logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
niedziela, 3 grudnia 2023
A+ A-
bip epuap facebook youtube

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – II edycja

pr00ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RADOCZY – DOKUMENTACJA

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Wartość dofinansowania: 300.000,00 zł
Opis projektu: Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radoczy.