Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Rejestr umów UG / Rejestr umów – 2019 r.

Rejestr umów – 2019 r.

L.p.

Data zawarcia
umowy


Kontrahent


Opis umowy


Daty obowiązywania


Wartość umowy
(w zł)


1.2019.01.01Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o.
34-451 Tylmanowa
ul. Rzeka 133
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019 roku2019.01.01-2019.12.31

1.048.723,00

2.2019.01.02Kręcioch WojciechPrace porządkowe przy budynku Urzędu Gminy2019.01.01-2019.06.30

8.400,00

3.2019.01.02Skarbnik Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze
32-005 Niepołomice
ul. Słomiróg 65
Doradztwa w zakresie VAT w 2019 roku2019.01.02-2019.12.31

7.380,00

4.2019.01.02Fero+Enso M.Barcik
41-902 Bytom
ul. Axentowicza 7/8
Opracowanie projektowe - koncepcja zagospodarowania terenu w Radoczy jako projektu budowlanego do pozwolenia na budowę2019.01.02-2019.01.20

3.936,00 zł

5.2019.01.02Reboot IT T.Kawończyk
34-100 Wadowice
ul. Poprzeczna 1/1
Obsługa usług transmisji wideo online sesji Rady Gminy2019.01.02-2020.12.31

7.200,00

6.2019.01.02Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Umowa serwisu i nadzoru autorskiego2019.01.02-2019.12.31

55.984,68

7.2019.01.02Ochrona Pracy Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. Fabryczna 4
Obsługa w zakresie BHP2019.01.02-2019.12.31

2.163,96

8.2019.01.02Poczta Polska
30-940 Kraków
ul. Grochowska 2
Usługi poocztowe2019.01.02-2019.12.31

0,00

9.2019.01.02Putek MirosławObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Lgocie2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

102019.01.02Hajost MateuszObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Radoczy2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

11.2019.01.02Wojnowski GrzegorzObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Tomicach2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

12.2019.01.02Janus JarosławObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Witanowicach2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

13.2019.01.02Piszczek JarosławObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Woźnikach2019.01.01-2019.12.31

4.200,00

14.2019.01.02Dubel RyszardObsługa i konserwacja sprzętu OSP w Zygodowicach2019.01.01-2019.12.31

2.520,00

15.2019.01.02Biliński PiotrPełnienie funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP w Tomicach2019.01.01-2019.12.31

3.240,00

16.2019.01.03PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tomicach - etap II2019.01.03-2019.03.21

108.347,93

17.2019.01.03Nadzory Porębski A.Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej w Tomicach etap II2019.01.03-2019.04.30

4.200,00

18.2019.01.03Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasole J.Kołodziejczyk
32-260 Oświęcim
ul. Garbarska 10
Wykonywanie usługi weterynaryjnej związanej z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice2019.01.03-2019.12.31

9.999,96

19.2019.01.03ESKALIBUR W.Gacur
ul. Konstytucji 3 Maja 67
34-120 Andrychów
Usuwanie z obszaru Gminy Tomice i utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego2019.01.03-2019.12.31

2.916,00

20.2019.01.07Projekter Ł.Michalak
45-4040 Opole
ul. Słowackiego 7
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy istniejącego trzykondygnacyjnego budynku w stanie surowym zlokalizowanego w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Woźnikach2019.01.07-2019.07-31

41.000,00

21.2019.01.07Projekter Ł.Michalak
45-4040 Opole
ul. Słowackiego 7
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy wraz z rozbudową budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Witanowicach2019.01.07-2019.07.31

48.000,00

22.2019.01.10PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Radoczy - ul. Dębina2019.01.10-2019.01.16

3.321,00

23.2019.01.11Atut-Bus Nogala i wspólnicy s.j.
34-120 Andrychów
ul. Legionów 17
Regularny przewóz osób i bagażu na trasie Radocza-Tomice-Radocza2019.01.11-2019.01.27

1.607.20

24.2019.01.14Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie rewitalizacji stawów biologicznych ścieków SBR w Radoczy2019.01.14-2019.11.30

48.960,50

25.2019.01.16Savesoft Ł.Polak
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 39
Umowa pełnienia funkcji IOD w UG Tomice i jednostkach organizacyjnych Gminy Tomice2019.01.16-2019.12.31

35.568,00

26.2019.01.16Switchprojekt K.Książek
34-116 Spytkowice
Bachowice, ul. Stefczyka 52
Dostawa urządzenia brzegowego UTM wraz z wdrożeniem2019.01.16-2019.02.28

12.645,03

27.2019.01.17Eko-System M.Wodniak
34-100 Wadowice
ul. dr J. Putka 9
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia - kotłownia w SP Woźniki2019.01.17-2019.05.31

11.070,00

28.2019.01.21Monitoring Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. Krasińskiego 38
Oprogramowanie komputerowe PS Monitoring2019.01.21-2019.12.31

450,00

29.2019.01.22Renoma K.Kopacz
34-100 Wadowice
os. XX-lecia Konstytucji RP 12/20
Umieszczanie materiałów promocyjnych w miesięczniku "Wiadomości Powiatowe"2019.01.02-2019.12.31

4.059,00

30.2019.01.23W.Płonka - instalacje elektryczne, odgromowe, pomiary elektryczneModernizacja instalacji elektrycznej w budynku UG2019.01.23-2019.02.15

30.123,93

31.2019.01.23UM Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
Plac Ratuszowy 1
Dotacja dla UM Bielsko-Biała na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym2019.01.23-2019.12.31

2.330,00

32.2019.01.31KD Inżynieria T. Kozaczka
32-051 Krzęcin 288/4
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Tomicach - ul. Cicha i ul. Podgórska2019.01.31-2019.11.30

15.928,50

33.2019.02.01Kwarciak JanRoznoszenie nakazów podatkowych za 2019 r.2019.02.01-2019.02.28

0,00

34.2019.02.01Rzepa JerzyRoznoszenie nakazów podatkowych za 2019 r.2019.02.01-2019.02.28

0,00

35.2019.02.01Strózik JarosławRoznoszenie nakazów podatkowych za 2019 r.2019.02.01-2019.02.28

0,00

36.2019.02.01Kręcioch TomaszRoznoszenie nakazów podatkowych za 2019 r.2019.02.01-2019.02.28

0,00

37.2019.02.01Bałys JoannaRoznoszenie nakazów podatkowych za 2019 r.2019.02.01-2019.02.28

0,00

38.2019.02.01Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie rowu odwadniającego w Tomicach - ul. Kościelna2019.02.01-2019.02.28

14.747,70

39.2019.02.04Kozłowska HalinaWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - SP Radocza2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

40.2019.02.04Iciek RenataWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - ZSP Witanowice2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

41.2019.02.04Galas KrzysztofWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - ZSP Witanowice2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

42.2019.02.04Płecka LidiaWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - SP Woźniki2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

43.2019.02.04Pawłowska JoannaWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - SP Woźniki2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

44.2019.02.04Janik BożenaWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - ZSP Tomice2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

45.2019.02.04Wieczorek AlicjaWykonywania czynności opiekuna w czasie transportu i nauki pływania uczniów - ZSP Tomice2019.02.04-2019.05.31

1.800,00

46.2019.02.04Fero+Enso M.Barcik
41-902 Bytom
ul. Axentowicza 7/8
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa strefy rekreacyjnej w Witanowicach"2019.02.04-2019.04.08

5.658,00

47.2019.02.04Fero+Enso M.Barcik
41-902 Bytom
ul. Axentowicza 7/8
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w Tomicach"2019.02.04-2019.04.08

1.476,00

48.2019.02.04Kryta pływalnia "Delfin"
34-100 Wadowice
ul. Bałysa 1
Korzystanie z krytej pływalni Delfin w Wadowicach w ramach projektu Umiem pływam2019.02.04-2019.05.31

24.080,00

49.2019.02.04Majola Przewóz osób K.Kajfasz
34-103 Witanowice
ul. Podgórze 8
Transport uczniów na basen w ramach "Umiem pływam"2019.02.04-2019.05.31

3.200,00

50.2019.02.04Retro-Car K.Piwowarczyk
34-100 Wadowice
ul. Pod Skarpą 1/6
Transport uczniów na basen w ramach "Umiem pływam"2019.02.04-2019.05.31

1.620,00

51.2019.02.04Retro-Car K.Piwowarczyk
34-100 Wadowice
ul. Pod Skarpą 1/6
Transport uczniów na basen w ramach "Umiem pływam"2019.02.04-2019.05.31

2.700,00

52.2019.02.04Usługi transportowe i przewozowe D.Mikołajczyk
ul. Wikliniarzy 105
34-103 Woźniki
Transport uczniów na basen w ramach "Umiem pływam"2019.02.04-2019.05.31

3.000,00

53.2019.02.20Klub Walk Chikara
34-105 Wysoka 58
Zlecenie działań promocyjnych Gminy Tomice (umowa rozwiązana)2019.02.20-2019.03.23

1.000,00

54.2019.02.28PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Tomicach - ul. Strażacka2019.02.28-2019.03.07

4.500,00

55.2019.03.06PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Tomicach - ul. Cicha2019.03.06-2019.03.20

5.000,00

56.2019.03.11F.P.U.H Prisma B.Klaczak
34-100 Wadowice
ul. Gotowizna 44
Uzupełnienie ulicowskazów na terenie gminy Tomice2019.03.11-2019.04.11

3.025,80

57.2019.03.12Komwad Sp z. o.o.
34-100 Wadowice
ul. Nadbrzeżna 58
Wywóz i przyjęcie na wysypisko opadów 3 szt. kontenerów KP-72019.03.12-2019.04.30

3.628,80

58.2019.03.14PHU K.Borek
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 95
Zakup i dostawa materiałów do oświetlenia ulicznego - boisko sportowe w Witanowicach2019.03.14-2019.03.31

4.251,81

59.2019.03.14PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Zakup i dowóz kamienia na drogę gminną w Zygodowicach - ul. Gościniec2019.03.14-2019.03.31

3.499,35

60.2019.03.14Usługi Ratowniczo-Szkoleniowe Medical-Team I.Madeja, K.Śniatecki s.c.
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 89
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z gminy Tomice2019.03.14-2019.03.31

5.500,00

61.2019.03.19PHUP Almax
34-100 Wadowice
ul. Krakowska 21
Dostawa traktowa ogrodowego samojezdnego wraz z osprzętem2019.03.19-2019.03.30

14.700,00

62.2019.03.21F.U.H.P. Transkop Ł.Sopicki
34-100 Jaroszowice 176
Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza2019.03.21-2019.05.31

531.360,00

63.2018.03.21Firma Handlowo-Usługowa D.Stańco
34-100 Wadowice
ul. Zatorska 21
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza2019.03.21-2019.05.31

4.900,00

64.2019.03.22Usługi Remontowo-Budowlane J.Płonka
34-122 Gierałtowice
ul. Zbójecka 42
Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy2019.03.22-2019.04.30

15.268,81

65.2019.03.22Technica Group Sp. z o.o.
43-430 Skoczów
Ochaby Małe ul. Miłosna 2
Dostawa elementów wyposażenia kuchennego (fundusz sołecki)2019.03.22-2019.04.30

34.323,76

66.2019.03.22Instalacje Elektryczne, Odgromowe, Pomiary Elektryczne W.Płonka
34-122 Wieprz
Gierałtowiczki 80E
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy - etap II2019.03.22-2019.04.30

57.600,00

67.2019.04.02Usługi Transportowe i Przewozowe D.Mikołajczyk
34-103 Woźniki
ul. Wikliniarzy 105
Przewóz osób: Woźniki-Kecskekemet-Woźniki2019.04.02-2019.04.30

4.800,00

68.2019.04.15PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Cząstkowy remont dróg gminnych na terenie gminy Tomice2019.04.15-2019.05.31

129.726,18

69.2019.04.25Veox M.Miklaszewski
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Książenice, ul. Sadowa 17
Dostawa 20 szt. koszy ulicznych2019.04.25-2019.05.17

3.622,35

70.2019.05.07Polska Press Sp. z o.o.
31-548 Kraków
Al. Pokoju 3
Reklama prasowa - album promocyjny2019.05.07-2019.06.29

3.690,00

71.2019.05.07Instytut Zrównoważonej Energii "Miękinia" Sp. z o.o.
32-065 Krzeszowice
Miękinia 380
Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu akcji edukacyjno-informacyjnej wraz z doradztwem ekspertów w zakresie ochrony powietrza przy wykorzystaniu urządzeń odnawialnych źródeł energii2019.05.07-2019.06.02

3.690,00

72.2019.05.07A.Świadek
34-100 Radocza
ul. Leśna 3
Koszenie poboczy, skarg i przeciwskarp w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Tomice2019.05.07-2019.06.30

0,00

73.2019.05.09PPHU Aria J.Madera
36-024 Hyżne 693A
Budowa kablowej instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej w Witanowicach - boisko2019.05.09-2019.06.30

41.531,82

74.2019.05.17Agnieszka SienkiewiczProwadzenie imprezy Majowe Bałysowanie2019.05.17-2019.05.18

480,00

75.2019.05.17Krzysztof KwartnikNagłośnienie imprezy Majowe Bałysowanie2019.05.17-2019.05.18

480,00

76.2019.05.17Technica Group Sp. z o.o. sp. k.
43-430 Skoczów
Ochaby Małe ul. Miłosna 2
Dostawa elementów wyposażenia kuchni w Tomicach (fundusz sołecki)2019.05.17-2019.06.10

2.699,81

77.2019.05.17Olex Ł.Błasiak
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 14/45
Dostawa elementów do wykonania monitoringu budynku OSP Radocza (fundusz sołecki)2019.05.17-2019.06.10

4.000,00

78.2019.05.17Instalatorstwo elektryczne S.Żurek
34-103 Witanowice
Babica 134B
Budowa napowietrznej sieci elektronenergetycznej w Radoczy - ul. Kościelna 2019.05.17-2019.07.15

29.134,17

79.2019.05.17PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
remont odwodnienia drogi gminnej w Lgocie - ul. Podlas2019.05.17-2019.06.05

20.787,00

80.2019.05.20Kancelaria Radcy Prawnego J.Kolasa-Karska
34-100 Wadowice
ul. M.B.Fatimskiej 3/10
Obsługa prawna Urzędu Gminy na czas oznaczony2019.05.20-2019.12.31

14.774,16

81.2019.05.20Firma Remontowo-Budowlana Inwest-Bud K.Basiura
34-210 Zembrzyce
Marcówka 81
Roboty budowlane w budynku OSP w Woźnikach2019.05.20-2019.06.05

13.000,00

82.2019.05.24Folga MałgorzataPełnienie dyżuru podczas wyborów2019.05.26-2019.05.26

150,00

83.2019.05.24Tomczyszyn GrzegorzPełnienie dyżuru podczas wyborów2019.05.26-2019.05.26

150,00

84.2019.05.24Żegliński JózefObsługa informatyczna wyborów2019.05.26-2019.05.26

350,00

85.2019.05.24Zieliński AndrzejObsługa informatyczna wyborów2019.05.26-2019.05.26

350,00

86.2019.05.24Wójtowicz AgnieszkaObsługa informatyczna wyborów2019.05.26-2019.05.26

350,00

87.2019.05.24Krakowska EwelinaObsługa informatyczna wyborów2019.05.26-2019.05.26

350,00

88.2019.05.27Szczur TeresaPrace związane z praniem firanek2019.05.27-2019.05.28

140,00