Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Fundusz sołecki w 2019 r.

soltys00Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrań wiejskich. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:
– służyć poprawie życia mieszkańców,
– należeć do zadań własnych gminy,
– być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Informacja w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2019 rok

Liczba mieszkańców – 8035
Dochody bieżące – 30.367.171,57 zł
Kb (kwota bazowa) – 3.779,36 zł

WZÓR: F = (2 + Lm/100) x Kb
wyjaśnienie -> wysokość środków funduszu sołeckiego (F) nie może być większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej (Kb)

Sołectwo

Liczba mieszk.

kwota funduszu

LGOTA

441

24.225,70 zł

RADOCZA

1887

37.793,60 zł

TOMICE

2717

37.793,60 zł

WITANOWICE

1349

37.793,60 zł

WOŹNIKI

1272

37.793,60 zł

ZYGODOWICE

452

24.641,43 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, sporządzony na podstawie Uchwały Budżetowej na 2019 rok oraz uchwał Zebrań Wiejskich

LGOTA
– wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku OSP – 10.000,00 zł
– remont i termomodernizacja budynku dawnej szkoły podstawowej – 10.000,00 zł
– wykonanie chłodni w budynku OSP – 4.225,70 zł

RADOCZA
– zakup stołów i wykonanie monitoringu OSP – 8.000,00 zł
– wykonanie oświetlenia – 24.793,00 zł
– modernizacja boiska sportowego – 5.000,00 zł

WITANOWICE
– wyposażenie kuchni OSP – 15.000,00 zł
– zakup strojów dla KGW – 7.500,00 zł
– zakup kosiarki samojezdnej – 15.293,50 zł (zrealizowane)

TOMICE
– remont dróg – 7.793,60 zł
– doposażenie kuchni OSP i utwardzenie placu OSP – 22.000,00 zł
– oświetlenie boiska i zakup kosiarki – 8.000,00 zł

WOŹNIKI
– remont dróg gminnych – 8.793,60 zł
– zakup strojów dla KGW – 2.000,00 zł
– doposażenie kuchni w budynku OSP – 25.000,00 zł (zrealizowane)
– organizacja imprez dla mieszkańców – 2.000,00 zł

ZYGODOWICE
– montaż klimatyzacji w sali obrad i magazynie OSP – 15.500,00 zł
– malowanie pomieszczeń w domu strażaka – 2.000,00 zł
– wyposażenie kuchni OSP – 4.641,43 zł
– utrzymanie porządku w sołectwie – 1.500,00 zł (zrealizowane)
– utrzymanie porządku na placu zabaw – 1.000,00 zł (zrealizowane)