Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Fundusz sołecki w 2021 r.

soltys00

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrań wiejskich. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:
– służyć poprawie życia mieszkańców,
– należeć do zadań własnych gminy,
– być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Informacja w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2021 rok

Liczba mieszkańców – 8174
Dochody bieżące – 37.308.776,68 zł
Kb (kwota bazowa) – 4.564,32 zł

WZÓR: F = (2 + Lm/100) x Kb
wyjaśnienie -> wysokość środków funduszu sołeckiego (F) nie może być większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej (Kb)

Sołectwo

Liczba mieszk.

kwota funduszu

LGOTA

453

29.805,01 zł

RADOCZA

1894

45.643,20 zł

TOMICE

2731

45.643,20 zł

WITANOWICE

1364

45.643,20 zł

WOŹNIKI

1269

45.643,20 zł

ZYGODOWICE

448

29.576,79 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, sporządzony na podstawie Uchwały Budżetowej na 2021 rok oraz uchwał Zebrań Wiejskich

LGOTA:
– remont dróg – 19.805,01 zł
– zakup kosiarki – 10.000,00 zł

RADOCZA:
– oświetlenie ulic – 37.000,00 zł
– warsztaty dla dzieci na placu rekreacyjnym – 3.643,20 zł
– utrzymanie boiska sportowego – 5.000,00 zł

WITANOWICE:
– remont i modernizacja dróg – 30.000,00 zł
– wyposażenie kuchni w Domu Strażaka oraz modernizacja klimatyzacji – 15.643,20 zł

TOMICE:
– remont dróg w sołectwie – 25.643,20 zł
– budowa oświetlenia – 20.000,00 zł

WOŹNIKI:
– remont dróg gminnych – 28.000,00 zł
– projekt i budowa oznakowania poziomego ścieżki rowerowe – 5.000,00 zł
– oświetlenie ulic – 10.000,00 zł
– plenerowe imprezy dla sołectwa – 2.643,20 zł

ZYGODOWICE:
– wyposażenie kuchni w Domu Strażaka oraz modernizacja klimatyzacji – 25.000,00 zł
– utrzymanie terenów zielonych – 4.576,79 zł