Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Fundusz sołecki w 2018 r.

soltys00Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrań wiejskich. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:
– służyć poprawie życia mieszkańców,
– należeć do zadań własnych gminy,
– być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Informacja w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2018 rok

Liczba mieszkańców – 8037
Dochody bieżące – 26.968.180,50 zł
Kb (kwota bazowa) – 3.366,39 zł

WZÓR: F = (2 + Lm/100) x Kb
wyjaśnienie -> wysokość środków funduszu sołeckiego (F) nie może być większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej (Kb)

Sołectwo

Liczba mieszk.

kwota funduszu

LGOTA

437

21.443,90 zł

RADOCZA

1851

33.663,90 zł

TOMICE

2688

33.663,90 zł

WITANOWICE

1331

33.663,90 zł

WOŹNIKI

1279

33.663,90 zł

ZYGODOWICE

451

21,915,20 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, sporządzony na podstawie Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz uchwał Zebrań Wiejskich

LGOTA
– remont dawnego magazynu na cele przeciwpożarowe – 10.000,00 zł (zrealizowane)
– zakup firan do sali szkoleniowej OSP – 1.443,90 zł (zrealizowane)
– ocieplenie budynku dawnej szkoły podstawowej – 10.000,00 zł (zrealizowane)

RADOCZA
– dofinansowanie strojów dla KGW – 2.000,00 zł (zrealizowane)
– zakup garażu dla OSP – 4.000,00 zł (zrealizowane)
– projekt oświetlenia ul. Widów i ul. Widokowa – 22.663,90 zł (zrealizowane)
– modernizacja boiska sportowego – 5.000,00 zł (zrealizowane)

TOMICE
– remont dróg – 6.663,90 zł (zrealizowane)
– doposażenie kuchni OSP – 5.000,00 zł (zrealizowane)
– zakup garażu plus okamerowanie – 10.000,00 zł (zrealizowane)
– ławki i stołki – 4.000,00 zł (zrealizowane)
– piaskarka do utrzymania boiska – 8.000,00 zł (zrealizowane)

WITANOWICE
– przebudowa ogrodzenia budynku OSP – 8.000,00 zł (zrealizowane)
– wyposażenie kuchni OSP – 12.000,00 zł (zrealizowane)
– oświetlenie i monitoring boiska sportowego – 6.000,00 zł (zrealizowane)
– wiaty na boisko sportowe – 7.663,90 zł (zrealizowane)

WOŹNIKI
– remont dróg gminnych – 24.663,90 zł (zrealizowane)
– utrzymanie terenów zielonych – 1.000,00 zł (zrealizowane)
– doposażenie kuchni w budynku OSP – 7.000,00 zł (zrealizowane)
– prace modernizacyjne na boisku LKS – 1.000,00 zł (zrealizowane)

ZYGODOWICE
– zakup tablicy informacyjnej – 2.000,00 zł (zrealizowane)
– wyposażenie kuchni w Domu Strażaka – 3.500,00 zł (zrealizowane)
– zakup krzeseł tapicerowanych do Domu Strażaka – 6.000,00 zł (zrealizowane)
– remont pomieszczeń w Domu Strażaka – 2.415,20 zł (zrealizowane)
– utrzymanie porządku w sołectwie – 4.000,00 zł (zrealizowane)
– zakup stołów i ławek na festyny – 4.000,00 zł (zrealizowane)