Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Projekty gminne / Projekty planowane

Projekty planowane

pr00MALUCH 2019 W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” w ramach modułu 2
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 20.12.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 192.040,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 27.600,00 zł
Numer umowy: ……
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt zakłada zapewnienie funkcjonowania Żłobka Gminnego w Tomicach.
Data otrzymania środków: …..

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 03.12.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 26.640,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 25.200,00 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakłada on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (9 grup) w dwóch edycjach wiosennej 15.01.2019-21.06.2019 i jesiennej 1.09.2019-10.12.2019. Stanowi on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: …..

pr00MOJE PIERWSZE PŁYWANIE

Nazwa programu: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 8634023
Data złożenia wniosku: 02.11.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 46.780,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 18.000,00 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt obejmuje naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, którą objętych zostanie 105 uczniów klas I-III, nie umiejących pływać, uczęszczających do czterech szkół podstawowych na terenach wiejskich. Naukę pływania prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy pod nadzorem ratowników na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Gmina Tomice zapewni uczniom przewóz na pływalnię oraz trwającą 3 godziny opiekę w czasie przewozu i podczas pobytu na pływalni, sprawowaną przez nauczycieli w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Data otrzymania środków: …..