Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XXXII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXXII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 6 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 10.00 uroczystą XXXII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach przy ul. Jana Pawła II 107.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Przemówienie okolicznościowe Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego.
3. Ogłoszenie uchwały w sprawie uczczenia 700-lecia wsi i parafii Witanowice.
4. Odczyt dra Przemysława Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pt. 700 lat Witanowic.
5. Wywiad z projektantem i budowniczym kościoła św. Mikołaja w Witanowicach arch. Antonim Mazurem – odtworzenie nagrania filmowego ze zbiorów Muzeum Historii Polski w Warszawie.
6. Prezentacja książki pt. Witanowice na starej fotografii.
7. Występ artystyczny uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach.
8. Zamknięcie sesji.