Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ostrzeżenia meteorologiczne / Ostrzeżenie – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Ostrzeżenie – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ostrzeżenia meteorologiczne  

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie powiadamia o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM 3.

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

ZagrożenieWystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia02.01.2020 r.
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjachPrzekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:
Tarnów ul. R. Sitko - 116 µg/m3,
Nowy Targ - 116 µg/m3,
Oświęcim - 128 µg/m3,
Rabka Zdrój - 129 µg/m3,
Sucha Beskidzka - 130 µg/m3

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:
Kraków Al. Krasińskiego – 108 ug/m3,
Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 104 ug/m3
Zakopane – 101 ug/m3
Obszar przekroczeniaObszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: centrum Tarnowa, Nowy Targ, Oświęcim, Rabkę-Zdrój i Suchą Beskidzką.
Ludność narażonaLiczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 114 000.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpieniagodz. 9:00 - 03.01.2020 r.
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 9:00 dnia 03.01.2020 r. do godz. 24:00 dnia 03.01.2020 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.
Prognozowana jakość powietrzaPrognoza na dzień 03.01.2020 r. i na dzień 04.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution i wyników pomiarów.

Dzień 03.01.2020 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 03.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje następujące powiaty: nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, krakowski i miasto Kraków.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 03.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 1 610 000

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 03.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje następujące powiaty: suski, wadowicki, brzeski, proszowicki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 03.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 381 000

Dzień 04.01.2020 r.

Prognoza na dzień 04.01.2020 r. nie prognozuje się wystąpienia ryzyka przekroczenie poziomu alarmowego i informowania dla pyłu PM10.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obtulacyjna choroba płuc),
- osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
- osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności:
- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
- nie wietrz pomieszczeń,
- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
- unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na
zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i
potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- nie wietrz pomieszczeń,
- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,
- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko
po konsultacji z lekarzem,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół
podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu
zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności
zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu
zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowychZalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze, m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, powinny:
- ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

Podmioty gospodarcze, powinny:
- zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
- zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
- w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
-- tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
-- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
- korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
- ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze, m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, powinny:
- ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

Podmioty gospodarcze, powinny:
- czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,
- zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
- zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
- w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
-- tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
-- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
- korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
- ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.