Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Rejestr umów UG / Rejestr umów 2017

Rejestr umów 2017

L.p.

Data zawarcia
umowy


Kontrahent


Opis umowy


Daty obowiązywania


Wartość umowy
(w zł)


1.2017.01.01K&K Zakład Innowacyjno-Badawczy Odzysku i Przerobu Związków Organicznych
ul. Floriańska 1
32-300 Olkusz
Pozyskiwanie środków z UE2017.01.01-2017.12.31

29.520,00

2.2017.01.01Kancelaria Prawnicza Radca Prawny W.Mizera
ul. Garncarska 24/5
34-120 Andrychów
Obsługa prawna2017.01.01-2017.12.31

22.800,00

3.2017.01.02
Kręcioch WojciechPrace porządkowe przy budynku Urzędu Gminy2017.01.02-2017.06.30

8.400,00


4.2017.01.02Ochrona Pracy Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. Fabryczna 4
Obsługa BHP2017.01.02-2017.12.31

2.419,80

5.2017.01.02Poczta Polska
30-940 Kraków
ul. Grochowska 2
Usługi pocztowe2017.01.02-2017.12.31

0,00

6.2017.01.03Putek MirosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Lgocie2017.01.01-2017.12.31

4.200,00

7.2017.01.03
Hajost MateuszObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Radoczy2017.01.01-2017.12.31

4.200,00

8.2017.01.03
Wojnowski GrzegorzObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Tomicach2017.01.01-2017.12.31

4.200,00


9.2017.01.03Janus JarosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Witanowicach2017.01.01-2017.12.31

4.200,00


10.2017.01.03Piszczek PawełObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Woźnikach2017.01.01-2017.12.31

4.200,00

11.2017.01.03
Dubel RyszardObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Zygodowicach2017.01.01-2017.12.31

2.520,00

12.2017.01.03Biliński PiotrPełnienie funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Tomicach2017.01.01-2017.12.31

3.240,00

13.2017.01.04Folga MałgorzataProwadzenie rejestru wyborców2017.01.01-2017.12.31

400,00

14.2017.01.05
Technika IT S.A.
44-102 Gliwice
ul. Toszecka 2
Umowa o asystę techniczną pb_usc2017.01.01-2017.12.31

3.499,35

15.2017.01.05
Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Umowa serwisu i nadzoru autorskiego2017.01.01-2017.12.31

42.228,36

16.2017.01.05
Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasole J.Kołodziejczyk
32-260 Oświęcim
ul. Garbarska 10
Wykonywanie usługi weterynaryjnej związanej z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice2017.01.05-2017.12.31

9.000,00

17.2017.01.07ESKALIBUR W.Gacur
ul. Konstytucji 3 Maja 67
34-120 Andrychów
Usuwanie z obszaru Gminy Tomice i utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego2017.01.05-2017.12.31

2.100,00

18.2017.01.05
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne St.Szczygieł
34-100 Wadowice
ul. Kościuszki 20
Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych - sieci wodociągowej w Radoczy2017.01.05-2017.03.30

1.500,00

19.2017.01.05Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych B.Pamuła
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 27
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radocza"2017.01.05-2017.09.30

4.000,00

20.2017.01.05
PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont boiska sportowego w Radoczy2017.01.05-2017.01.16

7.380,00

21.2017.01.09Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Zakup oprogramowania - odpady IDK2017.01.09-2017.02.28

3.136,50

22.2017.01.09
VoiceNet
34-232 Rzeszów
ul. Migdałowa 86
Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych2017.01.01-2018.12.31

0,00

23.2017.01.12Usługi Geodezyjno-Kartograficzne St.Szczygieł
34-100 Wadowice
ul. Kościuszki 20
Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych - sieć wodociągowa w Radoczy2017.01.12-2017.12.31

900,00


24.2017.01.16MT Consuilting Kręcicki, Strzelczyk S.J.
81-583 Gdynia
ul. Wzgórze Bernadowo 228/4
Wykonanie audytu energetycznego na terenie Gminy Tomice2017.01.16-2017.03.31

11.685,00


25.2017.01.18Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Prace wdrożeniowe - generowanie kont eUrząd2017.01.18-2017.02.28

4.428,00


26.2017.01.18
Cerener Ł.Bruzda
34-141 Przytkowice 109A
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu - wymiana kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe2017.01.18-2017.12.31

5.658,00

27.2017.01.18Cerener Ł.Bruzda
34-141 Przytkowice 109A
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu - wymiana kotłów węglowych na ekologiczne kotły gazowe2017.01.18-2017.12.31

5.658,00

28.2017.01.19
Serwis Komputerowy IT A.Piątkowski
34-100 Wadowice
ul. Krakowska 28
Zakup drukarki i czytnika kodów kreskowych dla odpadów komunalnych2017.01.19-2017.01.31

10.670,99

29.2017.01.23Małopolski Szkolny Związek Sportowy
31-549 Kraków
ul. Powstania Warszawskiego 6
Udział finansowy Gminy w porozumieniu dotyczącym realizacji zadania "szkolny klub sportowy"2017.01.23-2017.12.15

2.000,00

30.2017.01.30
Renoma K.Kopacz
34-100 Wadowice
os. XX-lecia 12/20
Umieszczanie materiałów promocyjnych w miesięczniku "wiadomości powiatowe"2017.01.30-2017.12.31

3.690,00

31.2017.01.31Urząd Miasta Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
ul. Plac Ratuszowy 1
Dotacja dla UM Bielsko-Biała na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym2017.01.31-2017.12.31

4.007,00

32.2017.02.01Talaga EwaPrace związane z przygotowaniem dokumentów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego2017.02.01-2017.02.28

1.245,00


33.2017.02.01Rzepa JerzyRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2017.02.01-2017.02.24

347,50


34.2017.02.01Hajost WładysławRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2017.02.01-2017.02.24

645,50

35.2017.02.01Strózik JarosławRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2017.02.01-2017.02.24

1.082,50

36.2017.02.01Kwarciak JanRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2017.02.01-2017.02.24

357,50

37.2017.02.01ASPRO
34-146 Stryszów
ul. Długa 86
Obródka cyfrowa 93 szt. map zasadniczych do Gminnego Programu Rewitalizacji2017.02.01-2017.12.31

3.270,57

38.2017.02.17Geometr R.Małecki
34-100 Wadowice
ul. Widok 44
Przetworzenie 93 szt. skanów mapy zasadniczej do zapisu georeferencyjnego2017.02.17-2017.12.31

1.860,00

39.2017.02.17M.Oczko Centrum Kształcenia Dorosłych
32-650 Kęty
ul. Żwirki i Wigury 27
Przeprowadzenie Kursu Podstawowego i Unifikacyjnego Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków OSP z terenu Gminy Tomice2017.02.17-2017.12.31

13.800,00

40.2017.02.20Firma Remontowo-Budowloano-Instalacyjna S.Hatala
34-100 Radocza
ul. Jagiellońska 23/4
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na prace remontowo-budowlane w budynku remizy OSP Radocza2017.02.20-2017.04.03

900,00

41.2017.02.23KAZMAR Zakład Instalacyjny K.Smyrak
34-120 Roczyny
ul. Szkolna 37
Budowa instalacji sanitarnej w miejscowości Radocza - odcinek SH1-SH112017.02.23-2017.05.30

78.611,62

42.2017.03.01Talaga EwaPrace związane z przygotowanie dokumentów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego2017.03.01-2017.03.27

622,60

43.2017.03.01Pasieka AndrzejProgramowanie centrali telefonicznej2017.03.01-2017.03.10

360,00

44.2017.03.01Usługi Geodezyjno-Kartograficzne St.Szczygieł
34-100 Wadowice
ul. Kościuszki 20
Podział geodezyjny w celu regulacji przebiegu drogi gminnej w Radoczy2017.03.15-2017.06.15

3.000,00

45.2017.03.03PKS w Pszczynie Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna
ul. Wodzisławska 2
Transport uczniów z SP Woźniki na basen w ramach "Już pływam"2017.03.13-2017.06.30

2.400,00

46.2017.03.06Majola Przewóz osób K.Kajfasz
34-103 Witanowice
ul. Podgórze 8
Transport uczniów z SP Witanowice na basen w ramach "Już pływam"2017.03.13-2017.06.30

4.800,00

47.2017.03.06Przewóz osób R.Brusik
34-108 Frydrychowice 251
Transport uczniów z SP Radocza na basen w ramach "Już pływam"2017.03.13-2017.06.30

2.400,00

48.2017.03.06Przewóz osób R.Brusik
34-108 Frydrychowice 251
Transport uczniów z SP Tomice na basen w ramach "Już pływam"2017.03.13-2017.06.30

2.400,00

49.2017.03.10Kryta pływalnia "Delfin"
34-100 Wadowice
ul. Bałysa 1
Bilety na basen i opłata za instruktorów nauki pływania w ramach "Już pływam"2017.03.13-2017.06.30

0,00

50.2017.03.13Galas KrzysztofOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

51.2017.03.13Iciek KrystynaOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

52.2017.03.13Wawro MartaOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

53.2017.03.13Bilińska DorotaOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

54.2017.03.13Słaboń KrystynaOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

55.2017.03.13Skawiński ZbigniewOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

56.2017.03.13Hardek AlinaOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

57.2017.03.13Mrzygłód ElżbietaOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

58.2017.03.15Usługi Geodezyjne R.Skrzypczak
34-100 Wadowice
ul. Al. Wolności 78
Podział nieruchomości w celu regulacji przebiegu drogi gminnej w Radoczy2017.03.15-2017.07.15

3.500,00

59.2017.03.16Kręcioch JoannaPrace związane z roznoszeniem kodów kreskowych do oznaczenia odpadów komunalnych2017.03.16-2017.04.18

0,00

60.2017.03.16Kręcioch JoannaPrace związane z roznoszeniem kodów kreskowych do oznaczenia odpadów komunalnych2017.03.16-2017.04.18

0,00

61.2017.03.16Instalatorstwo Elektryczne Żurek
34-103 Babica 134B
Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Tomicach - ul. Patria2017.03.16-2017.07.15

55.933,46

62.2017.03.16Instal Zbyszko
32-640 Zator
ul. Sikorskiego 24
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Radoczy - ul. Jagiellońska2017.03.16-2017.07.15

36.951,93

63.2017.03.16Alsigno
31-509 Kraków
ul. Lubomirskiego 27/1
Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w Tomicach - ul. Dworska i ul. Podstawie2017.03.16-2017.05.15

3.000,00

64.2017.03.24FPHU Mały Strażak
A.Maziarz, L.Gontarz
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Pszczyńska 362A
Zakup elementów toru przeszkód MDP2017.03.24-2017.03.31

8.000,00

65.2017.03.27UDB- Usługi dla budownictwa
34-125 Sułkowice
ul. Racławicka 128
Wykonanie przedmiarów i kosztorysów dla 19 odcinków dróg2017.03.27-2017.04.15

8.800,00

66.2017.04.01BauMix
34-116 Bachowice
ul. Górki 40
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy2017.04.01-2017.04.30

27.060,00

67.2017.04.04Architom T.Marek
34-116 Spytkowice
ul. Św. Katarzyny 11
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radoczy - ul. Spacerowa2017.04.04-2017.09.30

7.995,00

68.2017.04.05Schwigon Service A.Schwigon
46-300 Olesno
ul. Lubliniecka 12
Zakup traktora ogrodowego2017.04.05-2017.04.30

11.000,00

69.2017.04.10Frączek ZdzisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

70.2017.04.10Ogiegło JózefUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

71.2017.04.10Folga MieczysławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

72.2017.04.10Pieczara MartaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

73.2017.04.10Śliwa WandaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

74.2017.04.10Leśniak KrzysztofUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

75.2017.04.10Kozak MałgorzataUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

76.2017.04.10Pacek BogusławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

77.2017.04.10Ściera RobertUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

78.2017.04.10Fucek RomanUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

79.2017.04.10Harańczyk ZofiaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

80.2017.04.10Kołek StanisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

81.2017.04.10Bury JózefUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

82.2017.04.10Zadora PawełUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

83.2017.04.10Harańczyk ZofiaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

84.2017.04.10Drzazga GrzegorzUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

85.2017.04.10Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych B.Pamuła
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 27
Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Radoczy - ul. Lipowa2017.04.10-2017.09.30

17.835,00

86.2017.04.10Hutmar P.Bartel
34-103 Woźniki
ul. Zacisze 8
Przygotowanie i utwardzenie terenu przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych2017.04.10-2017.04.30

5.000,00

87.2017.04.10Fero+Enso Pracownia Architektoniczna A.Nowak-Barcik
41-902 Bytom
ul. Axentowicza 7/8
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu istniejących pomieszczeń na parterze budynku przy SP w Radoczy2017.04.10-2017.05.08

11.808,00

88.2017.04.11Rusek AnnaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.11-2017.12.31

5.000,00

89.2017.04.11Medoń ZbigniewUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.11-2017.12.31

5.000,00

90.2017.04.11Ciapa StanisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.11-2017.12.31

5.000,00

91.2017.04.11Pyrek MartaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.11+2017.12.31

5.000,00

92.2017.04.11Moskała AntoniUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.11-2017.12.31

5.000,00

93.2017.04.11Kwarciak JanUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.11-2017.12.31

5.000,00

94.2017.04.12Janus WładysławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.12-2017.12.31

5.000,00

95.2017.04.12Sieprawska JolantaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.12-2017.12.31

5.000,00

96.2017.04.12Sermak MirosławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.12-2017.12.31

5.000,00

97.2017.04.12Kowalczyk KrzysztofUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.12-2017.12.31

5.000,00

98.2017.04.12Kościelniak WioletaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.12-2017.12.31

5.000,00

99.2017.04.12Wilk MałgorzataUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.12-2017.12.31

5.000,00

100.2017.04.19BIPROKOM
30-107 Kraków
ul. Plac na Stawach 1
Dwa projekty budowlane sieci wodociągowej Tomice - Witanowice2017.04.19-2017.12.15

92.004,00

101.2017.04.20Pracownia Projektowa inż. M.Kozak
43-211 Piasek
ul. Kolejowa 37
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w sprawie możliwości zmiany stosunków wodny na gruncie2017.04.20-2017.08.01

5.176,00

102.2017.04.24Boba MałgorzataPrace związane ze sporządzeniem akcyzy2017.04.24-2017.04.26

700,00

103.2017.05.01PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie pozimowego remontu dróg gminnych w Tomicach - ul. Podstawie i ul. Pańska2017.05.01-2017.05.31

14.760,00

104.2017.05.02Kwarciak KrzysztofObsługa imprezy - nagłośnienie2017.05.02-2017.05.04

240,00

105.2017.05.02Fero+Enso Pracownia Architektoniczna A.Nowak-Barcik
41-902 Bytom
ul. Axentowicza 7/8
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek2017.05.02-2017.05.19

14.391,00

106.2017.05.04KD Inżynieria T.Kozaczka
32-051 Krzęcin
ul. Krzęcin 288/4
Koncepcja techniczno-technologiczna rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radoczy2017.05.04-2017.12.15

43.050,00

107.2017.05.10PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Cząstkowy pozimowy remont dróg w miejscowości Tomice2017.05.10-2017.05.31

32.336,70

108.2017.05.10GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Wykonanie ogrodzenia w Zygodowicach2017.05.10-2017.05.31

7.000,00

109.2017.05.11Das Company Sp. z o.o.
ul. Altanowa 4/1
30-132 Kraków
Zakup namiotu imprezowego2017.05.11-2017.05.18

4.526,40

110.2017.05.15Lofek MagdalenaPranie firanek2017.05.15-2017.05.15

92,00

111.2017.05.16Usługi transportowe T.Mrowiec
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 78
Usługi koparką i usługi transportowe - remont ul. Szkolnej w Witanowicach2017.05.16-2017.05.31

5.902,77

112.2017.05.22UDB- Usługi dla budownictwa
34-125 Sułkowice
ul. Racławicka 128
Wykonanie przedmiarów i kosztorysów dla 9 odcinków dróg gminnych2017.05.22-2017.06.30

3.600,00

113.2017.05.22PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Pozimowy cząstkowy remont dróg na terenie sołectwa Radocza2017.05.22-2017.06.05

32.877,90

114.2017.06.01PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie pozimowego cząstkowego remontu dróg gminnych w m. Woźniki i Zygodowice2017.06.01-2017.06.20

33.607,24

115.2017.06.01PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie pozimowego cząstkowego remontu dróg gminnych w m. Lgota i Witanowice2017.06.01-2017.06.20

9.677,64

116.2017.06.05GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Budowa ogrodzenia PSZOK - Radocza2017.06.05-2017.06.20

18.542,25

117.2017.06.05PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont przepustu przy drodze gminnej w Radoczy - ul. Widokowa2017.06.05-2017.06.20

4.900,00

118.2017.06.12Wulkan firma budowlana P.Pająk
34-100 Jaroszowice 1
Budowa awaryjnego przyłącza wodociągowego do obiektu oczyszczalni SBR-Radocza2017.06.12-2017.08.15

92.988,,00

119.2017.07.01Kręcioch WojciechPrace porządkowe przy budynku Urzędu Gminy2017.07.01-2017.12.31

8.400,00

120.2017.07.01Technica Group Sp. z o.o.
43-430 Skoczów
Ochaby Małe ul. Miłosna 2
Zakup kuchennych stołów przyściennych 2017.07.01-2017.07.31

9.206,99

121.2017.07.03PPHU Kroll R.Kroll
89-240 Kcynia
ul. Mieczykowo 1
Dostawa 2 wiat stadionowych oraz 4 wiat przystankowych2017.07.03-2017.07.31

15.990,00

122.2017.07.04Ficek KrystynaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.04-2017.10.31

5.000,00

123.2017.07.04Zając AndrzejUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.04-2017.10.31

5.000,00

124.2017.07.04Fucek StanisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.04-2017.10.31

5.000,00

125.2017.07.04Sporek MarcinUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.04-2017.10.31

5.000,00

126.2017.07.04Żurek KrzysztofUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.04-2017.10.31

5.000,00

127.2017.07.04Kwarciak StanisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.04-2017.10.31

5.000,00

128.2017.07.05Szczerbik WiesławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.05-2017.10.31

5.000,00

129.2017.07.05Wisiorek MagdalenaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.05-2017.10.31

5.000,00

130.2017.07.05Żak PiotrUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.05-2017.10.31

5.000,00

131.2017.07.05GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Przebudowa części kondygnacji przyziemia budynku ZSP Tomice wraz z instalacjami wewnętrznymi w zakresie wymaganych do wydzielenia żłobka jednooddziałowego2017.07.05-2017.08.05

112.350,00

132.2017.07.05PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Tomicach2017.07.05-2017.07.20

6.970,00

133.2017.07.06PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Zygodowicach - ul. Gościniec2017.07.06-2017.07.17

15.000,00

134.2017.07.06PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Radoczy2017.07.06-2017.07.18

7.330,80

135.2017.07.14Smolec-Kuś AleksandraPrace komisji egzaminacyjnej2017.07.14-2017.07.14

150,00

136.2017.07.14Łysoń JolantaPrace komisji egzaminacyjnej2017.07.14-2017.07.14

150,00

137.2017.07.14Galas DanielSędziowanie turnieju piłkarskiego drużyn seniorskich o puchar Wójta2017.07.14-2017.07.15

540,00

138.2017.07.14Firma Usługowa Browab J.Kufel
34-116 Spytkowice
ul. Kanada 2
Koszenie poboczy na terenie gminy Tomice2017.07.14-2017.07.31

9.931,68

139.2017.07.14Usługi ślusarskie A.Kwarciak
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 10
Wykonanie kontenera socjalnego wraz z balustradą schodową w Witanowicach2017.07.14-2017.07.31

15.000,00

140.2017.07.17Nadzory budowlane A.Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - przedszkole w Radoczy2017.07.17-2017.08.31

5.800,00

141.2017.07.21GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Remont pomieszczeń istniejącego przedszkola na parterze budynku zlokalizowanego przy w Radoczy wraz z remontem pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi i ociepleniem ścian zewnętzrnych2017.07.21-2017.08.28

417.200,00