Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Unieważnione dowody osobiste – informacja

Unieważnione dowody osobiste – informacja

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice informuje, iż dowód osobisty zgłoszony do organu Gminy jako utracony, a potem odnaleziony jest już nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.). W związku z powyższym posługiwanie się takim dowodem może mieć negatywne konsekwencje podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, jednak dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, zgodnie z art.4 ust.1(1) ustawy o dowodach osobistych.

Wójt Gminy Tomice przypomina również, że osoby, które nie dokonały wymiany dowodu osobistego z powodu wprowadzenia na terenie Gminy administracyjnej zmiany nazwy ulicy, posługują się dowodami osobistymi, które zostały unieważnione w systemie w 2011 roku.

UNIEWAŻNIONYM DOWODEM OSOBISTYM NIE MOŻNA SIĘ POSŁUGIWAĆ.

(1) Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Wójt Gminy Tomice
/-/ Witold Grabowski