Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ulga na śmieci od dnia dzisiejszego

Ulga na śmieci od dnia dzisiejszego

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Od dnia dzisiejszego (01.03) obowiązują dwa ważne akty normatywne: uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Pierwsza z nich wprowadza zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Wynosi ono 50% opłaty na każde dziecko w rodzinie, które posiada Kartę Dużej Rodziny. Dziecko musi być wykazane w nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a odpady muszą być zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości NOWEJ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwolnienie będzie obowiązywać od miesiąca, w którym została ona złożona.

NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (do pobrania)