logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
środa, 22 maja 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Zadania dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych / Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”

pr00PROJEKT GRANTOWY „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2022
Instytucja wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: ………
Data złożenia wniosku: 29.10.2021 r.
Wartość projektu ogółem: 15.000,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 12.5000,00 zł
Numer umowy: 709/2022
Data zawarcia umowy: 24.02.2022 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu poprzez zakup 5 szt. laptopów.
Data otrzymania środków: 07.03.2023 r.

Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"