Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zaproszenie na otwartą debatę publiczną

Zaproszenie na otwartą debatę publiczną

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice zaprasza mieszkańców, przedstawicieli samorządu lokalnego i sektora gospodarczego, organizacje pozarządowe, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz wszystkich zainteresowanych na otwartą debatę publiczną, której celem będzie prezentacja i konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023.

Debata odbędzie się 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Tomicach – pok. nr 3.

Podczas debaty omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji, będzie można zapoznać się z projektem dokumentu, w tym z planowanymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

Debatę poprowadzą eksperci z zespołu opracowującego Gminny Programu Rewitalizacji Gminy Tomice z Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie oraz firmy Certus Partnerzy w Krakowie.

Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzane są na obszarze rewitalizacji Tomice Wschód (wyznaczonego uchwałą Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r.) i trwają do dnia 29.08.2017 r. W ramach konsultacji przewidziana jest debata publiczna w dniu 28 sierpnia 2017 r. oraz możliwość składania uwag za pomocą ankiety i formularza zgłoszeniowego propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice, zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice – www.tomice.pl (zakładka „REWITALIZACJA”). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć do dnia 29.08.2017 r. do Urzędu Gminy Tomice drogą korespondencyjną (ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice) oraz elektroniczną na adres: gmina@tomice.pl, a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu.

W zakładce „REWITALIZACJA” na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice są udostępnione: projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice, mapa obszaru rewitalizacji Tomice Wschód oraz inne informacje na temat Gminnego Programu Rewitalizacji.

 Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski