Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Projekty gminne / Projekty planowane

Projekty planowane

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. PODLESIE W TOMICACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 22.02.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 137.258,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 68.629,00 zł
Numer umowy: ……
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację drogi rolniczej o długości 333 mb. poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej, remont odwodnienia, obustronne ścięcie poboczy i uzupełnienie nawierzchni poboczy frezem asfaltowym wraz ze skropieniem emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: …..