Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XXX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 XXX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Domu Strażaka w Lgocie przy ul. Podgórskiej 94.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023,
b) nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice,
c) przyjęcia Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
d) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
4. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2017 roku.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski sołtysów.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
8. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Gminy Tomice.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad.