Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Fundusz sołecki w 2017 r.

soltys00Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrań wiejskich. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:
– służyć poprawie życia mieszkańców,
– należeć do zadań własnych gminy,
– być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Informacja w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2017 rok

Liczba mieszkańców – 7930
Dochody bieżące – 21.260.951,23 zł
Kb (kwota bazowa) – 2.681,08 zł

WZÓR: F = (2 + Lm/100) x Kb
wyjaśnienie -> wysokość środków funduszu sołeckiego (F) nie może być większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej (Kb)

Sołectwo

Liczba mieszk.

kwota funduszu

LGOTA

442

17.212,53 zł

RADOCZA

1823

26.810,80 zł

TOMICE

2672

26.810,80 zł

WITANOWICE

1311

26.810,80 zł

WOŹNIKI

1291

26.810,80 zł

ZYGODOWICE

451

17.453,83 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, sporządzony na podstawie Uchwały Budżetowej na 2017 rok

LGOTA
– dofinansowanie wykupu działki zabudowanej częścią domu strażaka – 10.000,00 zł (zrealizowano)
– wymiana okien w budynku dawnej szkoły podstawowej – 7.212,53 zł

RADOCZA
– remont wiaty przystanku i mostków – 5.310,80 zł (zrealizowano)
– zakup namiotu, ław i ławek – 6.500,00 zł (zrealizowano)
– zagospodarowanie działki – 15.000,00 zł (zrealizowano)

TOMICE
– remont dróg gminnych – 6.810,80 zł (zrealizowano)
– renowacja przystanków – 2.000,00 zł (zrealizowano)
– dofinansowanie do strojów regionalnych – 2.000,00 zł (zrealizowano)
– tor przeszkód dla młodzieżówki OSP Tomice – 8.000,00 zł (zrealizowano)
– wiaty na boisko sportowe – 8.000,00 zł (zrealizowano)

WITANOWICE
– wyposażenie kuchni w Domu Strażaka – 6.810,80 zł (zrealizowano)
– zakup kontenera socjalno-sanitarnego na boisko sportowe – 20.000,00 zł (zrealizowano)

WOŹNIKI
rozbudowa parkingu gminnego przy kościele – 16.000,00 zł (zrealizowano)
– zakup kosiarki na potrzeby sołectwa – 9.000,00 zł (zrealizowano)
– organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Woźniki – 1.810,80 zł (zrealizowano)

ZYGODOWICE
– wyposażenie kuchni w Domu Strażaka – 10.000,00 zł (zrealizowano)
– finansowanie wycieczki-transport – 1.000,00 zł (zrealizowano)
– utrzymanie terenów zielonych i porządku w sołectwie – 2.453,83 zł (zrealizowano)
– budowa ogrodzenia boiska sportowego etap II – 7.000,00 zł (zrealizowano)