logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Zadania dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – I edycja

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – I edycja

pr00BUDOWA ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W WITANOWICACH

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Wartość dofinansowania: 1.851.794,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - I edycja
Opis projektu: Projekt obejmuje budowę dwóch zbiorników wody pitnej o pojemności nominalnej 2 x 530 m3, wykonanych z elementów żelbetowych prefabrykowanych, sprężanych linami, na płycie dennej lanej na mokro wraz z zadaszeniem, ociepleniem i obróbkami blacharskimi oraz z instalacjami: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, sprężonego powietrza, systemami automatyki i sterowania, z komorami zasuw, ze szczelnym zbiornikiem ziemnym oraz ogrodzeniem. W ramach zamówienia wykonana zostanie również rozbiórka instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, dwóch poletek ociekowych oraz rozbiórka fragmentu istniejącego ogrodzenia.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - I edycja