logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Zadania dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II edycja

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II edycja

pr00BUDOWA PRZEDSZKOLI W WITANOWICACH I W WOŹNIKACH

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Wartość dofinansowania: 8.676.166,80 zł
Opis projektu: Projekt obejmuje budowę dwóch nowych przedszkoli, dzięki którym zapewni się w pełni bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy zarówno w szkołach jak i przedszkolach mające znaczny wpływ na bezpieczeństwo w czasie walki z epidemii COViD.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II edycja

pr00BUDOWA ZBIORNIKA WODY PITNEJ W WOŹNIKACH

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Wartość dofinansowania: 1.900.000,00 zł
Opis projektu: Projekt obejmuje budowę dwóch zbiorników wodnych o pojemności łącznej ok 160m3, wraz z hydroforem i siecią wodociągową o długości ok 200 m. Nie bez znaczenia dla mieszkańców pozostaje fakt poprawy jakości i ilości dostarczanej wody. Liczba odbiorców korzystających ze zbiornika i otaczającej infrastruktury to ok. 1300 mieszkańców wsi Woźniki. Poprawa jakości dostarczanej wody dla mieszkańców przekłada się na poprawę jakości życia rodzinnego i społecznego.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II edycja

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II edycja