Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zaproszenie do składania ofert – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice zaprasza do składania ofert cenowych na „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i przedłożenie dokumentacji również w formie elektronicznej dla dwóch zadań”.

Zadanie 1. Przebudowa istniejącego trzykondygnacyjnego budynku w stanie surowym otwartym  zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej Szkoły Podstawowej w Woźnikach wraz z rozbudową o taras. Dostosowanie budynku do wymogów jakim powinien odpowiadać budynek przedszkola czterooddziałowego – treść ogłoszenia o zamówieniu w BIP Urzędu Gminy Tomice.

Zadanie 2. Przebudowa wraz z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi. Rozbiórka istniejących wolnostojących budynków gospodarczych – treść ogłoszenia o zamówienie w BIP Urzędu Gminy Tomice.