Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Fundusz sołecki w 2023 r.

soltys00

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrań wiejskich. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:
– służyć poprawie życia mieszkańców,
– należeć do zadań własnych gminy,
– być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Informacja w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2023 rok

Liczba mieszkańców – 8.242
Dochody bieżące – 45.226.664,03 zł
Kb (kwota bazowa) – 5.487,34 zł

WZÓR: F = (2 + Lm/100) x Kb
wyjaśnienie -> wysokość środków funduszu sołeckiego (F) nie może być większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej (Kb)

Sołectwo

Liczba mieszk.

kwota funduszu

LGOTA

455

35.942,08 zł

RADOCZA

1.908

54.873,40 zł

TOMICE

2.724

54.873,40 zł

WITANOWICE

1.376

54.873,40 zł

WOŹNIKI

1.255

54.873,40 zł

ZYGODOWICE

459

36.161,57 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, sporządzony na podstawie Uchwały Budżetowej na 2023 rok oraz uchwał Zebrań Wiejskich

LGOTA:
– remont pokrycia dachowego budynku dawnej szkoły – 5.942,08 zł
– remont remizy OSP – 30.000,00 zł

RADOCZA:
– zakup i montaż garażu dla OSP Radocza – 8.000,00 zł
– dokończenie oświetlenia – 36.873,00 zł
– warsztaty z dziećmi i inna działalność kulturalna OSP – 3.000,00 zł
– dofinansowanie albumu „Radocza w obiektywie” – 3.000,00 zł
– utrzymanie i odwodnienie boisku LKS – 4.000,00 zł

TOMICE:
– remont dróg w sołectwie – 50.000,00 zł
– impreza integracyjna – 4.873,40 zł

WITANOWICE:
– dofinansowanie zakupu małego samochodu dla OSP – 50.000,00 zł
– imprezy plenerowe dla mieszkańców – 4.873,40 zł

WOŹNIKI:
– dalsze projektowanie chodnika przy ul. Kościelnej – 10.000,00 zł
– budowa chodnika przy ul. Kościelnej – 20.000,00 zł
– remonty bieżące na drogach – 10.000,00 zł
– wymiana opraw oświetleniowych na ledowe – 10.000,00 zł
– impreza dla sołectwa – 4.873,40 zł

ZYGODOWICE:
– utrzymanie terenów zielonych – 5.161,57 zł
– budowa wiaty wolnostojącej – 31.000,00 zł