logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Ostrzeżenia meteorologiczne / Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1931), Urząd Gminy Tomice powiadamia o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w powietrzu – STOPIEŃ 2.

Ostrzeżenie 2 stopnia dla: miasta Krakowa,miasta Nowego Sącza,powiatu suskiego,powiatu wadowickiego

POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

ZagrożenieWystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Data wystąpienia06.12.2023 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjachPrzekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach:
Nowy Targ, al. Tysiąclecia - 157 µg/m3

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:
Kraków, Al. Krasińskiego – 111 µg/m3
Kraków, ul. Bulwarowa – 123 µg/m3
Kraków, os. Swoszowice – 132 µg/m3
Tarnów, ul. Ks. R. Sitko – 114 µg/m3
Wadowice, ul. Bałysa – 135 µg/m3
Obszar przekroczeniaObszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował powiaty: nowotarski z wyłączeniem gminy Rabka-Zdrój

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował powiaty: miasto Kraków (rejon Al. Krasińskiego, dzielnice: nowa Huta, Swoszowice), miasto Tarnów (rejon. Ul. Ks. R. Sitko), powiat wadowicki
Ludność narażonaLiczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 173.500

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 241.400
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem, oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia07.12.2023 r. godz. 8.00
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 8.00 dnia 07.12.2023 r. do godz. 24.00 dnia 07.12.2023 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Zalecane środki ostrożnościW przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Prognozowana jakość powietrza

Dzień 07.12.2023 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 07.12.2023 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: miasto Tarnów, powiat nowotarski z wyłączeniem gminy Rabka-Zdrój, powiat tatrzański

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 07.12.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 346.000.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 07.12.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: miasto Kraków, miasto Nowy Sącz, powiat suski i powiat wadowicki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 07.12.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 376.400.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
· osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
· osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności:
- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
- nie wietrz pomieszczeń,
- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
- unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- nie wietrz pomieszczeń,
- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowychStopień 2

Obowiązujące ograniczenia:
· Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.*
· Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.
· *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok

Stopień 3

Obowiązujące ograniczenia:
· Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.*
· Zakaz eksploatacji źródeł ogrzewania na paliwa stałe (węgiel, biomasa) w przypadku możliwości zastosowania alternatywnego ogrzewania.*
· Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.
· Zakaz stosowania dmuchaw do liści.
· Zakaz czyszczenia ulic na sucho, z wyłączeniem urządzeń pracujących w systemie próżniowym.
· Zakaz prac budowlanych związanych z emisją pyłu do powietrza w obszarach zabudowanych (za wyjątkiem remontów awaryjnych i interwencyjnych).
*Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok