logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Rejestr umów UG / Rejestr umów – 2017 r.

Rejestr umów – 2017 r.

L.p.

Data zawarcia
umowy


Kontrahent


Opis umowy


Daty obowiązywania


Wartość umowy
(w zł)


1.2017.01.01K&K Zakład Innowacyjno-Badawczy Odzysku i Przerobu Związków Organicznych
ul. Floriańska 1
32-300 Olkusz
Pozyskiwanie środków z UE2017.01.01-2017.12.31

29.520,00

2.2017.01.01Kancelaria Prawnicza Radca Prawny W.Mizera
ul. Garncarska 24/5
34-120 Andrychów
Obsługa prawna2017.01.01-217.12.31

22.800,00

3.2017.01.02
Kręcioch WojciechPrace porządkowe przy budynku Urzędu Gminy2017.01.02-2017.06.30

8.400,00


4.2017.01.02Ochrona Pracy Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. Fabryczna 4
Obsługa BHP2017.01.02-217.12.31

2.419,80

5.2017.01.02Poczta Polska
30-940 Kraków
ul. Grochowska 2
Usługi pocztowe2017.01.02-2017.12.31

0,00

6.2017.01.03Putek MirosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Lgocie2017.01.01-2017.12.31

4.200,00

7.2017.01.03
Hajost MateuszObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Radoczy2017.01.01-2017.12.31

4.200,00

8.2017.01.03
Wojnowski GrzegorzObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Tomicach2017.01.01-2017.12.31

4.200,00


9.2017.01.03Janus JarosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Witanowicach2017.01.01-2017.12.31

4.200,00


10.2017.01.03Piszczek PawełObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Woźnikach2017.01.01-2017.12.31

4.200,00

11.2017.01.03
Dubel RyszardObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Zygodowicach2017.01.01-2017.12.31

2.520,00

12.2017.01.03Biliński PiotrPełnienie funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Tomicach2017.01.01-2017.12.31

3.240,00

13.2017.01.04Folga MałgorzataProwadzenie rejestru wyborców2017.01.01-2017.12.31

400,00

14.2017.01.05
Technika IT S.A.
44-102 Gliwice
ul. Toszecka 2
Umowa o asystę techniczną pb_usc2017.01.01-2017.12.31

3.499,35

15.2017.01.05
Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Umowa serwisu i nadzoru autorskiego2017.01.01-2017.12.31

42.228,36

16.2017.01.05
Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasole J.Kołodziejczyk
32-260 Oświęcim
ul. Garbarska 10
Wykonywanie usługi weterynaryjnej związanej z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice2017.01.05-2017.12.31

9.000,00

17.2017.01.07ESKALIBUR W.Gacur
ul. Konstytucji 3 Maja 67
34-120 Andrychów
Usuwanie z obszaru Gminy Tomice i utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego2017.01.05-2017.12.31

2.100,00

18.2017.01.05
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne St.Szczygieł
34-100 Wadowice
ul. Kościuszki 20
Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych - sieci wodociągowej w Radoczy2017.01.05-2017.03.30

1.500,00

19.2017.01.05Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych B.Pamuła
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 27
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radocza"2017.01.05-2017.09.30

4.000,00

20.2017.01.05
PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont boiska sportowego w Radoczy2017.01.05-2017.01.16

7.380,00

21.2017.01.09Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Zakup oprogramowania - odpady IDK2017.01.09-2017.02.28

3.136,50

22.2017.01.09
VoiceNet
34-232 Rzeszów
ul. Migdałowa 86
Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych2017.01.01-2018.12.31

0,00

23.2017.01.12Usługi Geodezyjno-Kartograficzne St.Szczygieł
34-100 Wadowice
ul. Kościuszki 20
Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych - sieć wodociągowa w Radoczy2017.01.12-2017.12.31

900,00


24.2017.01.16MT Consuilting Kręcicki, Strzelczyk S.J.
81-583 Gdynia
ul. Wzgórze Bernadowo 228/4
Wykonanie audytu energetycznego na terenie Gminy Tomice2017.01.16-2017.03.31

11.685,00


25.2017.01.18Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Prace wdrożeniowe - generowanie kont eUrząd2017.01.18-2017.02.28

4.428,00


26.2017.01.18
Cerener Ł.Bruzda
34-141 Przytkowice 109A
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu - wymiana kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe2017.01.18-2017.12.31

5.658,00

27.2017.01.18Cerener Ł.Bruzda
34-141 Przytkowice 109A
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu - wymiana kotłów węglowych na ekologiczne kotły gazowe2017.01.18-2017.12.31

5.658,00

28.2017.01.19
Serwis Komputerowy IT A.Piątkowski
34-100 Wadowice
ul. Krakowska 28
Zakup drukarki i czytnika kodów kreskowych dla odpadów komunalnych2017.01.19-2017.01.31

10.670,99

29.2017.01.23Małopolski Szkolny Związek Sportowy
31-549 Kraków
ul. Powstania Warszawskiego 6
Udział finansowy Gminy w porozumieniu dotyczącym realizacji zadania "szkolny klub sportowy"2017.01.23-2017.12.15

2.000,00

30.2017.01.30
Renoma K.Kopacz
34-100 Wadowice
os. XX-lecia 12/20
Umieszczanie materiałów promocyjnych w miesięczniku "wiadomości powiatowe"2017.01.30-2017.12.31

3.690,00

31.2017.01.31Urząd Miasta Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
ul. Plac Ratuszowy 1
Dotacja dla UM Bielsko-Biała na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym2017.01.31-2017.12.31

4.007,00

32.2017.02.01Talaga EwaPrace związane z przygotowaniem dokumentów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego2017.02.01-2017.02.28

1.245,00


33.2017.02.01Rzepa JerzyRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2017.02.01-2017.02.24

347,50


34.2017.02.01Hajost WładysławRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2017.02.01-2017.02.24

645,50

35.2017.02.01Strózik JarosławRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2017.02.01-2017.02.24

1.082,50

36.2017.02.01Kwarciak JanRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2017.02.01-2017.02.24

357,50

37.2017.02.01ASPRO
34-146 Stryszów
ul. Długa 86
Obródka cyfrowa 93 szt. map zasadniczych do Gminnego Programu Rewitalizacji2017.02.01-2017.12.31

3.270,57

38.2017.02.17Geometr R.Małecki
34-100 Wadowice
ul. Widok 44
Przetworzenie 93 szt. skanów mapy zasadniczej do zapisu georeferencyjnego2017.02.17-2017.12.31

1.860,00

39.2017.02.17M.Oczko Centrum Kształcenia Dorosłych
32-650 Kęty
ul. Żwirki i Wigury 27
Przeprowadzenie Kursu Podstawowego i Unifikacyjnego Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków OSP z terenu Gminy Tomice2017.02.17-2017.12.31

13.800,00

40.2017.02.20Firma Remontowo-Budowloano-Instalacyjna S.Hatala
34-100 Radocza
ul. Jagiellońska 23/4
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na prace remontowo-budowlane w budynku remizy OSP Radocza2017.02.20-2017.04.03

900,00

41.2017.02.23KAZMAR Zakład Instalacyjny K.Smyrak
34-120 Roczyny
ul. Szkolna 37
Budowa instalacji sanitarnej w miejscowości Radocza - odcinek SH1-SH112017.02.23-2017.05.30

78.611,62

42.2017.03.01Talaga EwaPrace związane z przygotowanie dokumentów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego2017.03.01-2017.03.27

622,60

43.2017.03.01Pasieka AndrzejProgramowanie centrali telefonicznej2017.03.01-2017.03.10

360,00

44.2017.03.01Usługi Geodezyjno-Kartograficzne St.Szczygieł
34-100 Wadowice
ul. Kościuszki 20
Podział geodezyjny w celu regulacji przebiegu drogi gminnej w Radoczy2017.03.15-2017.06.15

3.000,00

45.2017.03.03PKS w Pszczynie Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna
ul. Wodzisławska 2
Transport uczniów z SP Woźniki na basen w ramach "Już pływam"2017.03.13-2017.06.30

2.400,00

46.2017.03.06Majola Przewóz osób K.Kajfasz
34-103 Witanowice
ul. Podgórze 8
Transport uczniów z SP Witanowice na basen w ramach "Już pływam"2017.03.13-2017.06.30

4.800,00

47.2017.03.06Przewóz osób R.Brusik
34-108 Frydrychowice 251
Transport uczniów z SP Radocza na basen w ramach "Już pływam"2017.03.13-2017.06.30

2.400,00

48.2017.03.06Przewóz osób R.Brusik
34-108 Frydrychowice 251
Transport uczniów z SP Tomice na basen w ramach "Już pływam"2017.03.13-2017.06.30

2.400,00

49.2017.03.10Kryta pływalnia "Delfin"
34-100 Wadowice
ul. Bałysa 1
Bilety na basen i opłata za instruktorów nauki pływania w ramach "Już pływam"2017.03.13-2017.06.30

0,00

50.2017.03.13Galas KrzysztofOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

51.2017.03.13Iciek KrystynaOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

52.2017.03.13Wawro MartaOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

53.2017.03.13Bilińska DorotaOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

54.2017.03.13Słaboń KrystynaOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

55.2017.03.13Skawiński ZbigniewOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

56.2017.03.13Hardek AlinaOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

57.2017.03.13Mrzygłód ElżbietaOpiekun na basenie2017.03.13-2017.06.30

1.280,00

58.2017.03.15Usługi Geodezyjne R.Skrzypczak
34-100 Wadowice
ul. Al. Wolności 78
Podział nieruchomości w celu regulacji przebiegu drogi gminnej w Radoczy2017.03.15-2017.07.15

3.500,00

59.2017.03.16Kręcioch JoannaPrace związane z roznoszeniem kodów kreskowych do oznaczenia odpadów komunalnych2017.03.16-2017.04.18

0,00

60.2017.03.16Kręcioch JoannaPrace związane z roznoszeniem kodów kreskowych do oznaczenia odpadów komunalnych2017.03.16-2017.04.18

0,00

61.2017.03.16Instalatorstwo Elektryczne Żurek
34-103 Babica 134B
Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Tomicach - ul. Patria2017.03.16-2017.07.15

55.933,46

62.2017.03.16Instal Zbyszko
32-640 Zator
ul. Sikorskiego 24
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Radoczy - ul. Jagiellońska2017.03.16-2017.07.15

36.951,93

63.2017.03.16Alsigno
31-509 Kraków
ul. Lubomirskiego 27/1
Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w Tomicach - ul. Dworska i ul. Podstawie2017.03.16-2017.05.15

3.000,00

64.2017.03.24FPHU Mały Strażak
A.Maziarz, L.Gontarz
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Pszczyńska 362A
Zakup elementów toru przeszkód MDP2017.03.24-2017.03.31

8.000,00

65.2017.03.27UDB- Usługi dla budownictwa
34-125 Sułkowice
ul. Racławicka 128
Wykonanie przedmiarów i kosztorysów dla 19 odcinków dróg2017.03.27-2017.04.15

8.800,00

66.2017.04.01BauMix
34-116 Bachowice
ul. Górki 40
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy2017.04.01-2017.04.30

27.060,00

67.2017.04.04Architom T.Marek
34-116 Spytkowice
ul. Św. Katarzyny 11
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radoczy - ul. Spacerowa2017.04.04-2017.09.30

7.995,00

68.2017.04.05Schwigon Service A.Schwigon
46-300 Olesno
ul. Lubliniecka 12
Zakup traktora ogrodowego2017.04.05-2017.04.30

11.000,00

69.2017.04.10Frączek ZdzisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

70.2017.04.10Ogiegło JózefUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

71.2017.04.10Folga MieczysławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

72.2017.04.10Pieczara MartaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

73.2017.04.10Śliwa WandaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

74.2017.04.10Leśniak KrzysztofUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

75.2017.04.10Kozak MałgorzataUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

76.2017.04.10Pacek BogusławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

77.2017.04.10Ściera RobertUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

78.2017.04.10Fucek RomanUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

79.2017.04.10Harańczyk ZofiaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

80.2017.04.10Kołek StanisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

81.2017.04.10Bury JózefUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

82.2017.04.10Zadora PawełUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

83.2017.04.10Harańczyk ZofiaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

84.2017.04.10Drzazga GrzegorzUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.10-2017.12.31

5.000,00

85.2017.04.10Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych B.Pamuła
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 27
Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Radoczy - ul. Lipowa2017.04.10-2017.09.30

17.835,00

86.2017.04.10Hutmar P.Bartel
34-103 Woźniki
ul. Zacisze 8
Przygotowanie i utwardzenie terenu przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych2017.04.10-2017.04.30

5.000,00

87.2017.04.10Fero+Enso Pracownia Architektoniczna A.Nowak-Barcik
41-902 Bytom
ul. Axentowicza 7/8
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu istniejących pomieszczeń na parterze budynku przy SP w Radoczy2017.04.10-2017.05.08

11.808,00

88.2017.04.11Rusek AnnaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.11-2017.12.31

5.000,00

89.2017.04.11Medoń ZbigniewUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.11-2017.12.31

5.000,00

90.2017.04.11Ciapa StanisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.11-2017.12.31

5.000,00

91.2017.04.11Pyrek MartaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.11+2017.12.31

5.000,00

92.2017.04.11Moskała AntoniUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.11-2017.12.31

5.000,00

93.2017.04.11Kwarciak JanUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.11-2017.12.31

5.000,00

94.2017.04.12Janus WładysławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.12-2017.12.31

5.000,00

95.2017.04.12Sieprawska JolantaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.12-2017.12.31

5.000,00

96.2017.04.12Sermak MirosławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.12-2017.12.31

5.000,00

97.2017.04.12Kowalczyk KrzysztofUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.12-2017.12.31

5.000,00

98.2017.04.12Kościelniak WioletaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.12-2017.12.31

5.000,00

99.2017.04.12Wilk MałgorzataUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.04.12-2017.12.31

5.000,00

100.2017.04.19BIPROKOM
30-107 Kraków
ul. Plac na Stawach 1
Dwa projekty budowlane sieci wodociągowej Tomice - Witanowice2017.04.19-2017.12.15

92.004,00

101.2017.04.20Pracownia Projektowa inż. M.Kozak
43-211 Piasek
ul. Kolejowa 37
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w sprawie możliwości zmiany stosunków wodny na gruncie2017.04.20-2017.08.01

5.176,00

102.2017.04.24Boba MałgorzataPrace związane ze sporządzeniem akcyzy2017.04.24-2017.04.26

700,00

103.2017.05.01PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie pozimowego remontu dróg gminnych w Tomicach - ul. Podstawie i ul. Pańska2017.05.01-2017.05.31

14.760,00

104.2017.05.02Kwarciak KrzysztofObsługa imprezy - nagłośnienie2017.05.02-2017.05.04

240,00

105.2017.05.02Fero+Enso Pracownia Architektoniczna A.Nowak-Barcik
41-902 Bytom
ul. Axentowicza 7/8
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek2017.05.02-2017.05.19

14.391,00

106.2017.05.04KD Inżynieria T.Kozaczka
32-051 Krzęcin
ul. Krzęcin 288/4
Koncepcja techniczno-technologiczna rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radoczy2017.05.04-2017.12.15

43.050,00

107.2017.05.10PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Cząstkowy pozimowy remont dróg w miejscowości Tomice2017.05.10-2017.05.31

32.336,70

108.2017.05.10GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Wykonanie ogrodzenia w Zygodowicach2017.05.10-2017.05.31

7.000,00

109.2017.05.11Das Company Sp. z o.o.
ul. Altanowa 4/1
30-132 Kraków
Zakup namiotu imprezowego2017.05.11-2017.05.18

4.526,40

110.2017.05.15Lofek MagdalenaPranie firanek2017.05.15-2017.05.15

92,00

111.2017.05.16Usługi transportowe T.Mrowiec
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 78
Usługi koparką i usługi transportowe - remont ul. Szkolnej w Witanowicach2017.05.16-2017.05.31

5.902,77

112.2017.05.22UDB- Usługi dla budownictwa
34-125 Sułkowice
ul. Racławicka 128
Wykonanie przedmiarów i kosztorysów dla 9 odcinków dróg gminnych2017.05.22-2017.06.30

3.600,00

113.2017.05.22PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Pozimowy cząstkowy remont dróg na terenie sołectwa Radocza2017.05.22-2017.06.05

32.877,90

114.2017.06.01PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie pozimowego cząstkowego remontu dróg gminnych w m. Woźniki i Zygodowice2017.06.01-2017.06.20

33.607,24

115.2017.06.01PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie pozimowego cząstkowego remontu dróg gminnych w m. Lgota i Witanowice2017.06.01-2017.06.20

9.677,64

116.2017.06.05GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Budowa ogrodzenia PSZOK - Radocza2017.06.05-2017.06.20

18.542,25

117.2017.06.05PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont przepustu przy drodze gminnej w Radoczy - ul. Widokowa2017.06.05-2017.06.20

4.900,00

118.2017.06.12Wulkan firma budowlana P.Pająk
34-100 Jaroszowice 1
Budowa awaryjnego przyłącza wodociągowego do obiektu oczyszczalni SBR-Radocza2017.06.12-2017.08.15

92.988,,00

119.2017.07.01Kręcioch WojciechPrace porządkowe przy budynku Urzędu Gminy2017.07.01-2017.12.31

8.400,00

120.2017.07.01Technica Group Sp. z o.o.
43-430 Skoczów
Ochaby Małe ul. Miłosna 2
Zakup kuchennych stołów przyściennych 2017.07.01-2017.07.31

9.206,99

121.2017.07.03PPHU Kroll R.Kroll
89-240 Kcynia
ul. Mieczykowo 1
Dostawa 2 wiat stadionowych oraz 4 wiat przystankowych2017.07.03-2017.07.31

15.990,00

122.2017.07.03TRANS-PUT M.Putek
34-103 Lgota
ul. Podgórska 145
Wykonanie poboczy oraz rowu w Lgocie - ul. Podgórska2017.07.03-2017.07.17

9.000,00

123.2017.07.04Ficek KrystynaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.04-2017.10.31

5.000,00

124.2017.07.04Zając AndrzejUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.04-2017.10.31

5.000,00

125.2017.07.04Fucek StanisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.04-2017.10.31

5.000,00

126.2017.07.04Sporek MarcinUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.04-2017.10.31

5.000,00

127.2017.07.04Żurek KrzysztofUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.04-2017.10.31

5.000,00

128.2017.07.04Kwarciak StanisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.04-2017.10.31

5.000,00

129.2017.07.05Szczerbik WiesławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.05-2017.10.31

5.000,00

130.2017.07.05Wisiorek MagdalenaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.05-2017.10.31

5.000,00

131.2017.07.05Żak PiotrUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.07.05-2017.10.31

5.000,00

132.2017.07.05GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Przebudowa części kondygnacji przyziemia budynku ZSP Tomice wraz z instalacjami wewnętrznymi w zakresie wymaganych do wydzielenia żłobka jednooddziałowego2017.07.05-2017.08.05

112.350,00

133.2017.07.05PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Tomicach2017.07.05-2017.07.20

6.970,00

134.2017.07.06PRDM Wadowice Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. Kochanowskiego 1
Modernizacja drogi rolniczej w Woźnikach - ul. Słoneczna2017.07.06-2017.08.31

132.617,43

135.2017.07.06PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Zygodowicach - ul. Gościniec2017.07.06-2017.07.17

15.000,00

136.2017.07.06PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Radoczy2017.07.06-2017.07.18

7.330,80

137.2017.07.14Smolec-Kuś AleksandraPrace komisji egzaminacyjnej2017.07.14-2017.07.14

150,00

138.2017.07.14Łysoń JolantaPrace komisji egzaminacyjnej2017.07.14-2017.07.14

150,00

139.2017.07.14Galas DanielSędziowanie turnieju piłkarskiego drużyn seniorskich o puchar Wójta2017.07.14-2017.07.15

540,00

140.2017.07.14Firma Usługowa Browab J.Kufel
34-116 Spytkowice
ul. Kanada 2
Koszenie poboczy na terenie gminy Tomice2017.07.14-2017.07.31

9.931,68

141.2017.07.14Usługi ślusarskie A.Kwarciak
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 10
Wykonanie kontenera socjalnego wraz z balustradą schodową w Witanowicach2017.07.14-2017.07.31

15.010,00

142.2017.07.17Nadzory budowlane A.Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - przedszkole w Radoczy2017.07.17-2017.08.31

5.800,00

143.2017.07.21GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Remont pomieszczeń istniejącego przedszkola na parterze budynku zlokalizowanego przy w Radoczy wraz z remontem pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi i ociepleniem ścian zewnętzrnych2017.07.21-2017.08.28

417.200,00

144.2017.08.08Hutmar P.Bartel
34-103 Woźniki
ul. Zacisze 8
Wykonanie nawierzchni parkingu obok kościoła w Woźnikach2017.08.08-2017.08.31

20.950,00

145.2017.08.08PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Witanowicach - ul. Radwany2017.08.08-2017.10.20

98.400,00

146.2017.08.08F.H.U.H. Prisma B.Klaczak
34-100 Wadowice
ul. Gotowizna 44
Wykonanie oznakowania organizacji w rejonie skrzyżowania ul. Podstawie i ul. Dworskiej w Tomicach2017.08.08-2017.08.31

17.220,00

147.2017.08.08PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont dróg gminnych w Tomicach - ul. Wiśniowa i łącznik ul. Wadowickiej z ul. Dworską2017.08.08-2017.09.30

122.100,50

148.2017.08.09Usługi Koparko-Spycharką T.Drabczyk
34-100 Radocza
ul. Jana Pawła II 9
Wykonanie usługi czyszczenia rowów i poboczy w Radoczy - ul. Jagiellońska2017.08.09-2017.08.16

4.600,20

149.2017.08.09F.H.U. Usługi Transportowe S.Wisiorek
34-100 Radocza
ul. Jana Pawła II 192
Wywóz ziemi w związku z czyszczeniem rowów i poboczy w Radoczy - ul. Jagiellońska2017.08.09-2017.08.16

3.198,00

150.2017.08.14Stowarzyszenie Blisko Skawy
34-103 Witanowice
ul. Pańska
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2017.08.14-2017.12.29

1.600,00

151.2017.08.14LKS Dąb Tomice
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2017.08.14-2017.12.29

1.400,00

152.2017.08.14LKS Wikliniarz Woźniki
34-103 Woźniki
ul. Wspólna 5
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2017.08.14-2017.12.29

800,00

153.2017.08.14UKS Cross Tomice
34-100 Tomice
ul. Dworska 9a
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2017.08.14-2017.12.29

4.800,00

154.2017.08.14LKS Wikliniarz Woźniki
34-103 Woźniki
ul. Wspólna 5
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2017.08.14-2017.12.29

800,00

155.2017.08.14LKS Wikliniarz Woźniki
34-103 Woźniki
ul. Wspólna 5
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2017.08.14-2017.12.29

900,00

156.2017.08.14UKS Orlik Radocza
34-100 Radocza
ul. Dębowa 49
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2017.08.14-2017.12.29

1.400,00

157.2017.08.14LUKS Tygrysek Witanowice
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 107
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2017.08.14-2017.12.29

1.400,00

158.2017.08.14LKS Orzeł Radocza
34-100 Radocza
ul. Piastowska 39
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2017.08.14-2017.12.29

1.400,00

159.2017.08.14UKS Jaguar Woźniki
34-103 Woźniki
ul. Wadowicka 133
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2017.08.14-2017.12.29

1.400,00

160.2017.08.14UKS przy ZSP Tomice
34-100 Tomice
ul. Floriańska 16
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2017.08.14-2017.12.29

1.100,00

161.2017.08.17PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont przepustu przy drodze gminnej w Zygodowicach2017.08.17-2017.09.08

5.000,00

162.2017.08.22Kurdas DanutaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2017.08.22-2017.12.31

5.000,00

163.2017.08.22Stalmed Ł.Marcela
32-608 Osiek
ul. Główna 143
Wykonanie posadzki betonowej oraz żywicznej w budynku remizy OSP w Radoczy2017.08.22-2017.10.31

34.255,50

164.2017.08.22Firma Remontowo-Budowlano-Instalacyjna VIP S.Hatala
34-100 Radocza
ul. Jagiellońska 23/4
Remont remizy OSP w Radoczy - roboty malarskie i okładzinowe2017.08.22-2017.10.31

19.622,45

165.2017.08.22F.P.H.U. S.Mąsiorowski
32-640 Zator
ul. Laskowa 98
Dostawa korytek do Woźnik2017.08.23-2017.08.31

3.960,00

166.2017.08.25Hutmar P.Bartel
34-103 Woźniki
ul. Zacisze 8
Dowóz klińca na drogi gminne w Tomicach2017.08.25-2017.09.08

4.562,32

167.2017.08.29Fero+Enso Pracownia Architektoniczna A.Nowak-Barcik
41-902 Bytom
ul. Axentowicza 7/8
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu w Radoczy na działkach 122/13 i 122/142017.08.29-2017.11.30

7.872,00

1682017.08.29Gabryś-Sikora s.j.
32-650 Kęty
ul. Krakowska 107
Dostawa materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w budynku remizy OSP Lgota2017.08.29-2017.09.13

8.500,00

169.2017.08.29Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
34-100 Wadowice
ul. Wenecja 5
Dowóz uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2017/20182017.09.04-2018.06.22

11.880,00

170.2017.09.01Firma Remontowo-Budowlana R.Rokosz RAGAR
31-610 Kraków
os. 1000-lecia 35/16
Załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest2017.09.01-2017.10.31

18.000,00

171.2017.09.06PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont drogi gminnej w Radoczy - ul. Dębowa2017.09.06-2017.10.31

29.500,00

172.2017.09.07PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Modernizacja drogi rolniczej w Lgocie - ul. Podlas2017.09.07-2017.10.15

72.500,00

173.2017.09.15Wydawnictwo Prasa Beskidzka
43-300 Bielsko-Biała
ul. Dubois 4
Wydanie książki "Witanowice na starej fotografii"2017.09.15-2017.11.15

19.073,25

174.2017.09.15CERENER Ł.Brózda
34-141 Przytkowice 109A
Opracowanie i koordynacja działań związanych z realizacją i rozliczeniem dotacji z WFOŚiGW na zadania "Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Tomice"2017.09.15-2017.12.29

5.900,00

175.2017.09.15PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Wykonanie remontu drogi gminnej w Witanowicach - ul. Radwany2017.09.15-2017.09.30

8.200,00

176.2017.09.22Strózik AndrzejUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

177.2017.09.22Stuglik AgnieszkaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

178.2017.09.22Ogiegło ZygmuntUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

179.2017.09.22Dąbrowska EwaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

180.2017.09.22Słodowski RomanUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

181.2017.09.22Bałys TadeuszUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

182.2017.09.22Kowalczyk AnnaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

183.2017.09.22Ostapuk IwonaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

184.2017.09.22Kopytyńska DanutaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

185.2017.09.22Wołek ZofiaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

7.067,36

186.2017.09.22Wójtowicz StanisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

187.2017.09.22Bogacki MieczysławUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

188.2017.09.22Mrowiec LudwikUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

189.2017.09.22Piotrowski JanUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

190.2017.09.22Kolasa JerzyUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

191.2017.09.22Szlachcic MaciejUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

192.2017.09.22Elżbieciak KrzysztofUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

193.2017.09.22Kamiński AndrzejUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

194.2017.09.22Wądolny RobertUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

8.600,00

195.2017.09.22Spyrka KatarzynaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

196.2017.09.22Tabak MariaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

197.2017.09.22Mydlarz HalinaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

198.2017.09.22Krupa RenataUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

7.628,96

199.2017.09.22Srokosz WładysławUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

200.2017.09.22Sopata MałgorzataUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

9.356,96

201.2017.09.22Ciepły JadwigaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

9.500,00

202.2017.09.22Książek DanutaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

5.685,12

203.2017.09.22Talaga EwaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

204.2017.09.22Konieczny JózefUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

205.2017.09.22Tłomak AnnaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

206.2017.09.22Tłomak PawełUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

207.2017.09.22Jarosz BożenaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

208.2017.09.22Tłomak BarbaraUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

209.2017.09.22Placek ElżbietaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

210.2017.09.22Michna BeataUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

8.975,00

211.2017.09.22Wiktor PiotrUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

7.286,60

212.2017.09.22Gębczyk MarekUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

213.2017.09.22Tomczyszyn KrystynaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

214.2017.09.22Gabryś AndrzejUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

215.2017.09.22Kwarciak KrystynaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2017.09.22-2017.10.25

6.500,00

216.2017.09.28Arpapol 8 Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Towarowa 24
Zakup 6 szt. latarek akumulatorowych MX232L LED z nakładką w ramach umowy darowizny sprzętu na potrzeby KPP Wadowice2017.09.28-2017.10.27

2.999,97

217.2017.09.29PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Wykonanie miejsc postojowych przy ZSP Tomice od ul. Radosnej w Tomicach2017.09.29-2017.11.30

22.629,79

218.2017.09.29SCAL-BIS S.C. J.Ogiegło, A.Ogiegło-Augustyniak
34-100 Tomice
ul. Krakowska 24
Wydruk materiałów promocyjnych2017.09.29-2017.10.29

3.530,10

219.2017.09.29PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont drogi gminnej w Woźnikach - ul. Na Wzgórzach i drogi gminnej w Tomicach - ul. Krokusowa2017.09.29-2017.12.31

123.519,66

220.2017.09.29PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont drogi gminnej w Lgocie - ul. Kamieniec2017.09.29-2017.12.31

89.721,43

221.2017.10.02GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Roboty dodatkowe i uzupełniające - przedszkole w Radoczy2017.10.02-2017.12.04

80.554,38

222.2017.10.02Kowalik JanPełnienie funkcji kierownika budowy dla zadania "Budowa wodociągu w Woźnikach - etap II2017.10.02-2017.10.31

2.800,00

223.2017.10.09Firma budowlana WULKAN P.Pająk
34-100 Jaroszowice 1
Umowa na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice, Gmina Tomice"2017.10.09-2018.04.15

2.459.843,38

224.2017.10.09Nadzory Budowlane A.Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tomicach2017.10.09-2018.04.15

33.000,00

225.2017.10.10PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Cząstkowy remont dróg gminnych na terenie gminy Tomice2017.10.10-2017.10.20

29.274,00

226.2017.10.17Przedsiębiorstwo Robót hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Kozieniec 202
Umocnienie brzegu i dna potoku w Radoczy2017.10.17-2017.11.30

22.719,33

227.2017.10.17Przedsiębiorstwo Robót hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Kozieniec 202
Umocnienie brzegu i dna potoku w Witanowicach2017.10.17-2017.11.30

9.405,51

228.2017.10.20PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont poboczy w Tomicach - ul. Podlas2017.10.20-2017.10.31

5.246,00

229.2017.10.23Stanko PrzemysławWygłoszenie odczytu pt. 700-lat Witanowic z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice2017.10.23-2017.12.06

600,00

230.2017.10.26Warchał IzabellaPrace związane ze sporządzeniem akcyzy2017.10.26-2017.10.30

600,00

231.2017.10.26Win-Poż. G.Winiarski
34-100 Wadowice
os. Pod Skarpą 5/39
Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego2017.10.26-2017.11.21

1.107,00

232.2017.10.27Hutmar P.Bartel
ul. Zacisze 8
34-103 Woźniki
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Woźniki i Zygodowice2017.10.27-2018.03.31

0,00

233.2017.10.27Kółko Rolnicze
ul. Piastowska 35
34-100 Radocza
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Radocza2017.10.27-2018.03.31

0,00

234.2017.10.27Usługi Remontowo-Budowlane P.Świadek
ul. Leśna 3
34-100 Radocza
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Witanowice i Lgota2017.10.27-2018.03.31

0,00

235.2017.10.27P.U.H. Wodex 2
G.Szafrański
ul. Łazówka 2
34-100 Wadowice
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Tomice2017.10.27-2018.03.31

0,00

236.2017.10.30Usługi Geodezyjno-Karograficzne S.Szczygieł
34-100 Wadowice
pl. Kościuszki 20
Wykonanie podziału działki w Radoczy2017.10.30-2018.01.31

2.500,00

237.2017.11.02Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Prote M.Kowalski
34-116 Spytkowice
ul. Konwaliowa 32
Wykonanie odwodnienia drogi w Tomicach - ul. Wojska Polskiego2017.11.02-2017.11.10

6.150,00

238.2017.11.06Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Zakup routera oraz prace konfiguracyjne2017.11.06-2017.11.30

4.088,03

239.2017.11.06Kozak MaciejWykonanie ekspertyzy hydrologicznej w sprawie zmian stanu wody na gruncie w Woźnikach2017.11.06-2017.12.29

3.700,00

240.2017.11.06Eko-System
34-100 Wadowice
ul. Dr J.Putka 9
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Radoczy2017.06.11-2018.04.02

8.610,00

241.2017.11.08Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Zakup portalu finansowo-budżetowego dla jednostek organizacyjnych2017.11.08-2018.01.31

36.225,96

242.2017.11.14ZPHU K.Elżbieciak
34-103 Witanowice
ul. Krakowska 172
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Witanowicach - ul. Sąsiedzka2017.11.14-2017.11.30

9.194,25

243.2017.11.15Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Umowa serwisu i nadzoru autorskiego2018.01.01-2018.12.31

44.944,20

244.2017.11.15Nadzór i Usługi Projektowe w Zakresie Dróg i Mostów M.Bagier
32-640 Zator
ul. Słowackiego 24
Wykonanie okresowych pięcioletnich przeglądów dróg gminnych2017.11.08-2017.11.15

3.075,00

245.2017.11.15PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont dróg gminnych - ul. Dębowa w Radoczy, ul. Krokusowa w Tomicach, ul. Radwany w Witanowicach2017.11.15-2017.11.30

14.633,25

246.2017.11.27Kazmar Zakład Instalacyjny K.Smyrak
34-120 Roczyny
ul. Szkolna 37
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radoczy2017.11.27-2017.12.28

73.136,29

247.2017.12.07PGE Obrót S.A.
35-959 Rzeszów
ul. Marca 6
Umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - budynku UG2018.01.01-2019.12.31

0,00

248.2017.12.07PGE Obrót S.A.
35-959 Rzeszów
ul. Marca 6
Umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - oświetlenie uliczne2018.01.01-2019.12.31

0,00

249.2017.12.11GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Remont kanalizacji deszczowej i drenażu w Radoczy2017.12.11-2017.12.29

27.300,00

250.2017.12.11HORPOL Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno
Stara Iwiczna, ul. Nowa 23
Zakup zestawów ratownictwa medycznego oraz defirylatorów2017.12.11-2017.12.22

32.001,60

251.201712.20F.U.H.P. Specbud
34-100 Ponikiew 169C
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w Radoczy2017.12.20-2017.12.29

5.000,00

252.2017.12.22TRANS-PUT M.Putek
34-103 Lgota
ul. Podgórska 145
Modernizacja rowów w Lgocie - ul. Leśna i ul. Św. Anny2017.12.22-2017.12.30

7.200,00

253.2017.12.22Szczur TeresaPranie firanek2017.12.27-2017.12.27

132,00

254.2017.12.28Zakład Produkcyjno-Handlowy MUNDUR II K.Skwara
42-480 Poręba
ul. LWP 5A
Zakup mundurów wyjściowych 2017.12.29-2018.01.11

20.000,00

255.2017.12.29GZK TomiceUmowa użyczenia pomieszczeń2018.01.01-2027.12.31

0,00

256.2017.12.29ZEAS TomiceUmowa użyczenia pomieszczeń2018.01.01-2027.12.31

0,00

257.2017.12.29GOPS TomiceUmowa użyczenia pomieszczeń2018.01.01-2027.12.31

0,00