logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Rada Gminy / Rada gminy Tomice w latach 1990-2023

Rada gminy Tomice w latach 1990-2023

I Kadencja rady gminy Tomice (lata 1990 – 1994)

27 maja 1990 r. po praz pierwszy po wojnie odbyły się wolne i demokratyczne wybory. Gmina została podzielona na cztery okręgi wyborcze tj: Witanowice – Dom Strażaka, Woźniki – Szkoła Podstawowa, Radocza – Szkoła Podstawowa, Tomice – Szkoła Podstawowa. Przy frekwencji wynoszącej 53% do Rady Gminy Tomice I kadencji wybrano 18 radnych:

Lgota – Ryszard Góralczyk
Radocza – +Adam Kręcioch, Teresa Wójtowicz, +Ryszard Orkisz, +Wojciech Konieczny
Tomice – +Włodzimierz Zieliński, Jan Drabczyk, Tadeusz Świetlik, +Marek Grabowski, Andrzej Szczerbowski
Witanowice – Tadeusz Kasperek, Maria Laskowska, Antoni Moskała
Woźniki – +Antoni Orkisz, +Kazimierz Plackowski, +Jerzy Rzepa, Małgorzata Świadek
Zygodowice – Stanisław Mruczek

Inauguracyjna sesja Rady Gminy, zgodna z zapisami nowej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, odbyła się 6 czerwca 1990 r. W jej trakcie wybrano Przewodniczącego Rady Gminy – został nim Włodzimierz Zieliński. W czasie obrad II sesji Rada Gminy wybrała dwóch wiceprzewodniczących – Adama Kręciocha i Ryszarda Góralczyka. 27 lipca 1990 r. odbyła się III sesja Rady, która wybrała do Zarządu Gminy Marka Grabowskiego, Tadeusza Kasperka i Adama Kręciocha.

II Kadencja rady gminy Tomice (lata 1994 – 1998)

19 czerwca 1994 r. miały miejsce wybory do Rady Gmin Tomice II kadencji. Została ona wybrana w składzie:

Lgota – Ryszard Góralczyk
Radocza – Marek Bussler, +Kręcioch Adam, Teresa Frączek, Jan Majtyka
Tomice – +Marek Kolasa, Roman Skrzypczak, +Franciszek Łopatecki, +Jan Majtyka
Witanowice – Tadeusz Kasperek, Moskała Antoni, Antoni Kwarciak
Woźniki – +Jerzy Rzepa, +Antoni Orkisz, +Michał Kręcioch, Stanisław Odrzywolski
Zygodowice – Stanisław Mruczek, Andrzej Zieliński

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady odbyło się 5 lipca 1994 r. W jago trakcie wybrano Przewodniczącego Rady Gminy Tomice – został nim Adam Kręcioch oraz wiceprzewodniczących – Ryszard Góralczyk i Andrzej Zieliński. W Zarządzie Gminy znaleźli się: Tadeusz Kasperek, Jerzy Rzepa i Roman Skrzypczak.

III Kadencja rady gminy Tomice (lata 1998 – 2002)

11 października 1998 r. odbyły się kolejne wybory do władz samorządowych. Mieszkańcy Gminy Tomice w 4 obwodach (Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki) wybrali 18 radnych:

Lgota – Ryszard Góralczyk (+Władysław Tyrybon), Jan Kłaput
Radocza – +Adam Kręcioch, Stanisław Wójtowicz, +Ryszard Orkisz, +Andrzej Oremus
Tomice – Roman Skrzypczak, Zdzisław Kaliński, Józef Biłka, Zygmunt Szymczak, Zbigniew Nowicki
Witanowice – +Władysław Kwarciak, Antoni Moskała, Marian Fielek
Woźniki – +Jerzy Rzepa, Danuta Łopatecka, Roman Galus
Zygodowice – +Józef Garus

Przewodniczącym Rady ponownie zostaje Adam Kręcioch. Zostaje też powołany Zarząd Gminy w składzie: Andrzej Zieliński, Władysław Kwarciak i Zdzisław Kaliński. Po powołaniu Ryszarda Góralczyka na stanowisko Sekretarza Gminy z dniem 1 stycznia 1999 r. przeprowadzono wyboru uzupełniające w sołectwie Lgota. 23 maja 1999 r. nowym radnym został Władysław Tyrybon.

IV Kadencja rady gminy Tomice (lata 2002 – 2006)

27 października 2002 r. odbyły się wybory do Rady Gminy Tomice oraz Wójta Gminy Tomice. Spośród 5126 uprawnionych do głosowania do urn poszło 2376 mieszkańców. Frekwencja wyniosła więc 46,35%. W nowej Radzie zasiedli:

Lgota – Zając Stanisław
Radocza+Adam Kukuła, Marek Bussler, Jan Nidecki
Tomice – Andrzej Wrona, Zdzisław Kaliński, Rafał Gruszeczka, +Marek Grzywa, Zygmunt Szymczak
Witanowice – Krzysztof Galas, Paweł Jucha
Woźniki – Jerzy Szczepański, Danuta Łopatecka, Stanisław Kwartnik
Zygodowice – Jerzy Nowak

Przewodniczącym Rady Gminy Tomice został, wybrany na I sesji, Zygmunt Szymczak. Na jego zastępców wybrano Marka Busslera i Zdzisława Kalińskiego. W trakcie IV kadencji w Gminie Tomice odbyło się referendum na temat kształtu oświaty. W referendum wzięło udział 1410 osób z 5124 uprawnionych do głosowania tj. 27,5%. W tej sytuacji wynik referendum nie był wiążący. Za utworzeniem czterech zespołów szkolno-gimnazjalnych w Radoczy, Tomicach, Witanowicach i Woźnikach opowiedziało się 1375 mieszkańców, 29 było przeciwnych.

V Kadencja rady gminy Tomice (lata 2006 – 2010)

W dniu 12 listopada 2006 r. odbyły się na terenie gminy wyboru Wójta Gminy Tomice oraz wybory do Rady Gminy Tomice. Spośród 5493 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy do urn poszło 1982 osoby. Frekwencja wyborcza wyniosła 36,08%. Z uwagi na zmiany w przepisach Ordynacji Wyborczej wybory odbyły się w 5 okręgach wyborczych (nr 1 – Lgota, nr 2 – Witanowice, nr 3 – Radocza, nr 4 – Tomice, nr 5 – Woźniki, Zygodowice). W Radzie Gminy zasiedli:

Lgota – Zając Stanisław
Radocza+Adam Kukuła, Marek Bussler, Elżbieta Janik, Andrzej Wojnowski
Tomice – Andrzej Wrona, Witold Grabowski, Anna Garus, +Marek Grzywa (Stanisław Gajewski), Zygmunt Szymczak
Witanowice – Zbigniew Kwarciak, Antoni Moskała
Woźniki – Tadeusz Harańczyk, Ireneusz Bałys, Kazimierz Chwałek

W trakcie inauguracyjnej sesji radni wybrali Przewodniczącym Rady Gminy Tomice Zygmunta Szymczaka, zaś wiceprzewodniczącymi zostali – Stanisław Zając i Marek Bussler. 18 maja zmarł nagle tomicki radny Marek Grzywa. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 178/08 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tomice, miały one odbyć się w okręgu tomickim w dniu 14 września 2008 r. Z uwagi na zarejestrowanie tylko jednego kandydata wyborów tych nie przeprowadzono, a nowym radnym został Stanisław Gajewski.

VI Kadencja rady gminy Tomice (lata 2010 – 2014)

W dniu 21 listopada 2010 r. odbyły się na terenie gminy wyboru Wójta Gminy Tomice oraz wybory do Rady Gminy Tomice. Spośród 5828 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy do urn poszło 2603 osoby. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,50%. Wybory samorządowe odbyły się w 5 okręgach wyborczych (nr 1 – Lgota, nr 2 – Witanowice, nr 3 – Radocza, nr 4 – Tomice, nr 5 – Woźniki, Zygodowice). W Radzie Gminy zasiedli:

Lgota – Zając Stanisław
Radocza+Adam Kukuła, Marek Bussler, Elżbieta Janik, Andrzej Wojnowski
Tomice – Andrzej Wrona, Witold Grabowski, Anna Garus, Kwarciak Małgorzata, Zygmunt Szymczak
Witanowice – Zbigniew Kwarciak, Halina Fielek
Woźniki – Ireneusz Bałys, Ochocki Zygmunt
Zygodowice – Mateusz Pytel

W trakcie inauguracyjnej sesji, która odbyła się 1 grudnia 2010 r. radni wybrali Przewodniczącym Rady Gminy Tomice Zygmunta Szymczaka, zaś wiceprzewodniczącymi zostali – Stanisław Zając i Marek Bussler.

VII Kadencja rady gminy Tomice (lata 2014 – 2018)

W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się na terenie gminy wybory Wójta Gminy Tomice oraz wybory do Rady Gminy Tomice. Spośród 6032 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy do urn poszło 2974 osoby. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,30%. Po raz pierwszy wybory samorządowe odbyły się w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych (nr 1 – Lgota, nr 2-3 – Witanowice, nr 4-6 – Radocza, nr 7-11 – Tomice, nr 12-14 – Woźniki, nr 15 – Zygodowice). W Radzie Gminy zasiedli:

Lgota – Szymon Putek
Radocza+Adam Kukuła, Marek Bussler, Paweł Adamik
Tomice – Witold Grabowski (Stanisław Gajewski), Paweł Tłomak, Maciej Mrowiec, Zygmunt Szymczak, Zdzisław Chudy
Witanowice – Zbigniew Kwarciak, Zbigniew Kwaśny
Woźniki – Ireneusz Bałys, Marian Woderski, Antoni Adamczyk
Zygodowice – Daniel Mruczek

W trakcie inauguracyjnej sesji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. radni wybrali Przewodniczącym Rady Gminy Tomice Zygmunta Szymczaka, zaś wiceprzewodniczącymi zostali – Zbigniew Kwarciak i Adam Kukuła.

29 listopada radny Witold Grabowski został Wójtem Gminy Tomice. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 grudnia zostały zarządzone wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 8. Nowym radnym został wybrany Stanisław Gajewski, który 13 marca otrzymał w głosowaniu 65 głosów.

VIII Kadencja rady gminy Tomice (lata 2018 – 2023)

W dniu 21 października 2018 r. odbyły się na terenie gminy wybory Wójta Gminy Tomice oraz wybory do Rady Gminy Tomice. Spośród 6210 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy do urn poszło 3274 osoby. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,72%. Wybory samorządowe odbyły się w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych (nr 1 – Lgota, nr 2-4 – Witanowice, nr 5-7 – Radocza, nr 8-12 – Tomice, nr 13-14 – Woźniki, nr 15 – Zygodowice). W Radzie Gminy zasiedli:

Lgota – Szymon Putek
Radocza – Paweł Nidecki, Marek Bussler, Paweł Adamik
Tomice – Stanisław Gajewski, Mirosław Tłomak (Grzegorz Wojnowski), Maciej Mrowiec, Adrian Biłko, Zdzisław Chudy
Witanowice – Zbigniew Kwarciak, Zbigniew Kwaśny, Bartłomiej Moskała
Woźniki – Anna Dębska, Mieczysław Chojna
Zygodowice – Daniel Mruczek (Robert Kot)

W trakcie inauguracyjnej sesji, która odbyła się 19 listopada 2018 r. radni wybrali Przewodniczącym Rady Gminy Tomice Pawła Adamika, zaś wiceprzewodniczącymi zostali – Maciej Mrowiec i Szymon Putek.

25 stycznia 2019 r. wygasł mandat Mirosława Tłomaka. W wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 8 w Tomicach został zgłoszony tylko jeden kandydat. 15 kwietnia nowym radnym został wybrany Grzegorz Wojnowski.
27 czerwca 2019 r. Wojewoda Małopolski zarządził wybory ponowne w okręgu nr 14 w Woźnikach. W tym dniu wygasł mandat Anny Dębskiej. W wyborach ponownych frekwencja wyniosła 30,89 %. Radnym została ponownie w tym okręgu Anna Dębska.
Z uwagi na powołanie Daniela Mruczka na dyrektora ZSP Witanowice, zarządzone zostały wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 15. W wyborach został zgłoszony tylko jeden kandydat.9 grudnia 2022 r. nowym radnym został wybrany Robert Kot.

Zmarli radni rad gminy Tomice
Franciszek Łopatecki (Tomice) – +1999 r.
Władysław Tyrybon (Lgota) – +2002 r.
Marek Grabowski (Tomice) – +2008 r.
Marek Grzywa (Tomice) – +2008 r.
Michał Kręcioch (Woźniki) – +2013 r.
Jan Majtyka (Tomice) – +2013 r.
Andrzej Oremus (Radocza) – +2013 r.
Antoni Orkisz (Woźniki) – +2013 r.
Kazimierz Plackowski (Woźniki) – +2013 r.
Włodzimierz Zieliński (Tomice) – +2014 r.
Władysław Kwarciak (Witanowice) – +2015 r.
Wojciech Konieczny (Radocza) – +2015 r.
Marek Kolasa (Tomice) – +2015 r.
Adam Kręcioch (Radocza) – +2015 r.
Józef Garus (Zygodowice) – +2015 r.
Marian Woderski (Woźniki) – +2020 r.
Jerzy Rzepa (Woźniki) – +2022 r.
Adam Kukuła (Radocza) – +2022 r.
Ryszard Orkisz (Radocza) – +2023 r.