Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Fundusz sołecki w 2016 r.

soltys00Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym na co zostanąprzeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydowali mieszkańcy głosując w trakcie zebrań wiejskich. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musiało spełniać trzy warunki:
– służyć poprawie życia mieszkańców,
– należeć do zadań własnych gminy,
– być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Informacja w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok

Liczba mieszkańców – 7886
Dochody bieżące – 20.997.720,91 zł
Kb (kwota bazowa) – 2.662,66 zł

WZÓR: F = (2 + Lm/100) x Kb
wyjaśnienie -> wysokość środków funduszu sołeckiego (F) nie może być większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej (Kb)

Sołectwo

Liczba mieszk.

kwota funduszu

LGOTA

440

17.041,02 zł

RADOCZA

1812

26.626,60 zł

TOMICE

2641

26.626,60 zł

WITANOWICE

1321

26.626,60 zł

WOŹNIKI

1286

26.626,60 zł

ZYGODOWICE

445

17.174,16 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, sporządzony na podstawie Uchwały Budżetowej na 2016 rok wraz ze zmianami

LGOTA
– budowa placu zabaw dla dzieci – 17.041,20 zł (zrealizowano)

RADOCZA
– budowa oświetlenia na ul. Jagiellońskiej – 26.626,60 zł (zrealizowano)

TOMICE
remont dróg gminnych – 6.626,60 zł (zrealizowano)
– tablica informacyjna – 1.500,00 zł (zrealizowano)
– wyposażenie sali remizy w stoły i krzesła – 13.500,00 zł (zrealizowano)
– kosze na śmieci – 5.000,00 (zrealizowano)

WITANOWICE
– zakup masy bitumicznej wraz z jej położeniem – 26.626,60 zł (zrealizowano)

WOŹNIKI
– utrzymanie rowów oraz zakup korytek – 4.000,00 zł (zrealizowano)
– zakup 1 szt. okna do budynku OSP – 1.588,96 zł (zrealizowano)
– montaż 1 szt. lampy na ul. Cichej – 700,00 (zrealizowano)
– organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Woźniki – 2.337,65 zł (zrealizowano)
– budowa drogi dojazdowej do boiska sportowego – 18.000,00 zł (zrealizowano)

ZYGODOWICE
– wyposażenie do sali szkoleń w domu strażaka – 10.000,00 zł (zrealizowano)
– utrzymanie terenów zielonych i porządku w sołectwie – 674,16 zł (zrealizowano)
– budowa ogrodzenia boiska sportowego etap I – 6.500,00 zł (zrealizowano)