logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Archiwalne treści / Projekt e-xtra kompetentni

Projekt e-xtra kompetentni

Tomice, 30 lipca 2018 r.

Gmina Tomice otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 53 tys. zł na realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców w wieku 25-74 lata, jak również polepszenie bazy sprzętowej.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt zakłada realizację 8 szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:
– „Rodzic w Internecie”,
– „Mój biznes w sieci”,
– „Moje finanse i transakcje w sieci”,
– „Działam w sieciach społecznościowych”,
– „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
– „Rolnik w sieci”,
– „Kultura w sieci”.
Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostanie 8 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkoły z terenu gminy Tomice.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tomice, jak również podniesienie potencjału dydaktycznego.

Wkrótce ruszy rekrutacja uczestników szkoleń.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Grzegorz Łopatecki – tel. 33 823-35-98 wew. 14, sor.gmina@tomice.pl.

Projekt e-xtra kompetentni