Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XIX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XIX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 2 września 2016 r. (piątek) o godz. 14.15 XIX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Tomice przy ul. Wadowickiej 51.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tomice na lata 2017-2023,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości obejmującej działkę nr 363/2 w miejscowości Tomice,
c) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
d) zmiany uchwały Nr XII/92/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Gminy Tomice.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.

Aktualizacja: 29.08.2016 r.