Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Strategia rozwoju gminy Tomice – wypełnij ankiete

Strategia rozwoju gminy Tomice – wypełnij ankiete

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Gmina Tomice przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju lata 2016-2025. W związku z pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Tomice prosimy o wypełnienie ANKIETY, tj. udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących gminy oraz ważnych Państwa zdaniem zadań rozwojowych. Państwa opinie, jak też wskazania będą stanowiły kluczowy element procesu planowania strategicznego w Gminie Tomice. Badanie ma charakter całkowicie anonimowy (jego wyniki przedstawione zostaną jedynie w zbiorczych zestawieniach, bez podawania indywidualnych wskazań).

Strategia rozwoju gminy Tomice - wypełnij ankiete
ANKIETA – STRATEGIA ROZWOJU GMINY TOMICE NA LATA 2016-2025 (wypełnij online)

Ankieta jest również dostępna w formie papierowej w budynku Urzędu Gminy Tomice przy ul. Wadowickiej 51 w Tomicach, oraz w formacie .docx (pobierz ankietę) na stronie internetowej Urzędu: www.tomice.pl. Wypełnioną ankietę można przesłać na adres Urzędu (34-100 Wadowice, ul. Wadowicka 51), wysłać na adres gmina@tomice.pl lub umieścić w skrzynce z napisem „Strategia Rozwoju Gminy Tomice – ANKIETY” znajdującej się przy drzwiach wejściowych w budynku Urzędu przy ul. Wadowickiej 51.

Zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski