Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Terminy jesiennych zebrań wiejskich

Terminy jesiennych zebrań wiejskich

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Sołtysi sołectw Gminy Tomice zapraszają serdecznie mieszkańców sołectw na zebrania wiejskie. W trakcie obrad przedstawiona zostanie informacja o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w sołectwie (w tym w ramach funduszu sołeckiego), ustalone zostaną zadania planowane do wykonania w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego, wskazane inne zadania proponowane do realizacji w 2017 roku oraz przedstawiona zostanie informacja o konsultacjach społecznych projektu statutu sołectwa.

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH:

16 września – sołectwo Lgota – godz. 18.00 – remiza OSP
20 września – sołectwo Woźniki – godz. 18.00 – remiza OSP
20 września – sołectwo Zygodowice – godz. 19.00 – remiza OSP
23 września – sołectwo Witanowice – godz. 18.30 – remiza OSP
25 września – sołectwo Radocza – godz. 11.00 – szkoła podstawowa
25 września – sołectwo Tomice – godz. 15.00 – remiza OSP