logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Zadania dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2021 – remont ul. Podlesie w Tomicach

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2021 – remont ul. Podlesie w Tomicach

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. PODLESIE NR 470365K OD 0+010 DO 0+992 W MIEJSCOWOŚCI TOMICE, GMINA TOMICE

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 07.08.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 647.886,27 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 295.250,00 zł
Numer umowy: WR-VI.807.5.181.2021.SS
Data zawarcia umowy: 06.12.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje remont drogi gminnej ul. Podlesie Nr 470365K w Tomicach (odcinek w km od 0+010 do 0+992). Polega on na położeniu nowej nawierzchni, remoncie poboczy oraz remoncie istniejącego odwodnienia tj. rowy, czyszczenie przepustów, wykonanie ścianek czołowych przepustów i przebudowa przepustów.
Data otrzymania środków:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2021 - remont ul. Podlesie w Tomicach