Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Przyznane środki na asystenta rodziny

Przyznane środki na asystenta rodziny

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Dzięki wnioskowi złożonemu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udało pozyskać się kwotę 19.108,00 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w naszej Gminie. Wkład własny to kwota 9.412,00 zł.

Głównym zadaniem asystenta rodziny jest wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej. Jednocześnie w związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Programu „Za życiem” do zadań asystenta rodziny należy także pełnienie roli koordynatora w zakresie kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin jak również wsparcie rodzin z dziećmi, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Planuje się, że w roku bieżącym pod opieką asystenta rodziny znajdzie się 15 rodzin z terenu naszej Gminy.