Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Urząd Gminy w Tomicach zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę klientów

Urząd Gminy w Tomicach zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę klientów

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Tomice informujemy, że od poniedziałku (19.10) do odwołania w Urzędzie Gminy Tomice i jej jednostkach organizacyjnych wprowadzone zostają ograniczenia w bezpośredniej obsłudze Mieszkańców.

Od poniedziałku (19 października) aż do odwołania Urząd Gminy w Tomicach oraz wszystkie jednostki organizacyjne (Gminny Zakład Komunalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół) zawieszają bezpośrednią obsługę klientów. W celu załatwienia spraw urzędowych mieszkańcy mogą kontaktować się telefonicznie lub składać wnioski poprzez:
– umieszczenie ich w skrzynce na listy umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Tomice;
– listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora usług pocztowych,
– platformę e-usług lub mailowo z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wyjątek stanowią usługi dotyczące aktów stanu cywilnego (tel. 33 823-41-12):
– składanie dokumentów i wniosków odbywa się w powyższy sposób (przede wszystkim wydawanie odpisów, zaświadczeń, transkrypcji), z wyjątkiem spraw dotyczących rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, zawierania małżeństw i składania oświadczeń w ramach prowadzonych rejestrów przez USC,
– interesanci w zakresie rejestracji bieżącej zgonów będą przyjmowani bezpośrednio, bez wcześniejszego umówienia,
– dla spraw dotyczących zawarcia związku małżeńskiego i składania oświadczeń (uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska noszonego przed ślubem po rozwodzie) należy umawiać wizyty w USC mailowo lub telefonicznie (oświadczenia muszą być składane osobiście, a dotyczą uznania ojcostwa czy powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem po uzyskaniu rozwodu)
– śluby cywilne, których terminy zostały już zarezerwowane, odbędą się zgodnie z harmonogramem, zaś formalności z nowo planowanymi uroczystościami ślubnymi zostają wstrzymane do odwołania;

oraz usługi dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych (tel. 33 823-41-12):
– składanie dokumentów i wniosków odbywa się w powyższy sposób, z zastrzeżeniem, że odbiór dowodu osobistego będzie możliwy wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wszystkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w Urzędzie Gminy w Tomicach oraz wszelkie wszczęte wcześniej i niezałatwione sprawy, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne urzędu w zwyczajowy sposób.

Apelujemy, by z urzędnikami kontaktować się za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, przypominając o aktualnym stanie zagrożenia – w związku z obowiązującym stanem epidemii i licznymi przypadkami zakażeń wirusem SARS-CoV-2.