logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

pr00CYFROWA GMINA W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2022
Instytucja wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 16.11.2021 r.
Wartość projektu ogółem: 246.690,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 246.690,00 zł
Numer umowy: 3290/1/2021
Data zawarcia umowy: 23.12.2021 r.
Opis projektu: W koncepcję realizacji grantu wpisują się wprowadzone do wniosku elementy dotyczące cyfryzacji Urzędu Gminy związane z zakupem sprzętu IT, doposażeniem i modernizacją serwerowni, zakupem oprogramowania oraz licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz pracy zdalnej, a także tworzeniem środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych w Urzędzie. Priorytetowym działaniem dla wzmocnienia odporności na zagrożenia jest również zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu Gminy. W tym celu obowiązkowo zostanie przeprowadzona techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa przez podmiot zewnętrzny posiadający wymagane certyfikaty. Wszystkie wymienione elementy wpisują się w szeroko pojętą koncepcję rozwoju cyfrowego Gminy oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Data otrzymania środków:

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"