Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Fundusz sołecki w 2020 r.

soltys00Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrań wiejskich. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:
– służyć poprawie życia mieszkańców,
– należeć do zadań własnych gminy,
– być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Informacja w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok

Liczba mieszkańców – 8171
Dochody bieżące – 33.070.038,52 zł
Kb (kwota bazowa) – 4.047,24 zł

WZÓR: F = (2 + Lm/100) x Kb
wyjaśnienie -> wysokość środków funduszu sołeckiego (F) nie może być większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej (Kb)

Sołectwo

Liczba mieszk.

kwota funduszu

LGOTA

442

25.983,28 zł

RADOCZA

1895

40.472,40 zł

TOMICE

2719

40.472,40 zł

WITANOWICE

1356

40.472,40 zł

WOŹNIKI

1260

40.472,40 zł

ZYGODOWICE

456

26.549,89 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, sporządzony na podstawie Uchwały Budżetowej na 2020 rok oraz uchwał Zebrań Wiejskich

LGOTA:
– remont drogi gminnej ul. Kamieniec – 7.983,28 zł
– wykonanie chłodni w budynku OSP – 8.000,00 zł
– zakup ław i stołów ogrodowych – 10.000,00 zł

RADOCZA:
– dokończenie monitoringu przy OSP – 2.500,00 zł
– oświetlenie ulic w sołectwie – 26.472,40 zł
– zakup krzeseł do budynku OSP – 4.000,00 zł
– zakup kontenera sanitarnego na plac rekreacyjny – 5.000,00 zł
– utrzymanie boiska sportowego – 2.500,00 zł

WITANOWICE:
– wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Krakowskiej wraz z zasileniem boiska sportowego – 40.472,40 zł

TOMICE:
– remont ul. Słonecznej – 20.000,00 zł
– remont dróg w sołectwie – 5.472,40 zł
– projekt na oświetlenie ulic Podlesie, Różana i Krokusowa – 15.000,00 zł

WOŹNIKI:
– remont dróg gminnych – 20.000,00 zł
– doposażenie kuchni w budynku OSP (zastawa) – 5.000,00 zł
– sporządzenie projektu centrum rekreacji wsi Woźniki – 12.000,00 zł
– zakup ław i stołów na potrzeby sołectwa – 3.472,40 zł

ZYGODOWICE:
– utrzymanie terenów zielonych – 3.549,89 zł
– na kulturę – 1.049,89 zł
– projekt przebudowy budynku dawnej szkoły – 23.000,00 zł