Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Wybory do Izb Rolniczych

Wybory do Izb Rolniczych

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Na podstawie Uchwały nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do wlanych zgromadzeń izb rolniczych, Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolnej został wyznaczony na dzień 28 lipca 2019 r.

WAŻNE DATY:

17 – 25 czerwca 2019 r. – wyłożenie w Urzędzie Gminy Tomice spisu Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach;
do 5 lipca 2019 r. – zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych;
28 lipca 2019 r. – WYBORY

ZASADY WYBORÓW:

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i osoby prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:
– zgłoszenie kandydata,
– oświadczenie,
– listę członków zawierającą, co najmniej 50 podpisów poparcia.

Druki te można otrzymać w Urzędzie Gminy Tomice lub pobrać ze strony internetowej www.tomice.pl oraz www.mir.krakow.pl

Dokumenty przyjmowane będą do 5 lipca 2019 r. w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, sala nr 3.

Pełna informacja na temat wyborów dostępna na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej www.mir.krakow.pl.

Dokumenty do pobrania w poniższych załącznikach.

1) Zgłoszenie kandydata
2) Lista osób popierających zgłoszenie kandydata
3) Oświadczenie kandydata
4) Obwieszczenie nr 1 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2019 r.
5) Obwieszczenie nr 2 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2019 r.
6) Uchwała nr 1_2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. – szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
7) Uchwała nr 2_2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. – terminarz wyborczy
8) Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 131 w Tomicach – skład Komisji
9) Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 131 w Tomicach – wyłożenie do wglądu spisu

Aktualizacja – 11.07.2019 r.

10) Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 131 w Tomicach – obsadzenie mandatu bez głosowania