Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem do odwołania bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Tomice zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 10 kwietnia 2020 roku do godz. 14:00 w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@tomice.pl. Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Po przesłaniu skanu dokumentów oryginały należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice lub włożyć do skrzynki znajdującej się przed wejściem do budynku urzędu w dniach i godzinach pracy urzędu.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej:
– uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
– potwierdzenie doręczenia zgłoszenia zostanie dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez podpisu elektronicznego).

adres poczty elektronicznej: gmina@tomice.pl
adres: Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice
kontakt: (33) 823-35-98 wew. 25, Paweł Polak – Sekretarz Gminy Tomice