Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańców

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańców

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Na terenie województwa małopolskiego ruszyły dwa projekty w zakresie doradztwa zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych: „Kompetencje dla młodzieży szansą na dobry start” oraz „Droga na rynek pracy dopasowana do KAŻDEGO”. Są one finansowane w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach niepracujących mieszkańców Naszej Gminy w wieku 15-29 lat. W ramach szkoleń zapewnione są: zwrot kosztów dojazdu, stypendium naukowe w trakcie trwania szkolenia oraz płatny staż. Więcej informacji oraz dane kontaktowe na załączonym materiale oraz na stronach: www.malopolska.meltingpot.pl oraz www.dobrystart.7cubes.pl.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z koordynatorami szkoleń:
– tel. 515-135-216 / e-mail: kamil810@op.pl
– tel. 694-717-736 / e-mail: mateuszp33@op.pl

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańcówSzkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańców