Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / ŚDM 2016 – Wprowadzenie stopni alarmowych

ŚDM 2016 – Wprowadzenie stopni alarmowych

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Urząd Gminy Tomice informuje, iż Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 96 z dnia 19 lipca br. wprowadził pierwszy stopień alarmowy Alfa oraz drugi stopień alarmowy Bravo CRP na terytorium całego kraju, obowiązujące od dnia 20 lipca 2016 r. od godziny 00.00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. 23.59. Stopień ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia, natomiast stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Zarządzenie podpisane zostało w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Krakowie. Zgodnie z modułem zadaniowym stopnia alarmowego „ALFA” istnieje możliwości wystąpienia zagrożeń terrorystycznych i sabotażowych w miejscach dużych skupisk ludzkich oraz obiektach użyteczności publicznej.

W związku z powyższym kierujemy w stronę Mieszkańców Gminy Tomice prośbę o zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenie, a także o zwracanie uwagi na pojawienie się nieznanych pojazdów, porzuconych paczek i bagaży zwłaszcza na terenie obiektów publicznych oraz w obrębie większych skupisk ludności. W przypadku zaobserwowania którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z Policją (112 lub 997).