocza
ul. Jana Pawła II 117
Remont istniejących mebli biurowych w UG Tomice2019.09.02-2019.12.20

8.900,00

1422019.09.02A.Świadek
34-100 Radocza
ul. Leśna 3
Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg gminnych na terenie gminy Tomice2019.09.02-2019.09.20

11.687,00

143.2019.09.02Trans-Put M.Putek
34-103 Lgota
ul. Podgórska 145
Budowa parkingu w Witanowicach2019.09.02-2019.12.20

3.490,00

144.2019.09.02Usługi transportowe - T.Mrowiec
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 78
Usługa transportowa - dowóz kamienia na parking w Witanowicach2019.09.02-2019.09.20

7.500,00

145.2019.09.02P.U.H. Ekomax s.c.
34-124 Klecza Dolna 74A
Kamień na parking w Witanowicach2019.09.02-2019.09.20

9.009,40

146.2019.09.02Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w Tomicach - ul. Starowiejska2019.09.02-2019.09.10

4.000,00

147.2019.09.10Usługi transportowe - T.Mrowiec
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 78
Czyszczenie rowów i ścinanie poboczy w Witanowicach - ul. Radwany2019.09.1-2019.12.23

6.712,73

148.2019.09.10PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie robót ziemnych przy obiekcie sportowych w Tomicach2019.09.10-2019.09.30

80.289,91

149.2019.09.16P2 DRAFT Firma Projektowo-Usługowa P.Polak
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 37
Doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postepowań przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Tomice w 2020 r.2019.09.16-2019.12.31

5.535,00

150.2019.09.16Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
34-100 Tomice
ul. Wojska Polskiego 70
Remont drogi gminnej w Tomicach - ul. Wojska Polskiego2019.09.16-2019.10.15

10.000,00

151.2019.09.17PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie poszerzenia drogi gminnej w Tomicach - ul. Jaworowa oraz dosypanie poboczy w Tomicach - ul. Podlesie2019.09.17-2019.09.30

5.300,06

152.2019.09.19Trans-Put M.Putek
34-103 Lgota
ul. Podgórska 145
Ścinanie poboczy i wybieranie rowu w Lgocie - ul. Podlas2019.09.19-2019.09.30

7.120,00

153.2019.09.20Gminny Zakład Komunalny
34-100 Tomice
ul. Wadowicka 49
Wymiana stalowych przyłączy wodociągowych - Woźniki, Witanowice, Radocza2019.09.20-2019.12.31

3.775,49

154.2019.10.01PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Zakup i transport kamienia na drogę gminną w Tomicach - ul. Zielona2019.10.01-2019.10.15

7.000,00

155.2019.10.01AWIZ M.Wizła
61-339 Poznań
ul. Zamojska 10
Zakup regału śrubowego - 4 półki metalowy i regału śrubowego - 5 półek metalowy2019.10.01-2019.11.04

2.820,00

156.2019.10.07Ama Roof System
34-100 Tomice
ul. Floriańska 3
Dostawa z montażem klimatyzacji do budynku OSP Zygodowice - etap II - fundusz sołecki2019.10.07-2019.10.30

3.801,00

157.2019.10.07Koekspert K.Jankowska, P.Kopeć, K. Reinowska Kompleksowe Doradztwo Inwestycyjne S.C.
30-837 Kraków
ul. Aleksandry 21/205
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami w ramach PROW na lata 2014-2020 dla zadania „Budowa sieci wodociągowej Tomice - Witanowice"2019.10.07-2019.10.31

8.302,50

158.2019.10.07PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku OSP Tomice - fundusz sołecki2019.10.07-2019.10.31

11.999,88

159.2019.10.10Polska Press Sp. z o.o.
31-548 Kraków
Al. Pokoju 3
Reklama prasowa - dodatek GK Tomice2019.10.10-2019.10.31

5.166,00

160.2019.10.11Grzegorz TomczyszynPrace związane z pełnieniem dyżuru podczas wyborów2019.10.11-2019.10.13

150,00

161.2019.10.11Małgorzata FolgaPrace związane z pełnieniem dyżuru podczas wyborów2019.10.11-2019.10.13

150,00

162.2019.10.11Grzegorz ŁopateckiObsługa wyborów2019.10.11-2019.10.15

200,00

163.2019.10.11Józef ŻeglińskiObsługa informatyczna OKW2019.10.11-2019.10.13

350,00

164.2019.10.11Andrzej ZielińskiObsługa informatyczna OKW2019.10.11-2019.10.13

350,00

165.2019.10.11Agnieszka WójtowiczObsługa informatyczna OKW2019.10.11-2019.10.13

350,00

166.2019.10.11Ewelina KrakowskaObsługa informatyczna OKW2019.10.11-2019.10.13

350,00

167.2019.10.14PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Budowa sieci wodociągowej w Radoczy - etap I2019.10.14-2019.11.15

115.100,00

168.2019.10.14Nadzory Budowlane A.Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w Radoczy - etap I"2019.10.14-2019.11.30

3.100,00

169.2019.10.14Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe "Drog-Bud" F.Fryc
34-116 Spytkowice
ul. Zamkowa 3
Remont drogi gminnej w Woźnikach - ul. Grudki w km 0+000 do 0+360 i 0+922 do 1+2392019.10.14-2019.10.21

209.012,93

170.2019.10.15Firma Remontowo-Budowlana "Grafiti" K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Remont drogi gminnej w Lgocie2019.10.15-2019.10.31

5.500,00

171.2019.10.15PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont placu przy OSP Tomice2019.10.15-2019.10.31

5.000,00

172.2019.10.21Trans-Put M.Putek
34-103 Lgota
ul. Podgórska 145
Wybranie rowu wraz ze ścięciem poboczy w Lgocie - ul. Lubań2019.10.21-2019.11.04

12.528,00

173.2019.10.21Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Remont kładki w Woźnikach2019.10.21-2019.11.30

3.800,00

174.2019.10.21Brambor-Ex M.Głogowski
34-100 Wadowice
ul. Batorego 5
Wykonanie opraw introligatorskich 15 szt. ksiąg stanu cywilnego2019.10.21-2019.10.30

3.750,00

175.2019.10.22Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Remont schodów do kładki w Woźnikach2019.10.22-2019.11.05

5.166,00

176.2019.10.23Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych działający przez Zespół Rzeczoznawców SITWM Terenową Grupę Rzeczoznawców z siedzibą w Krakowie
00-043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5
Opracowanie ekspertyzy geologicznej dotyczącej powstałych ruchów osuwiskowych wokół budynku mieszkalnego nr 162 przy ul. Floriańskiej w Tomicach2019.10.23-2019.12.20

11.685,00

177.2019.10.29Gabriela WidlarzUdzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.10.29-2019.12.31

5.000,00

178.2019.10.29Robert RychlikUdzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.10.29-2019.12.31

5.000,00

179.2019.10.29Paweł TomczyszynUdzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.10.29-2019.12.31

5.000,00

180.2019.10.29Józef KlimeczkoUdzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.10.29-2019.12.31

5.000,00

181.2019.10.29Mariusz MajtykaUdzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.10.29--2019.12.31

5.000,00

182.2019.10.29Tomasz KruczekUdzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.10.29-2019.12.31

5.000,00

183.2019.10.29Wojciech KubarekUdzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.10.29-2019.12.31

5.000,00

184.2019.11.01Kółko Rolnicze
34-100 Radocza
ul. Piastowska 35
Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Tomice2019.11.01-2020.03.31

0,00

185.2019.11.01A.Świadek
34-100 Radocza
ul. Leśna 3
Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Radocza2019.11.01-2020.03.31

0,00

186.2019.11.01A.Świadek
34-100 Radocz
ul. Leśna 3
Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Witanowice i Lgota2019.11.01-2020.03.31

0,00

187.2019.11.04Fero+Enso M.Barcik
41-902 Bytom
ul. Axentowicza 7/8
Wykonanie inwentaryzacji oraz ekspertyzy technicznej budynku dawnej szkoły w Lgocie2019.11.04-2019.12.15

6.000,00

188.2019.11.04Instalacje Elektryczne, Odgromowe, Pomiary Elektryczne W.Płonka
34-122 Wieprz
Gierałtowiczki 80E
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Tomicach - etap III2019.11.04-2019.11.30

48.860,82

189.2019.11.04Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych G.Żuk
34-100 Wadowice
Jaroszowice 157A
Umowa na inspektora nadzoru - oświetlenie uliczne2019.11.04-2019.12.05

5.900,00

190.2019.11.04F.U.H.P. Transkop Ł.Sopicki
34-100 Jaroszowice 176
Wykonanie zejścia do boiska sportowego przy ZSP w Tomicach wraz z odwodnieniem2019.11.04-2019.11.20

7.567,34

191.2019.11.05PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie remontu drogi publicznej w Woźnikach2019.11.05-2019.11.30

18.072,51

192.2019.11.06Władysław SajdakUdzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2019.11.06-2019.12.31

5.000,00

193.2019.11.06PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie wjazdu, remont cząstkowy dróg, remont drogi gminnej w Radoczy - ul. Słoneczna2019.11.06-2019.11.30

8.999,91

194.2019.11.07PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont wjazdów w Radoczy - ul. Jasna i ul. Łagodna2019.11.07-2019.11.31

12.001,11

195.2019.11.12FHU T.Bętkowski
32-415 Raciechowice 243
Dostawa traktora ogrodowego Husqvarna TC 139T2019.11.12-2019.11.30

12.000,00

196.2019.11.12PPH All-Chemik s.c. M.F. Tyrała
34-100 Wadowice
ul. Wałowa 30
Dostawa płytek ceramicznych - FS Witanowice2019.11.12-2019.11.30

4.527,36

197.2019.11.12Instalatorstwo sanitarne c.o. i gaz P.Tłomak
34-100 Tomice
ul. Podlesie 72
Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku UG Tomice2019.11.12-2019.12.11

6.500,00

198.2019.11.13Hutmar P.Bartel
34-103 Woźniki
ul. Zacisze 8
Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Woźniki i Zygodowice2019.11.13-2020.03.31

0,00

199.2019.11.15Sabuda MarcinSędziowanie turnieju TALP2019.11.15-2019.12.06

360,00

200.2019.11.15Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie oznakowania pionowego na drogach gminnych w gminie Tomice2019.11.15-2019.12.16

8.794,50

201.2019.11.15Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie remontu odwodnienia w Radoczy - ul. Jagiellońska k/Poranka2019.11.15-2019.11.30

8.247,15

202.2019.11.15Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie odwodnienia w Witanowicach - ul. Sąsiedzka2019.11.15-2019.12.16

10.701,00

203.2019.11.15PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonie poboczy w Tomicach - ul. Starowiejska2019.11.15-2019.12.16

31.645,00

204.2019.11.18Naprawa Urządzeń Chłodniczych i AGD M.Stroka
34-100 Wadowice
os. Piastowskie 2
Dostawa z montażem klimatyzacji do budynku OSP w Lgocie - FS Lgota2019.11.18-2019.11.30

9.999,90

205.2019.11.18Firma Remontowo-Budowlana R.Rokosz RAGAR
31-610 Kraków
os. 1000 lecia 35/16
Aneks do umowy na odbiór azbestu2019.11.18-2019.11.30

6.000,00

206.2019.11.27PHU Metaldrew K.Krzesiński
34-206 Kuków 88a
Budowa sieci wodociągowej w Radoczy - etap 22019.11.27.2019.12.10

68.999,31

207.2019.11.27Nadzory budowlane A.Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w Radoczy - etap 2"2019.11.27-2019.12.20

2.900,00

208.2019.11.27Firma Remontowo-Budowlana "Grafiti" K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Umowa na remont przepustu w Witanowicach - skrzyżowanie ul. Brzozowej z ul. Radwany2019.11.27-2019.12.10

4.000,00

209.2019.12.02Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Umocnienie wałów drenaży w Lgocie - ul. Podlesie2019.12.02-2019.12.12

4.000,00

210.2019.12.04Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Zygodowicach - ul. Brzozowa2019.12.04-2019.12.20

10.122,90

211.2019.12.04Firma Remontowo-Budowlana "Grafiti" K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Montaż kostki brukowej przy budynku remizy OSP w Zygodowicach2019.12.04-2019.12.27

18.450,00

212.2019.12.13MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne S.Migdałek, P. Kozłowski S.C.Wykonanie modernizacji instalacji centralnego w budynku byłej szkoły w Lgocie2019.12.13-2019.12.27

4.000,00

213.2019.12.13Firma Remontowo-Budowlana T&T R.Targosz, A.Targosz s.c.
34-100 Wadowice
ul. Groble 13
Wykonanie remontu kuchni w budynku OSP Witanowice2019.12.13-2019.12.27

7.400,00

214.2019.12.16Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych
32-020 Wieliczka
ul. Kościuszki 39A
Diagnoza i poprawa klimatu w ZSP Tomice2019.12.16-2019.12.31

4.700,00

215.2019.12.16Trans-Put M.Putek
34-103 Lgota
ul. Podgórska 145
Renowacja rowu w Woźnikach - ul. Łęg2019.12.16-2019.12.31

10.000,00

216.2019.12.17PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Budowa sieci wodociągowej w Witanowicach2019.12.17-2020.03.31

52.890,00

217.2019.12.17Nadzory budowlane A.Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w Witanowicach"2019.12.17-2020.03.31

1.500,00

218.2019.12.17PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Tomicach2019.12.17-2019.12.31

10.000,00

219.2019.12.17Skład Budowlany i Opału Usługi Transportowe S.Sadowski
34-100 Tomice
ul. Floriańska 221
Materiały budowlane przeznaczone do remontu zaplecza socjalnego remizy OSP Witanowice2019.12.17-2019.12.31

4.200,00

220.2019.12.20Firma Remontowo-Budowlana "Grafiti" K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Wycinka drzew k/kapliczki w Tomicach2019.12.20-2019.12.31

4.000,00