Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Terminy jesiennych zebrań wiejskich

Terminy jesiennych zebrań wiejskich

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Sołtysi sołectw Gminy Tomice zapraszają serdecznie mieszkańców sołectw na zebrania wiejskie. W trakcie obrad przedstawiona zostanie m.in. informacja o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w sołectwie (w tym w ramach funduszu sołeckiego), ustalone zostaną zadania planowane do wykonania w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego oraz wskazane inne zadania proponowane do realizacji w 2019 roku, a także przedłożone zostaną do zaopiniowania projekty uchwał w sprawie zasad usytuowania i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Tomice oraz w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tomice.

aktualizacja: 15 sierpnia 2018 r.

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH:

12 sierpnia (niedziela) – sołectwo Lgota – godz. 14.00 – remiza OSP
19 sierpnia (niedziela) – sołectwo Zygodowice – godz. 18.00 – remiza OSP
23 sierpnia (czwartek) – sołectwo Tomice – godz. 18.00 – remiza OSP
24 sierpnia (piątek) – sołectwo Witanowicegodz. 18.30 – remiza OSP
25 sierpnia (sobota) – sołectwo Radocza – godz. 18.00 – remiza OSP
26 sierpnia (niedziela) – sołectwo Woźniki – godz. 18.00 – remiza OSP