logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 20 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Zadania dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – III edycja

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – III edycja

pr00WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TOMICACH

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Wartość dofinansowania: 588.000,00 zł
Opis projektu: Projekt obejmuje zaprojektowanie obiektu zawierającego: gminny dom kultury z salą widowiskową oraz pracowniami; pomieszczenia przeznaczone na gminną bibliotekę publiczną; remizę strażacką; wielofunkcyjną salę rekreacyjną z zapleczem gastronomicznym, przeznaczoną na konferencje, dedykowane szkolenia oraz imprezy okolicznościowe; pomieszczenia przeznaczone dla kół i organizacji lokalnych jako miejsca integracji społecznej np. klub seniora, koła gospodyń wiejskich, ludowy klub sportowy. Nowo projektowany budynek znajduje się na obszarze objętym planem rewitalizacji i ma za zadanie stać się nowym punktem centralnym na mapie Gminy Tomice, integrującym w jednym miejscu funkcje ochrony przeciwpożarowej, funkcje kulturalne, funkcje oświatowe (w zakresie działalności pozaszkolnej), funkcje poza-samorządowe takie jak działalności kół i organizacji lokalnych, funkcje imprez okolicznościowych (integracji lokalnej) realizowane w budynku jak i plenerowe (korzystające z odpowiednio zaprojektowanego zagospodarowania sąsiadującego z budynkiem). Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projektowane wyposażenie oraz detale wykonawcze uwzględniać będą potrzeby osób niepełnosprawnych. Zostanie on wyposażony w instalację OZE (odnawialne źródła energii) spełniającą wymagane zapotrzebowanie na energię elektryczną lub cieplną w wysokości min 30% zużycia pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – III edycja