Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Promocja gminy / Publikacje wydane nakładem urzędu gminy Tomice

Publikacje wydane nakładem urzędu gminy Tomice

Publikacje wydane nakładem urzędu gminy Tomice w latach 1986-2004

1. 1989 r. – „Wieś i parafia Woźniki” – T.Bojęś

2. 1990 r. – folder – „Gmina Tomice – oaza ciszy, raj dla wędkarzy” – opracowanie: A.Buś, J.Ogiegło, S.Wójtowicz

3. 1991 r. – folder – „Obelisk lotnikówe amerykańskich – odsłonięcie Zygodowice 20.X.1991”

4. 1992 r. – folder – „Obelisk lotników amerykańskich – Zygodowice” – opracowanie: A.Buś; wspólpraca: J.Ogiegło, T.Wójtowicz

5. 1994 r. – „50 rocznica udziału lotników amerykańskich w walkach o wolnośc Polski” – opracowanie: Z.Kraus, A.Buś, J.Zeman, J.Ogiegło, U.Lempart

6. 1995 r. – „Legendy Nadskawia cz. 1” – A.Buś

7. 1995 r. – „Krótki zarys dziejów Witanowic i parafii Witanowice” – praca zbiorowa pod red. A.Busia; współpraca: E.Wyroba

8. 1997 r. – „400 lat szkół w Radoczy i Woźnikach – z dziejów szkolnictwa nad Skawą” – opracowanie: A.Buś; współpraca: J.Ogiegło, E.Wyroba, M.Kręcioch.

9. 1997 r. – „Oni nie doczekali … Historia pacyfikacji wsi Lgota” – opracowanie: E.Wyroba; współpraca: A.Buś;
(zakup tonera drukującego ze środków UG Tomice)

10. 1997 r. – „Legendy Nadskawia cz. 2” – A.Buś

11. 2000 r. – ulotka o tematce ekologicznej „W trosce o stan środowiska naturalnego”

12. 2000 r. – folder – „650 lat parafii i wsi Radocza” – opracowanie: A.Buś, J.Łasak

13. 2001 r. – „Wspomnienia wojenne z okolic Wadowic z lat 1939 – 1945” – S.Wiktor, T.Kowalczyk

14. 2001 r. – „Dzieje obelisku lotników USA w Zygodowicach” – opracowanie: A.Buś

15. 2002 r. – „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Tomice” – A.Buś

16. 2011 r. – folder „Pamiątki przeszłości” – opracowanie: R.Góralczyk, G. Łopatecki

17. 2011 r. – folder „Przyrodnicze zakątki” – opracowanie: R.Góralczyk, G. Łopatecki

18. 2011 r. – folder „Raj dla rowerzystów” – opracowanie: R.Góralczyk, G. Łopatecki

19. 2011 r. – folder „Tradycje gospodarcze” – opracowanie: R.Góralczyk, G. Łopatecki

20. 2011 r. – „Gmina Tomice – krok po kroku …” – opracowanie: G. Łopatecki, współpraca: R. Góralczyk

21. 2012 r. – tomik poezji „Krajobraz miłości i wiary” – Krystyna Jacek; redakcja: G. Łopatecki

22. 2013 r. – „Mapa turystyczno-przyrodnicza Gminy Tomice” opracowanie: R.Góralczyk, G. Łopatecki

23. 2017 r. – broszura „700 lat wsi i parafii Witanowice” opracowanie: R.Góralczyk

24. 2017 r. – Album „Witanowice na starej fotografii” opracowanie: R.Góralczyk