Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ruszyła „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”

Ruszyła „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia   Wydarzenia  

We środę (14.09) w Małopolsce ruszył policyjny program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Małopolsce – stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem.

Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie www.malopolska.policja.gov.pl została udostępniona  aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Dzięki temu narzędziu internetowemu, mieszkańcy Małopolski mogą  przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w danej okolicy.

Każdy sygnał  od obywatela dotyczący danego miejsca, które jest   zagrożone    przestępczością,   jest sprawdzany   przez   policjantów i internauta bardzo szybko jest powiadamiany o sposobie rozwiązania  problemu. Jeśli informacje się potwierdzą, zostaną bardzo szybko wprowadzone  na mapy. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Taki system współpracy ze społeczeństwem jak również z organizacjami poza policyjnymi wpływa znacząco na sposób m.in. dyslokacji służby w Policji, dostosowując zarządzanie patrolami na polskich ulicach do bieżących potrzeb.

Interaktywna mapa zagrożeń, na której internauci mogą wskazywać punkty czy miejsca niebezpieczne w danym rejonie daje Policji możliwość precyzyjnego i skutecznego zwalczania przestępczości a także zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa poprzez  wywieranie wpływu na jego kształtowanie. Ten innowacyjny program należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, który ma służyć aktywizacji społeczności lokalnych.

Pierwsze prace nad Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce zostały podjęte w trzeciej dekadzie stycznia 2016 r., kiedy to Komendant Główny Policji podjął decyzję o wdrożeniu mapy zagrożeń w Policji. Zgodnie z założeniami na mapach zagrożeń miały być przedstawiane informacje dotyczące zagrożeń przestępczością, wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie oraz prezentować stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Te dane pochodzące z policyjnych statystyk, miały być uzupełniane na bieżąco właśnie o informacje od obywateli  a dotyczące zagrożeń w danym miejscu. Takie informacje nie miały być traktowane jako zgłoszenie interwencji a jako zgłoszenie miejsca zagrożonego.

W Małopolsce wdrożenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa poprzedziło 787  konsultacji społecznych, w których udział wzięło 13,5 tys. osób. Te konsultacje i debaty społeczne w sposób znaczący pozwoliły na wypracowanie sposobu prezentowania mapy zagrożeń i jej funkcjonowania. Potwierdziły również  ogromną potrzebę istnienia takiego narzędzia komunikowania pomiędzy społeczeństwem a policją w zakresie dbania o bezpieczeństwo.

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1) informacje z  policyjnych systemów informatycznych,
2) informacje uzyskane od społeczeństwa w trakcie konsultacji czy debat społecznych oraz badań opinii publicznej,
3) informacje od obywateli z wykorzystaniem internetowej  aplikacji.

„Krajowa mapa…”składa się z dwóch komponentów:
1) mapy interaktywnej – umożliwiającej społeczeństwu wskazywanie miejsc zagrożonych, które podlegają sprawdzeniu przez Policję,
2) mapy statystycznej – zawierającej dane statystyczne z policyjnych systemów informatycznych oraz wyników badań opinii społecznej.

Należy pamiętać, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych wartości i potrzeb każdego człowieka. Możliwość aktywnego wpływu na kształtowanie przestrzeni wokół siebie pod względem zmniejszenia ilości przestępstw czy wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie jest wprost proporcjonalne do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Teraz, dzięki Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu.

Korzystanie z Mapy Zagrożeń przez internautów jest  proste i przejrzyste.

Internauta, który będzie  korzystać z tego narzędzia,  powinien  wyszukać  na „mapie” konkretne miejsce uważane przez niego za zagrożone. Z listy kategorii zgłoszeń powinien  następnie wybrać ikonę obrazującą  konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy nanieść na dane  miejsce na mapie. Zgłaszający będzie również proszony o wprowadzenie w „oknie” szczegółów spraw, a także jego daty. Takie zgłoszenie od tej pory będzie już widoczne na mapie, jak również  jego statut ( nowe, weryfikacja, potwierdzone).

Teraz, dzięki Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu.

Źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/