Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – II edycja

pr00ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RADOCZY – DOKUMENTACJA

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Wartość dofinansowania: 300.000,00 zł
Opis projektu: Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radoczy.