Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Urząd Gminy Tomice zawiesza bezpośrednią obsługę Mieszkańców

Urząd Gminy Tomice zawiesza bezpośrednią obsługę Mieszkańców

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Tomice informujemy, że od dnia dzisiejszego (25.03) do odwołania w Urzędzie Gminy Tomice i jej jednostkach organizacyjnych zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa Mieszkańców.

W celu załatwienia spraw urzędowych mieszkańcy mogą składać wnioski osobiście poprzez:
– umieszczenie ich w skrzynce na listy umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Tomice;
listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora usług pocztowych.

Zaleca się składanie wniosków drogą elektroniczną tj. za pośrednictwem platformy e-usług lub mailowo z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Prosimy o zrozumienie powagi sytuacji i wprowadzonych ograniczeń mających na celu zachowanie wszelkich środków ostrożności.

 

Zarządzenie Nr 27/2020
Wójta Gminy Tomice
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Tomice.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.), w związku z § 1 i §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Na terenie Gminy Tomice polecam odwołanie i czasowe zaprzestanie organizowania wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, gdzie przewidywane jest gromadzenie się w jednym miejscu wielu uczestników.

§ 2

Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Tomice zobowiązane są do odwołania imprez oraz innych wydarzeń społecznych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych, jak również o innym charakterze, gdzie przewidywane jest gromadzenie się w jednym miejscu wielu uczestników.

§ 3

Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Tomice zobowiązane są do odwołania dodatkowych zajęć edukacyjnych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych oraz o innym charakterze.

§ 4

1. Urząd Gminy w Tomicach oraz jednostki podległe wykonują zadania o charakterze publicznym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia pomocy mieszkańcom.
2. Wyłącza się w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Tomice oraz podległych jednostek organizacyjnych bezpośrednią obsługę interesantów.
3. W celu załatwienia spraw urzędowych mieszkańcy mogą składać wnioski osobiście poprzez:
a) umieszczenie ich w skrzynce na listy umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Tomice;
b) listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora usług pocztowych.
4. Zaleca się składanie wniosków drogą elektroniczną tj. za pośrednictwem platformy e-usług lub mailowo z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje do jego odwołania.

§ 6

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Tomice nr 22/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Tomice.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tomice
/-/ Witold Grabowski